Agenda

CONTENTS

apr
26
do
2018
Het nationale verkeersveiligheidscongres
apr 26 hele dag

Het NVVC is hét tweejaarlijkse evenement voor iedereen die zich actief inzet voor de verkeersveiligheid: wegbeheerders, politie, onderzoekers, beleidsmedewerkers, bestuurders, adviseurs, belangenbehartigers, enzovoorts.

Voor meer informatie zoals deelname en programma, kunt u hier klikken.

mei
17
do
2018
Bijeenkomst regio Noord ‘Energietransitie: van initiatief tot realisatie’, Assen
mei 17 @ 13:00 – 16:30

Regio Noord organiseert deze bijeenkomst omdat de energietransitie één van de grootste veranderingen is waar we met z’n allen, lokaal, voor staan. Het Rijk heeft de volgende ambitie geformuleerd: “Concreet is de ambitie voor vermindering van de Nederlandse broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990.” Maar wat betekent dit op lokaal niveau? Wat heeft het voor gevolgen voor de fysieke leefomgeving? En welke spelers spelen welke rol, van initiatief tot realisatie? Overheden, bewoners en projectleiders in vernieuwende techniek? Hoe krijgt iedereen lokaal de ruimte zijn rol te spelen? Zodat kansen worden benut? Deze vraagstukken worden op 17 mei vanuit de praktijk van initiatieven in de energietransitie belicht.

Programma
13:00 uur Inloop
13:30 uur Opening door dagvoorzitter met introductie over energietransitie
13:45 uur Ervaring vanuit een gemeente
Menno Visser is beleidsadviseur Vastgoed & Duurzaamheid voor de gemeente Oldambt. In zijn presentatie vertelt hij over de (on)mogelijkheden bij het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, bestuurlijk, financieel, juridisch en technisch regelwerk, aanbestedingen en contracten en de terugverdientijden van de verschillende maatregelen.
14:30 uur Ervaring vanuit een burger
Tjitse Mollema is voorzitter van de Lopster Energie Coöperatie en tevens projectleider bij het Waterschap Noorderzijlvest. Tjitse was eind maart te zien in tv, in een documentaire over de energietransitie: De monitor: Klimaatconflict in de polder!
15:15 uur Korte pauze
15:30 uur Ervaring vanuit een projectmanager vernieuwende techniek
Kees Boer is projectmanager bij de gemeente Hoogeveen en onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van de pilot Nijstad-Oost, de eerste waterstofwijk in Nederland.
16:15 uur Korte resumé van de belangrijkste opbrengsten door de dagvoorzitter
16:30 uur Einde programma en netwerkborrel

Na elke presentatie legt de spreker stellingen voor waar u, als deelnemer, met uw smartphone op kan reageren. Hierna volgt er steeds een korte discussie met de zaal over de uitkomsten.

mei
31
do
2018
OmgevingsCongres: Jouw leven in 3D @ Veerensmederij
mei 31 hele dag

omgevingscongres omgevingswetHoe gaat de cultuur veranderen waarin je werkt? Hoe ga je beter en anders samenwerken met andere afdelingen, met bedrijven en met inwoners? De cultuurverschillen tussen overheid, bedrijfsleven en particulieren zijn enorm. Door de Omgevingswet zijn we genoodzaakt meer samen te gaan werken, maar hoe pak je dat aan?

Dat komt aan de orde tijdens het tweede OmgevingsCongres op 31 mei in de Veerensmederij in Amersfoort. Het congres wordt georganiseerd door de Stichting OmgevingsPlatform. Deze stichting heeft als doel: partijen bij elkaar brengen en inspireren tot een goede samenwerking in de toekomst.
Het programma dat voor deze dag is samengesteld laat al zien dat hier serieus mee wordt omgegaan. Ambitieus en met sprekers met een drive.

Het thema is dit jaar: Jouw leven in 3D. Wat heeft 3D te maken met de Omgevingswet? Eigenlijk alles. 3D printen zet de wereld van produceren op zijn kop. Inmiddels kunnen we ook huizen en bruggen printen. Dit resulteert in een compleet ander proces en andere manier van samenwerken. In dit congres gaan we leren hoe we die inzichten kunnen toepassen bij de introductie van de Omgevingswet.
1D – een nieuwe Omgevingswet, we doen alleen wat strikt nodig is
2D – beter samenwerken, om een beter gedragen resultaat te krijgen
3D – buiten naar binnen halen, waarbij inwoners en bedrijven zelf (mede)verantwoordelijkheid nemen voor hun fysieke leefomgeving.

Wie straks te maken krijgt met de Omgevingswet doet er goed aan om aanwezig te zijn tijdens het OmgevingsCongres. Laat je inspireren door de sprekers en ga met elkaar in gesprek over ervaringen en samenwerken.

Alle beschikbare informatie staat op de congreswebsite: www.omgevingscongres.nl.

jun
5
di
2018
Vakbeurs Ruimte & Licht @ Expo Houten
jun 5 @ 10:15 – 17:00

De Vakbeurs Ruimte & Licht is speciaal voor professionals die werkzaam zijn in het vakgebied openbare verlichting: beleidsmakers, beheerders, diensthoofden, projectmanagers, aannemers, wegbeheerders, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, lichtarchitecten en -ontwerpers, woningcorporaties, facilitair managers, vastgoed- en projectontwikkelaars.

Op de beursvloer is plaats voor bedrijven met producten zoals armaturen, lichtmasten, lichtregelsystemen, meettechnieken, voedingskabels- en kasten en aansluitkasten.

Op het gebied van dienstverlening staan er aanbieders op het gebied van o.a. installatieverantwoordelijkheid, aanbestedingen, inspecties, advies en beheer.

Meer informatie en aanmelden. 

jun
7
do
2018
Veiligheid in de Openbare Ruimte @ Expo Houten
jun 7 @ 10:16 – 17:00

Veiligheid in de Openbare Ruimte is een vakbeurs met lezingen voor professionals die te maken hebben met het ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van openbare ruimte en andere buitenterreinen.

Bezoekers doen inspiratie op en leren over de nieuwste producten, trends en oplossingen voor een veilige en leefbare omgeving.

Wat vindt u op de beursvloer?

Op de beursvloer staan bedrijven met de allernieuwste producten en diensten:

 • Veilig stadsontwerp
 • Advies en beheer
 • Cameratoezicht en beveiliging
 • Big data en andere ICT oplossingen
 • Blokkades en andere (verkeers)afzettingen
 • Straatmeubilair tegen voertuigaanslagen
 • Dynamische verlichtingstoepassingen

In de lezingzalen worden presentaties gegeven waarbij u de nodige kennis opdoet.

Meer informatie en aanmelden. 

sep
20
do
2018
Seminar Bomen aan Zee 2018 @ De Westlandse Druif
sep 20 hele dag

Donderdag 20 september 2018 is er het 5e Seminar Bomen aan Zee te Westland waar Paul Moerman namens de gemeente Westland de gastheer is.

sep
26
wo
2018
Dag van de Openbare Ruimte @ Jaarbeurs Utrecht
sep 26 @ 10:01 – sep 27 @ 11:01

De Dag van de Openbare Ruimte is al jaren de grootste vakbeurs over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte in Nederland. De beurs groeit jaarlijks en blijft, net als onze openbare ruimte, in ontwikkeling.

Bezoekers zijn gemeentelijke beleidsmakers, diensthoofden, gebiedsregisseurs, beheerders en projectmanagers, landschapsarchitecten, ontwerpers, stedenbouwkundigen, adviseurs en andere beroepsmatig geïnteresseerden.

In 2017 bezochten meer dan 6.000 openbare ruimte professionals de beurs.

Meer informatie en aanmelden.

nov
8
do
2018
Water in de Openbare Ruimte @ Expo Houten
nov 8 @ 10:19 – 17:00

Water in de Openbare Ruimte onderscheidt zich als vakbeurs door het grootste en alles omvattende aanbod voor het (her)inrichten van een groene, waterbestendige en klimaatadaptieve stad van de toekomst. Op de beursvloer vindt u:

 • Hemelwaterinfiltratie- en buffering
 • Waterdoorlatende verharding
 • Groeninrichting (beplanting, dak- en gevelgroen, biodiversiteit, groenmanagement)
 • Advies (ontwerp en beheer van openbare ruimte, klimaatbestendige stad, klimaatacceptatie, landschapsarchitecten, stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus)
 • Waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers)
 • Deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grind en beton)

Meer informatie vind u hier.