Vacature – Senior Adviseur Planoloog

Dit bericht is geplaatst op 26 juli 2017 in Nieuws, Vacatures

Vacature Senior Adviseur Planoloog Kunt u goed plannen en organiseren? Hebt u goede advies- en analytische vaardigheden en hebt u een visie, creativiteit, lef en kunt u bovendien buiten de kaders denken? Dan is deze vacature een perfecte match voor u. 

De organisatie

Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden.

In de visie op organisatieontwikkeling staan vier thema’s centraal:

 • Minder binnen, meer buiten: de grenzen tussen binnen en buiten vervagen: cocreatie met partners binnen en buiten de gemeente.
 • We zijn steeds op zoek naar onze toegevoegde waarde: de gemeente maakt steeds de afweging óf, welke en hoe zij een rol speelt.
 • We denken en werken in netwerken: ons doen en laten vindt plaats in netwerken samen met andere partijen, zowel binnen de Harderwijkse samenleving als met buurgemeenten.
 • We spelen flexibel in op ontwikkelingen: onze organisatie blijft gezien alle ontwikkelingen continu in beweging en bewandelt nieuwe paden. We zijn flexibel, zoeken voortdurend naar de ‘andere manier’ en zijn bereid tot het aangaan van experimenten.

De organisatie bestaat uit 4 domeinen (Bestuur & Organisatie, Samenleving, Ruimte en het Stadsbedrijf). Een deel van de bedrijfsvoeringstaken is ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren.

Het domein Ruimte

Binnen het domein Ruimte werken ruim 60 medewerkers aan de ontwikkeling van Harderwijk tot een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In het domein Ruimte is de expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, duurzaamheid, vergunningverlening, mobiliteit en wonen samengebracht. Binnen het domein Ruimte wordt gewerkt in informele focusteams waarbij medewerkers samen verantwoordelijkheid nemen voor het teamresultaat.

De functie

De gemeente Harderwijk is sterk in ontwikkeling. Vele initiatieven bereiken de gemeente welke wij graag willen faciliteren. De senior adviseur planologie die wij zoeken is een klantgerichte persoonlijkheid die sterk is in het omgaan met het spanningsveld tussen individuele wensen van inwoners/ondernemers en het algemeen belang van de samenleving. Hij/zij gebruikt daarvoor een flinke dosis creativiteit en weet binnen de gemeentelijke kaders op vlotte wijze te komen tot resultaten. De adviseur denkt daarbij integraal over de grenzen van het eigen domein heen en weet ook collega’s en bestuur overtuigend te adviseren over de toegevoegde waarde van initiatieven.

De senior adviseur planologie is verantwoordelijk voor volgende taken:

 • strategische advisering;
 • verantwoordelijk voor de gemeentelijke programmatische en functionele planning;
 • de integratie van het Ruimtelijk ordeningsbeleid in andere beleidsvelden en andersom;
 • het opstellen van gebiedsgerichte of thematische visies;
 • het opstellen van een omgevingsvisie;
 • het verrichten van locatieonderzoek;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren over complexe ruimtelijke projecten.

Het profiel

Je hebt minimaal een WO-opleiding genoten op het gebied van (technische) planologie. Werken doe je met enthousiasme en energie. Je bent gericht op samenwerking intern maar vooral ook extern, je bent creatief, klant- en resultaatgericht. Daarnaast zijn de volgende kennis en vaardigheden van belang:

 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van planologie;
 • Advies- en analytische vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • Planning en organisatie
 • Gericht op samenwerking en integraliteit
 • Visie, creativiteit en lef en buiten de kaders denken;
 • Denken in kansen en niet in bedreigingen
 • Organisatie- en politieke sensitief en omgevingsbewustzijn

Wij bieden

De functie (functieprofiel: Adviseur D) is gewaardeerd in schaal 11, uitloopniveau 12, met een minimumsalaris van bruto € 3.266,- en een maximaal salaris (voor zeer ervaren kandidaten) van bruto € 5.385,- per maand bij een fulltime aanstelling.

Informatie

Informatie wordt verstrekt door Edo Okkema (directeur domein Ruimte) of Henk Maas (teamleider Ruimte via telefoonnummer 0341- 411911. Meer achtergrondinformatie over de gemeente Harderwijk vind je op www.harderwijk.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie

Je kunt tot 22 augustus 2017 solliciteren via de sollicitatiebutton.

Vacature Senior Adviseur Planoloog

 

 

 

 

Voor deze vacature vinden de sollicitatiegesprekken plaats op: Eerste ronde: 5 september 2017;

Tweede ronde: 12 september 2017