Wetsbesluiten en -bepalingen met betrekking tot de openbare ruimte zijn een aantal onderwerpen waar deze categorie zich op richt. Onderwerpen als investeringen, groenadoptie, ontwikkelingen bij gemeentelijke klachten en bezuinigingen komen veelvuldig aan bod. Ook de nieuwe Omgevingswet en andere wetsbesluiten zullen de revue passeren.

Wetsvoorstel Omgevingswet

Veel regels van ruimtelijke plannen zijn tegenwoordig gecompliceerd en onbegrijpelijk. Met de intrede van de wetsvoorstel Omgevingswet wil het kabinet ruimtelijke projecten juist minder gecompliceerd maken  en zodoende ervoor zorgen dat deze projecten sneller starten.

Invoeringsdatum Omgevingswet opgeschoven

Minister Schultz heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet definitief is opgeschoven naar 1 januari 2021. Tot op dit moment werd de invoering verwacht in 2019. De brief bevat ook duidelijkheid over de planning van de inwerkingtreding.

Veertiende editie grootste vakbeurs voor openbare ruimte

Op woensdag 27 en donderdag 28 september 2017 is de 14e editie van de Dag van de Openbare Ruimte.

Woonlasten in grote gemeenten voor het eerst omlaag

In 38 Nederlandse gemeenten betalen inwoners dit jaar minder aan gemeentelijke woonlasten dan in 2016. Voor het eerst sinds 2002 dalen de gemeentelijke lasten.

Goed ontworpen stad draagt bij aan gezond oud worden

Een goed ontworpen stad kan bijdragen een ‘healthy ageing’, zo bleek tijdens de seminar ‘Nieuwe woonvormen & Healthy Ageing’. Zorgprofessionals, wetenschappers, politici en financiers spraken hier over de invloed van de omgeving op gezond oud worden.

‘Geen enkele gemeente al echt duurzaam’

Geen enkele gemeente in Nederland is echt duurzaam, zeggen de opstellers van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex bij de presentatie van de index voor 2016. Er wordt rekening gehouden met 24 indicatoren.

Ontwikkelstrategie Schiekwartier vastgesteld

De gemeenteraad van Schiedam heeft ingestemd met de ontwikkelstrategie voor het Schiekwartier, een uitwerking van de winnen- de inzendingen uit de Europan-12-competitie in 2013.

Verkeersveiligheid neemt af; verzekeraars pleiten voor Deltaplan

Het aantal ongelukken is afgelopen jaar in Nederland toegenomen. Verzekeraars pleiten nu voor een Deltaplan verkeersveiligheid.

Omgevingswet in uitvoering | 17 november 2016

Praktijk en inspiratie om aan de slag te gaan!

Bouwsector wil centrale gebouwendatabase

In een brief aan minister Blok van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst, stellen de industrie-, bouw- en installatiesector dat er een centrale gebouwendatabase moet komen.

Rotterdammers willen betere luchtkwaliteit

Op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken heeft de ministerraad besloten over het definitief instemmingsbesluit gaswinning in Groningen.