Agenda

CONTENTS

nov
15
do
2018
InfraTrends 2018
nov 15 hele dag

frastructuurnetwerken hebben elkaar meer dan ooit nodig. Ze raken meer met elkaar vervlochten, zijn afhankelijker van elkaars prestaties en komen elkaar vaker fysiek tegen doordat ruimte schaarser wordt. Tegelijkertijd staan infrastructuren voor dezelfde opgaven. We bevinden ons middenin de energietransitie, verduurzaming staat hoog op de agenda. Bovendien bieden digitalisering en beschikbare data kansen om netwerken slimmer te benutten, maar zorgen ook voor uitdagingen op het gebied van cybersecurity en privacy. Hoe zorgen we ervoor dat onze netwerken in de toekomst altijd voldoen aan de gevraagde capaciteit, gezien de dynamische context waarin we opereren? Deze uitdagingen moeten we niet alleen maar mét elkaar aangaan. Hoe verschillend onze netwerken ook georganiseerd zijn, ze hebben meer gemeen dan we soms denken.

HET VERSCHIL MAKEN

Door samenwerking en kennisdeling kunnen we als inframanagers gezamenlijk passende antwoorden vinden op de huidige transitievraagstukken (energietransitie, digitalisering en verstedelijking). Kunnen we ervoor zorgen dat weg-, water-, energie-, spoor-, telecom- en mainportinfrastructuur het ook gezamenlijk goed doen, als één netwerk van vitale infra. En kunnen we synergie creëren tussen eigen opgaven en die van andere infranetwerken. Onze infrastructuren vormen samen één systeem. De eerste stappen zijn gezet, maar hoe kunnen we gezamenlijk nog meer bereiken?

Daarover gaat InfraTrends 2018 op 15 november in Delft.

nov
27
di
2018
Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018 @ Kunstlinie Almere Flevoland
nov 27 hele dag

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) is de jaarlijkse kennis- en ontmoetingsplek voor beheerders en adviseurs van de openbare ruimte.

Toekomst van beheer

Gastgemeente Almere en alle andere steden in Nederland krijgen te maken met grote vraagstukken zoals onder andere de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenschaarste en gezondheidsvraagstukken.
Steden staan de komende decennia voor enorme vervangingsopgaven. Veel gebouwen, infrastructuur en beplantingen uit de naoorlogse periode moeten de komende tijd worden vernieuwd of vervangen. Deze vervangingsopgave is een grote kans voor vernieuwing.

Beheerorganisaties hebben de investeringsmiddelen en de kennis om deze vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ze wel meer het initiatief durven nemen, integraal en strategisch handelen en meer het podium pakken in stedelijke vernieuwingsprocessen.

Kijk hier voor meer informatie en om in te schrijven.

nov
28
wo
2018
Debat De energietransitie als transformator voor de fysieke leefomgeving @ De Gelderlandfabriek
nov 28 @ 15:00 – 17:00

Op woensdag 28 november van 15:30-17:00 uur (inloop 15.00 uur) vindt het jaarlijkse Stadswerkdebat plaats in De Gelderlandfabriek te Culemborg.

Welke ‘meekoppelkansen’ biedt de energietransitie?
Welke kansen ontstaan er “als we de (alle) straten openbreken om het gas eruit te halen” en vervolgens meer doen dan simpelweg de bestaande situatie weer herstellen? Dat is de centrale vraag waarover Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) en Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) met u en elkaar verbaal de degens kruisen tijdens het debat ‘De energietransitie als transformator voor de fysieke leefomgeving’.

Special magazine Energietransitie
Deze middag ontvangt u tevens het special magazine rondom dit vraagstuk. Hierin laten niet alleen Hans Mommaas en Daan Zandbelt, maar bijvoorbeeld ook Jan Willem van de Groep (Nul op de meter, Factory Zero), Onno Dwars (directeur Ballast Nedam Development) en diverse koplopergemeenten hun licht laten schijnen over de energietransitie en de ‘meekoppelkansen’ die het biedt.

Maak kennis met onze nieuwe voorzitter
De Gelderlandfabriek, waar Het Stadswerkdebat plaatsvindt, is een prachtige industriële locatie in Culemborg en uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Dat is al een reden op zich om naar Culemborg af te reizen. Tevens heeft u dan de gelegenheid om kennis te maken met de ‘home town’ van onze nieuwe voorzitter, burgemeester Gerdo van Grootheest.

Er is plaats voor 100 deelnemers.

Locatie: De Gelderlandfabriek
Adres: Stationsweg 7, 4101 NG Culemborg
Datum en tijd: 28 november 2018, inloop 15.00 uur, start 15.30 -17.00 met aansluitend een borrel.

dec
4
di
2018
Bouwgenootschap Congres: Gamechangers in de bouw & infra @ Kasteel De Vanenburg in Putten
dec 4 hele dag

De bouw- en infrasector is volop in beweging. We gaan circulair, digitaal en innoveren ons suf. Maar één ding is zeker: bouwen is en blijft mensenwerk. Bouwen is een spel met meerdere spelers.

Dit congres gaat over dat spel, over de samenwerking tussen personen en partijen. En over de (door-) ontwikkeling van dat spel: over de Gamechangers in de bouw & infra.De samenwerking in de bouw & infra krijgt in de praktijk gestalte door aanbesteden, contracten, bouw- en beheerprocessen: dat zijn de thema’s op dit congres. Daarbij besteden we aandacht aan de ‘spelregels’, denk aan wet- en regelgeving, uniforme voorwaarden, standaardisatie. Maar ook aan het ‘spel’, denk aan cultuur, houding en gedrag. It’s all-in the game!

dec
11
di
2018
Seminar Duurzame Energie & Gebiedsontwikkeling @ Kantoor Merosch, Bodegraven
dec 11 @ 09:00 – 12:00

Je hebt een visie, een stip op de horizon gezet. Je wilt een gasloos gebouw of duurzame wijk ontwikkelen. Maar hoe krijg je nou wat je beloofd is? Het antwoord krijg je op het seminar op 11 december en schuilt o.a. in prestatieafspraken en de aanbestedingsprocedures.

Praktijkcases vanuit Gemeente Utrecht, Gemeente Tylingen en van de Kromhoutkazerne en De Knoop komen aan bod. Mis dit event op een unieke locatie niet, en schrijf je direct gratis in met code YNLJPB5FKV.

Future Green City college tour: Groen en gezondheid @ Hogeschool van Amsterdam, Leeuwenburg (LWB)
dec 11 @ 13:00 – 17:00

Highlights

  • Collegetourinterview door Katja Keuchenius met Nico Wissing, groenvisionair, -pionier en mede-eigenaar van NL Greenlabel.
  • Ontwerpatelier waarin u samenwerkt aan een concreet vraagstuk over het maximaal klimaatbestendig inrichten van een geheel nieuw wegprofiel dat door de gemeente Groningen is ingebracht.
  • Workshops door Rob van der Toll (Van der Toll groep), Laura Kleerekoper (Hogeschool van Amsterdam) en Dinand Ekkel (Aeres Hogeschool) en Movares. Hierin staan diverse aspecten van groen, gezondheid en de consequenties voor het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte centraal.

Achtergrond
De ‘Future Green City’, de toekomstbestendige en duurzame stad en openbare ruimte, wordt in de toekomst ontworpen, beheerd én bewoond door studenten van nu. Reden genoeg voor Stadswerk en VHG om voor haar leden sessies rondom relevante Future Green City-thema’s te organiseren die ook toegankelijk zijn voor studenten. Zodat het professioneel werkveld in het heden kan kennismaken met de toetreders van de nabije toekomst. Dat doen we in de Future Green City Collegetour die tussen 20 september en 17 januari 2019 zeven Hogescholen, verspreid over het hele land, aandoet. Thema’s die aan bod komen zijn circulaire economie, klimaatverandering en veiligheid, doe democratie, energietransitie, klimaatadaptatie, vrije tijd versus leefbaarheid en groen en gezondheid.  In Amsterdam is het thema groen en gezondheid.

Programma
13:00-13:30 Inloop
13:30-14:30 Collegetour interview door Katja Keuchenius met Nico Wissing (NL Greenlabel)
14:30-15:30 Keuze uit drie workshops
 Rob van der Toll (Van der Toll groep) verzorgt de workshop ‘Gezond aan het werk met groen’. Hierbij komen onder andere fijnstof, bewegen, de mentale effecten van groen en diverse voorbeeldprojecten als Park 2020 aan bod. Groen in de omgeving en zicht op groen werken bevorderend voor gezondheid en productie. Hoe kunnen bedrijven hiervan profiteren? Hoe betrek je kantoormedewerkers bij groen op een bedrijventerrein? Hoe breng je de voordelen en positieve effecten in beeld bij de bedrijfsleiding? En: hoe houd je het levend?
Vanuit de Hogeschool van Amsterdam en Aeres Hogeschool verzorgen Laura Kleerekoper en Dinand Ekkel een workshop over de Baten van groen. Deze workshop draait om de baten van vegroening voor gezondheid in een casus in Den Haag. Hoe zijn deze baten in het ontwerp meegenomen? We gaan gezamenlijk de baten in euro’s uitrekenen en bekijken hoe groen optimaal kan worden ingezet.
De derde workshop wordt verzorgt door Movares. Meer informatie volgt snel.
15:30-15:45 Pauze
15:45-16:15 Ontwerpatelier
Ontwerpatelier rondom een vraagstuk dat door de gemeente Haarlem is ingebracht.
16:15-17:00 Afsluitende borrel.

Datum, locatie, kosten
Datum: 11 december van 13:00-17:00 uur.
Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Leeuwenburg (LWB), Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam.
Kosten: studenten, genodigde opleidingen, gemeentelijke leden van Stadswerk en VHG-leden gratis, overige Stadswerkleden € 35,00, niet leden € 225,00.

Meer informatie?
Hier vindt u alle overige bijeenkomsten van de Future Green City Collegetour. Wilt u meer informatie over de Future Green City Collegetour, belt of mailt u dan met directeur Maarten Loeffen van Stadswerk: 0318-692721 of maarten.loeffen@stadswerk.nl.

dec
13
do
2018
Masterclass: Besturen van de Smart City
dec 13 hele dag

Word in drie stappen een smart bestuurder

Wat is big data en hoe zet je het in? Wat is de nieuwe bestuurskundige opgave door internet? En welke ethische vragen moeten we op lossen voor we echt smart zijn? Kortom, hoe bestuur je de smart city? Antwoord op deze en meer vragen krijgt u tijdens de Masterclass: Besturen van de Smart City. Meld u nu aan en word in drie masterclasses een smart bestuurder.

WAT LEERT U
Stap 1
Gebruik data om betere beslissingen te nemen

Bestuurders gebruiken elke dag data in hun werk. Niemand doet iets zomaar. Maar de hoeveelheid data die op dit moment beschikbaar is, is vele malen groter dan we gewend zijn. En daardoor kunnen we andere vragen stellen én ze beter beantwoorden. Daarom beginnen we bij data.

Stap 2

Hoe functioneert de stad van de toekomst? – Wat is de nieuwe opgave?
Dat leidt tot nieuwe opgaves. Dat begint bij de omgevingsvisie. De verandering is samen te vatten in vier uitgangspunten: We zijn altijd verbonden; we worden heel flexibel; en hebben daardoor behoefte aan betekenis; voorspellen is het nieuwe plannen.

Stap 3
Gedrag en Ethiek, Privacy

Niet alles wat kan en mag, moet u ook doen. Net als bij eerdere grote veranderingen, lopen regels en wetten achter de feiten aan. Wetten en regels zijn een verantwoordelijkheid van de overheid, maar het is ook weer niet zo dat we zonder overheid geen normen kunnen stellen. We gaan in op trends waar bestuurders rekening mee moeten houden.

Wanneer is de Masterclass?
Datum: 13 december 2018 of 14 februari 2019
(aan de hand van de animo voor een datum, maken we een keuze)
Tijd: 9.00 – 21.00 uur, inclusief lunch en diner. We werken in 3 blokken van 3 uur.

Aanmelden & info
Kijk voor meer informatie op www.future-city.nl/bestuurmasterclass/
Deze masterclasses zijn tot stand gekomen in samenwerking met BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen)

jan
14
ma
2019
Week van de Circulaire Economie 2019
jan 14 @ 09:00 – jan 18 @ 23:55

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 januari 2019 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economie. Tijdens deze derde week van januari openen koplopers die nu al slim, circulair ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag willen met de circulaire economie.

jan
16
wo
2019
Symposium over Nederland koploper in de kringlooplandbouw @ AGRI & FOODPLAZA
jan 16 @ 10:00 – 16:00

Doelgroep Agrarisch ondernemers, bemestingsadviseurs , loonwerkers, studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers Onderwerp De investeringen op bedrijfsniveau die nodig zijn voor kringlooplandbouw Toegang Gratis, na aanmelding (vol = vol) op www.circularfarming.nl

09.30-10.00 Ontvangst met koffie

10.00 Nederland koploper in de circulaire landbouw, een win-win situatie Openingstoespraak ZLTO

10.15 Brabant circulair Prov Brabant

10.30 Vitale bodem, basis van kringlooplandbouw Judith van de Mortel Lector Has Den Bosch

10.45 Kringlooplandbouw als businessmodel Pieter Jelle Beers Lector Has Den Bosch

11.00 Investeringen nodig voor Smart Grass Production Jan Robben Docent Has Den Bosch

11.15 Investeringen nodig voor Circulaire Precisiebemesting POP3 Demoproject Brabant Kunstmestloos

11.30 pitches met voorbeelden van “Smart Technologies” voor circulaire landbouw 1 SMART CERTIFICERING OBV BLOCK CHAIN TECHNOLOY 2 IMAGING 3 ROBOTISERING

11. 45 uur PANELDISCUSSIE tussen gehoor en sprekers over: CONSEQUENTIES van Nederland koploper in de kringlooplandbouw voor de BEDRIJFSVOERING van de primaire producenten

12.00 uur CONCLUSIES

12.15-14.00 LUNCH met INFOMARKT met Robots, Groene Mineralen Centrale en 4 J –kringloopbemesting

REGISTRATIE EN PROGRAMMA : www.circularfarming.nl

feb
7
do
2019
Vakbeurs Openbare Ruimte België @ Brussels Expo
feb 7 hele dag

Paleis 1 van Brussels Expo staat op 7 februari 2019 volledig in het teken van ontwerp, onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Of het nu onderhoud is van straten, plantsoenen en parken, het beheer van wijken, de inrichting van steden, het ontwerpen van compleet nieuwe gebieden of het toepassen van smart city concepten, alles is er voor welke openbare ruimte specialist dan ook. En dus ook voor betrokken burgers die actief zijn voor hun eigen straat of wijk.

Beursvloer met innovaties en nieuwe ontwikkelingen
Bezoekers kunnen kennismaken met de vele facetten van de openbare ruimte en krijgen op de beursvloer een actueel beeld van alle denkbare producten op het gebied van openbare ruimte zoals: Spelen, Licht, Groen, Water & Klimaat, Straatmeubilair, Bestrating en Verkeer & Mobiliteit.

Diegenen die op zoek zijn naar gesprekspartners om over visie, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimte te klankborden, kunnen terecht bij de aanwezige studiebureaus op het gebied van Advies & Beheer en Landschapsarchitectuur & Ontwerp.

Vakbeurs Openbare Ruimte Brussels Expo
Tijdens de beurs komt u ook alles over de laatste ontwikkelingen en innovaties te weten tijdens een van de gratis seminaries. Spijker uw kennis over actuele onderwerpen bij, werp een blik mee op de toekomst en stel al uw vragen aan de experts. Aan de hand van praktijkgerichte projectvoorbeelden passeren actuele thema’s de revue.

ReScape
ReScape inspireert beroepsmatig geïnteresseerden en informeert over de nieuwste producten, trends en oplossingen voor een moderne en leefbare omgeving. ReScape is een kwartaalmagazine, nieuwsbrief en website, gericht op de Belgische markt. Bedreven vakjournalist J. Philippe Cols staat met zijn jarenlange ervaring op gebied van openbare ruimte aan het roer. Deze titel beoogt een actueel overzicht te geven van de openbare ruimte en infrastructuur in België, zowel in het Nederlands als het Frans.