Agenda

CONTENTS

mei
31
do
2018
OmgevingsCongres: Jouw leven in 3D @ Veerensmederij
mei 31 hele dag

omgevingscongres omgevingswetHoe gaat de cultuur veranderen waarin je werkt? Hoe ga je beter en anders samenwerken met andere afdelingen, met bedrijven en met inwoners? De cultuurverschillen tussen overheid, bedrijfsleven en particulieren zijn enorm. Door de Omgevingswet zijn we genoodzaakt meer samen te gaan werken, maar hoe pak je dat aan?

Dat komt aan de orde tijdens het tweede OmgevingsCongres op 31 mei in de Veerensmederij in Amersfoort. Het congres wordt georganiseerd door de Stichting OmgevingsPlatform. Deze stichting heeft als doel: partijen bij elkaar brengen en inspireren tot een goede samenwerking in de toekomst.
Het programma dat voor deze dag is samengesteld laat al zien dat hier serieus mee wordt omgegaan. Ambitieus en met sprekers met een drive.

Het thema is dit jaar: Jouw leven in 3D. Wat heeft 3D te maken met de Omgevingswet? Eigenlijk alles. 3D printen zet de wereld van produceren op zijn kop. Inmiddels kunnen we ook huizen en bruggen printen. Dit resulteert in een compleet ander proces en andere manier van samenwerken. In dit congres gaan we leren hoe we die inzichten kunnen toepassen bij de introductie van de Omgevingswet.
1D – een nieuwe Omgevingswet, we doen alleen wat strikt nodig is
2D – beter samenwerken, om een beter gedragen resultaat te krijgen
3D – buiten naar binnen halen, waarbij inwoners en bedrijven zelf (mede)verantwoordelijkheid nemen voor hun fysieke leefomgeving.

Wie straks te maken krijgt met de Omgevingswet doet er goed aan om aanwezig te zijn tijdens het OmgevingsCongres. Laat je inspireren door de sprekers en ga met elkaar in gesprek over ervaringen en samenwerken.

Alle beschikbare informatie staat op de congreswebsite: www.omgevingscongres.nl.

Ontwerpatelier Bouwbesluit van de Smart City @ Kennislab voor Urbanisme,
mei 31 @ 13:30 – 16:30

Schrijf mee aan het Bouwbesluit voor de Smart City

Om de stad echt slim te krijgen, hebben we regels en waarden nodig. Daar kunnen we over praten, maar we kunnen er met elkaar ook iets mee doen! En dat gaan we doen, namelijk op 31 mei tijdens het Ontwerpatelier Bouwbesluit van de Smart City in Amersfoort.

Samen met de Economic Board Utrecht, Ekelmans & Meijer Advocaten en de gemeente Amersfoort schrijven we het Bouwbesluit voor de Smart City. En u doet mee.

Sprekers op 31 mei zijn Heerd Jan Hoogeveen, Programmamanager Diensteninnovatie bij Economic Board Utrecht (EBU) die uitlegt waarom een Bouwbesluit voor de smart city nodig is en Anita Nijboer partner/advocaat omgevingsrecht bij Ekelmans & Meijer Advocaten die uitlegt hoe je die publieke waarden kunt vastleggen en koppelen aan de omgevingswet. En daarna gaan we aan de slag.

Lees meer over het programma

Programma 31 mei

13.30 uur – Ontvangst

14.00 uur – Context: Hoe verandert de stedelijke opgave door internet (door Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker bij de Future City Foundation)

14.15 uur – Visie: Waarom een Bouwbesluit voor de smart city, door Heerd Jan Hoogeveen (Economic Board Utrecht)

14.30 uur – Plan: Maar hoe dan? Hoe leg je publieke waarden vast, door Anita Nijboer (Ekelmans & Meijer Advocaten)

14.45 uur – Workshop: Zelf meeschrijven aan publieke waarden voor de smart city

16.15 uur – Terugkoppeling

16.30 uur – Borrel

Het evenement vindt plaats op 31 mei in het Kennislab voor Urbanisme, Paulus Borstraat 41, Amersfoort.

Deelname is gratis!

 

jun
5
di
2018
Vakbeurs Ruimte & Licht @ Expo Houten
jun 5 @ 10:15 – 17:00

De Vakbeurs Ruimte & Licht is speciaal voor professionals die werkzaam zijn in het vakgebied openbare verlichting: beleidsmakers, beheerders, diensthoofden, projectmanagers, aannemers, wegbeheerders, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, lichtarchitecten en -ontwerpers, woningcorporaties, facilitair managers, vastgoed- en projectontwikkelaars.

Op de beursvloer is plaats voor bedrijven met producten zoals armaturen, lichtmasten, lichtregelsystemen, meettechnieken, voedingskabels- en kasten en aansluitkasten.

Op het gebied van dienstverlening staan er aanbieders op het gebied van o.a. installatieverantwoordelijkheid, aanbestedingen, inspecties, advies en beheer.

Meer informatie en aanmelden. 

Bijeenkomst ‘Met de BGT eenvoudig je beheerkaart(en) op orde’, @ gemeentehuis Rotterdam
jun 5 @ 13:30 – 17:00

Highlights
Sandra Leijten van VNG realisatie (voorheen KING) vertelt over de bijeenkomstenreeks.
“Om minimaal drie redenen is het interessant om de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT te optimaliseren. Door de komst van de BGT kan de informatie-uitwisseling beter worden ingericht, waardoor beheerders meer tijd over houden om daadwerkelijk bezig te zijn met het beheer. Doordat de informatie beter up-to-date kan worden gehouden, kunnen beheerders ook het toenemend aantal vragen van buiten het eigen vakgebied (over de Omgevingswet, 3D-toepassingen, werken met BIM, urban dataplatform en het nationaal wegenbestand etc.) met de spreekwoordelijke druk op de knop beantwoorden. Derde reden is de Smart City ontwikkeling. Deze toepassingen vragen veel digitaal beschikbare informatie. Deze moet hiervoor gestandaardiseerd (IMBOR) en digitaal beschikbaar zijn. In de bijeenkomstenreeks geven VNG realisatie en de gastgemeenten u handvatten om de uitwisseling BOR en BGT te optimaliseren.”

Achtergrond
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een landelijk beschikbare uniforme basiskaart. De komst van de BGT zorgt ervoor dat de beheerder openbare ruimte zich niet meer primair hoeft bezig te houden met het bijhouden van een basiskaart en dus meer tijd heeft om zich te richten op zijn kerntaken, zoals plannen en begroten, periodiek onderhoud en risicomanagement. Deze kerntaken kunnen door de komst van de BGT ook nog eens effectiever en efficiënter worden uitgevoerd. Omdat zowel gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat als waterschappen gebruik maken van de BGT voor het beheren van hun openbare ruimte, kan beheerinformatie bovendien eenvoudiger tussen verschillende organisaties worden uitgewisseld.

Doel bijeenkomsten
Om deze eenvoudige uitwisseling van beheerinformatie tussen organisaties te bereiken moet de informatie-uitwisseling tussen Beheren van de Openbare Ruimte (BOR) en BGT binnen de gemeente worden geoptimaliseerd en ook werkprocessen op een samenhangende wijze worden vormgegeven. VNG realisatie heeft een aanpak ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen. Deze aanpak sluit naadloos aan op het realisatietraject voor het gemeentelijke streefbeeld van één geïntegreerde objectenregistratie.

Deze middag zal de VNG haar aanpak toelichten en plaatsen in het perspectief van één geïntegreerde objectenregistratie. De gastgemeente vertelt over hun praktijkervaringen met het realiseren van de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT. En u zal in de gelegenheid zijn om uw vragen en ervaringen te delen met de andere deelnemers.

Progamma Rotterdam

13.30 uur Inloop
14.00 uur Start en uiteenzetting context door de VNG
14.30 uur Delen ervaringen vanuit gemeente Rotterdam
Anja van der Ven laat zien dat BGT en BOR verschillende uitgangspunten maar ook enorm veel raakvlakken hebben. Alleen al voor het beheren van de data zijn we in Rotterdam met verschillende teams zowel direct als indirect hard aan het werk om de data zo actueel mogelijk te houden. Na ruim 20 jaar werkt de gemeente sinds juni 2017 met Obsurv een webapplicatie die de koppeling tussen BGT- en BOR informatie eenvoudiger maakt. Er moet nog veel gedaan worden, maar er zijn grote stappen gezet, ook in de interne organisatie en interne en externe communicatie. Anja deelt ze met u.
15.00 uur Pauze
15.15 uur Workshop met interactief deel
Aan discussietafels duiken de deelnemers dieper in de verschillende stappen van de Aanpak BOR-BGT. Onder andere over IMBOR en de informatiebehoefte in de dagelijkse praktijk van de beheerder. Hoe om te gaan met data in processen als dagelijks onderhoud en grote projecten? En wie is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de beheerdata?
16.15 uur Terugkoppeling
16.30 uur Borrel

Meer informatie vind je hier.

jun
7
do
2018
Veiligheid in de Openbare Ruimte @ Expo Houten
jun 7 @ 10:16 – 17:00

Veiligheid in de Openbare Ruimte is een vakbeurs met lezingen voor professionals die te maken hebben met het ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van openbare ruimte en andere buitenterreinen.

Bezoekers doen inspiratie op en leren over de nieuwste producten, trends en oplossingen voor een veilige en leefbare omgeving.

Wat vindt u op de beursvloer?

Op de beursvloer staan bedrijven met de allernieuwste producten en diensten:

  • Veilig stadsontwerp
  • Advies en beheer
  • Cameratoezicht en beveiliging
  • Big data en andere ICT oplossingen
  • Blokkades en andere (verkeers)afzettingen
  • Straatmeubilair tegen voertuigaanslagen
  • Dynamische verlichtingstoepassingen

In de lezingzalen worden presentaties gegeven waarbij u de nodige kennis opdoet.

Meer informatie en aanmelden. 

jun
20
wo
2018
Vlaams-Nederlandse vakexcursie naar Nijmegen, European Green Capital 2018 @ De Lindenberg
jun 20 @ 10:30 – 16:30

Klimaatbestendig door groen in de stad, Nijmegen

De Vlaamse Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) bezoekt op 20 juni Nijmegen European Green Capital 2018. In samenwerking met de gemeente Nijmegen hebben we een aantrekkelijk programma opgesteld voor onze Vlaamse gasten. Daarbij hebben we ook plaats voor maximaal 35 Nederlandse deelnemers. In het programma verkent u de European Green Capital én u heeft ruimschoots de gelegenheid om met uw Vlaamse vakgenoten kennis uit te wisselen. Deze dag is voor u met name interessant als u bent betrokken bij het groenbeleid of beheer en/of bij klimaatadaptatie in uw gemeente.

Programma

10.30 Ontvangst in De Lindenberg

10.55 Welkom namens de gemeente Nijmegen

11.00 Groen en water in Nijmegen European Green Capital door Ton Verhoeven (adviseur groen)

Ton Verhoeven houdt een inleiding over de karakteristieken van de stad Nijmegen. De ruimtelijke planning van de stad, de ecopolisgedachte en de groennormen die de stad hanteert. Ook andere aspecten van het groenbeleid zullen aan bod komen;

12.00 Lunch pensant

Deze ruime lunchpauze staat in het teken van kennisuitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland. Vanuit beide landen zullen presentaties worden gehouden:

VVOG: Groene begraafplaats Roeselare
Hoe een steriele dodenakker transformeerde naar een levendige groene ruimte met diverse invullingen (rust – passieve recreatie – natuurbeleving biodiversiteit, bijenvriendelijk).

Stadswerk: i-Tree NL
Ontwikkelingen van de i-Tree NL tool die de maatschappelijke en ecologische waarde van bomen in beeld brengt.

Uiteraard is er aan de verschillende tafels ook ruimschoots tijd voor uitwisseling: wat kunnen we van elkaars projecten, inzichten en werkwijze leren?

13.30 Middagprogramma

U hebt de keuze uit twee excursies

Bomenbeleid en beheer : Thomas van der Hulst (adviseur Groen) en Han Derckx (adviseur Duurzame ontwikkeling)

Tijdens deze busexcursie bekijken we meerdere situaties en projecten rondom de primaire en secundaire hoofdboomstructuur, waarbij aandacht is voor inrichting standplaats en soortkeuze. Ook kijken we naar het beleid ten aanzien van wijkgroen (inclusief bomen) en de aanpak van boomstructuren bij herinrichting van bestaande situaties, zoals bij de aanleg van snelfietsroutes.

Groen en water in Centrum en Benedenstad: Ton Verhoeven (adviseur Water en groen) en Jos van der Lint (adviseur Waterservicepunt en Loket Duurzaam wonen)

Tijdens deze wandelexcursie door de hellingrijke en dichtbebouwde Benedenstad richten we ons op participatie rondom vergroening en op afkoppelen van regenwater; vervolgens hebben we in het stadscentrum vooral aandacht voor aanplant van bomen en voor groen in de stenige en intensief gebruikte omgeving.

15.30 Netwerkborrel

Na afloop van de excursies is er, voordat onze Belgische collega’s om 16.30 afreizen, een netwerkborrel om de onderlinge kennismaking verder te verdiepen. U kunt er contacten opdoen waar u in uw werk dagelijks uw voordeel mee kunt doen!

We kijken er naar uit u te mogen ontvangen in Nijmegen. Er is plaats voor ongeveer 35 Nederlandse deelnemers.

Datum, locatie en kosten
Datum: 20 juni 10.30 – 16.30 uur
Locatie: De Lindenberg Ridderstraat 23, 6511 TM, Nijmegen
Kosten: Gemeentelijke Stadswerkleden gratis, overige Stadswerkleden €35,00, niet leden € 225,00

jun
27
wo
2018
SMART CITY EVENT 2018 (Den Haag) @ Zuiderstrandtheater Den Haag
jun 27 – jun 28 hele dag

Voor de 8e keer vindt dit jaar op 27 en 28 juni 2018 het Smart City Event plaats in Den Haag. Tijdens dit internationale event maak je kennis met de smart city-technologie voor de stad van de toekomst. Vorig jaar kwamen meer dan 700 professionals uit verschillende landen bij elkaar. Ook dit jaar zullen leading cities hun projecten presenteren en worden er inspirerende en wordt er gesproken door keynote speakers, zijn er rondetafelsessies, excursies, masterclasses en nog veel meer!

 

 

sep
11
di
2018
Masterclass: Ontwerp van de Smart City @ Eindhoven
sep 11 hele dag

De BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) en de Future City Foundation nodigen u uit deel te nemen aan een bijzondere masterclass-reeks op 11 en 25 september en 9 oktober 2018 waarin we leren hoe we de smart city fysiek kunnen ontwerpen. In het voorjaar organiseerden we deze reeks ook al. En met zoveel succes, dat we besloten hebben het nog een keer te doen.

Wat u leert

>> Hoe u (big) data inzet om je ontwerpproces te verbeteren: wat big data is en waar je het voor kunt gebruiken. En hoe je dat doet.
>> Hoe de ontwerpopgave verandert door de opkomst van internet: wat het betekent dat we altijd verbonden zijn, daardoor heel flexibel worden en daardoor wordt het heel relevant waar we wel zijn en hoe dat is ontworpen. En kunnen we dat voorspellen?
>> Waar de grens ligt: in de smart city wordt gedrag stuurbaar, maar willen we dat ook echt? Wat zijn de ethische grenzen? En hoe borgen we onze veiligheid?

De stappen die we zetten zijn:

Stap 1 (11 september 2018) – Gebruik data in uw ontwerpproces
Stap 2 (25 september 2018) – Hoe functioneert de stad van de toekomst? – Wat is de nieuwe ontwerpopgave?
Stap 3 (9 oktober 2018) – Gedrag en Ethiek, Privacy

sep
20
do
2018
Nationale Groendag 2018 @ World Trade Center Den Haag
sep 20 hele dag

Op 20 september 2018 organiseren de gemeente Den Haag, Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek de Nationale Groendag. Het thema van dit jaar is ‘Veerkrachtige Groene Stad’. Centraal staan ambities en realisatie van de klimaatadaptieve, veerkrachtige én groene stad.

Als onderdeel van het programma worden ook de winnaars bekendgemaakt van de Nationale Groencompetitie Entente Florale 2018. We zijn dit jaar te gast bij de winnaar 2017 in de categorie steden: Gemeente Den Haag.

Van ambitie naar realisatie
Vier sprekers – onder leiding van dagvoorzitter Fred Schoorl –  gaan in op het thema ‘Veerkrachtige Groene Stad – van ambitie naar realisatie’. Een aantal bestuurders, waaronder burgemeester Pauline Krikke van Den Haag, wethouder van Nijmegen en watergraaf Stefan Kuks behandelen de actuele kansen en dilemma’s. Wat zijn de ambities voor de veerkrachtige stad en hoe maken we die waar in combinatie met de opgaven voor verdichting, vergroening en verduurzaming? Niet alleen de overheid is hierbij aan zet, maar ook de inwoners en ondernemers.

Meer voorbeelden uit de praktijk
In de namiddag vinden er separate sessies plaats met verschillende thema’s:
– Groen-inclusief bouwen met partijen in de stad;
– Veerkrachtige groene stad: sociaal inclusief en klimaatbestendig;
– Inzet van groen kapitaal in stedelijke ontwikkeling;
– 4-tal projectexcursies in Den Haag.

Seminar Bomen aan Zee 2018 @ De Westlandse Druif
sep 20 hele dag

Donderdag 20 september 2018 is er het 5e Seminar Bomen aan Zee te Westland waar Paul Moerman namens de gemeente Westland de gastheer is.