Agenda

CONTENTS

sep
11
di
2018
Masterclass: Ontwerp van de Smart City @ Eindhoven
sep 11 hele dag

De BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) en de Future City Foundation nodigen u uit deel te nemen aan een bijzondere masterclass-reeks op 11 en 25 september en 9 oktober 2018 waarin we leren hoe we de smart city fysiek kunnen ontwerpen. In het voorjaar organiseerden we deze reeks ook al. En met zoveel succes, dat we besloten hebben het nog een keer te doen.

Wat u leert

>> Hoe u (big) data inzet om je ontwerpproces te verbeteren: wat big data is en waar je het voor kunt gebruiken. En hoe je dat doet.
>> Hoe de ontwerpopgave verandert door de opkomst van internet: wat het betekent dat we altijd verbonden zijn, daardoor heel flexibel worden en daardoor wordt het heel relevant waar we wel zijn en hoe dat is ontworpen. En kunnen we dat voorspellen?
>> Waar de grens ligt: in de smart city wordt gedrag stuurbaar, maar willen we dat ook echt? Wat zijn de ethische grenzen? En hoe borgen we onze veiligheid?

De stappen die we zetten zijn:

Stap 1 (11 september 2018) – Gebruik data in uw ontwerpproces
Stap 2 (25 september 2018) – Hoe functioneert de stad van de toekomst? – Wat is de nieuwe ontwerpopgave?
Stap 3 (9 oktober 2018) – Gedrag en Ethiek, Privacy

sep
12
wo
2018
Klimaatstudiereis Nantes 2018 @ Nantes
sep 12 @ 07:30 – sep 14 @ 20:30

Wat heeft Nantes, wat wij (nog) niet hebben: ons klimaat in 2050!
Nantes kent volgens de klimaatscenario’s van het KNMI ’14 het klimaat dat ons weerbeeld in 2050 bepaalt. Daarom gaan we van 12-14 september onderzoeken hoe Nantes, European Green Capital 2013, haar openbare ruimte heeft ingericht. En hoe klimaatadaptatie en duurzame vormen van mobiliteit er hand in hand gaan.

Dus….. een klimaatstudiereis
Deze studiereis wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Frankrijk, Netherlands Business Support Nantes/RVO (NBSO), AITF (het Franse Stadswerk) en de stad/metropoolregio Nantes. Met een groep deskundigen vanuit Stadswerk, Rioned, Waternetwerk en Waternet gaan we bekijken welke ‘alledaagse’ maatregelen en oplossingen in Nantes zijn toegepast waarmee wij morgen in Nederland aan de slag kunnen gaan.

Concrete vraagstukken bekijken en bespreken
Het reisplan is ambitieus. Met het breed samengesteld reisgezelschap willen we, samen met onze Franse collega’s, aanbevelingen formuleren die we ook publiceren. Daarom is in het programma ruimte ingebouwd voor ‘momenten van reflectie’  om waargenomen praktijkoplossingen en maatregelen expliciet te maken! Daar kunt u als deelnemer actief aan bijdragen.

Omvangrijk programma
Het thema klimaatadaptatie is interessant voor een grote en diverse groep van professionals en bestuurders van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijk en adviesbureaus. We zoeken samen naar antwoorden op concrete vraagstukken:

 • Hoe gaat Nantes om met extra regenval en de (toename van) droogte?
 • Hoe reageren mensen en bedrijven in Nantes op hitte, waterschaarste en hevige regen? – Wat betekent dit voor natuur en aanplant in en om de stad?
 • Welke maatregelen neemt Nantes? Wat gaat als vanzelf? Wat heeft stimulans, voorlichting, regelgeving, subsidies of dwang nodig?
sep
20
do
2018
Advanced Driver Assistance Systems Congres @ Autotron Rosmalen
sep 20 hele dag
Automobilisten krijgen steeds meer hulp bij het rijden: veel auto’s anticiperen al op de snelheid van voorliggers, blijven op de juiste rijbaan en reageren op verkeersinformatie – om maar een paar voorbeelden te noemen. De ontwikkelingen in deze rijhulpsystemen (ADAS) volgen elkaar in rap tempo op – volgens velen leiden ze zelfs naar de zelfrijdende auto.

Tijdens het ADAS Congres, o20 september 2018 in Autotron Rosmalen, hoort u wat er gaat veranderen, in welk tempo en hoe u nu al kunt anticiperen. ADAS-systemen hebben immers veel invloed op verkeersveiligheid, weginrichting en samenwerking tussen markt en overheid.

Theorie en praktijk

Bezoekers kunnen rijden in auto’s met de nieuwste ADAS-systemen (Advanced Driver Assistance Systems). En ze krijgen inzichten van nationale en internationale sprekers over thema’s als:
 • Wat is er op dit moment al mogelijk op ADAS-gebied?
 • Zijn deze systemen de opmaat naar de zelfrijdende auto?
 • In hoeverre maakt ADAS de auto écht veiliger?
 • Hoe zorg je ervoor dat automobilisten weten hoe alle systemen werken?
 • Zijn onze wegen wel ingericht op rijtaak-ondersteunende systemen?
 • Hoe kunnen overheid en markt zo optimaal mogelijk samenwerken?
 • Wat de rol is van app-bouwers en navigatiemakers?
 • Lees meer over het programma op de website van het ADAS Congres.
Het ADAS Congres is erg interessant voor iedereen bij de (landelijke of regionale) overheid die belast is met verkeer, verkeersveiligheid, weginrichting en verkeers- en mobiliteitsmanagement. Maar ook voor autofabrikanten en -dealers, toeleveranciers, app-ontwikkelaars en trendwatchers is deze dag een must. Het ADAS Congres wordt tegelijk gehouden met de Leaseauto Testdag, een beurs over de nieuwste ontwikkelingen in de leaseauto-sector.
Nationale Groendag 2018 @ World Trade Center Den Haag
sep 20 hele dag

Op 20 september 2018 organiseren de gemeente Den Haag, Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek de Nationale Groendag. Het thema van dit jaar is ‘Veerkrachtige Groene Stad’. Centraal staan ambities en realisatie van de klimaatadaptieve, veerkrachtige én groene stad.

Als onderdeel van het programma worden ook de winnaars bekendgemaakt van de Nationale Groencompetitie Entente Florale 2018. We zijn dit jaar te gast bij de winnaar 2017 in de categorie steden: Gemeente Den Haag.

Van ambitie naar realisatie
Vier sprekers – onder leiding van dagvoorzitter Fred Schoorl –  gaan in op het thema ‘Veerkrachtige Groene Stad – van ambitie naar realisatie’. Een aantal bestuurders, waaronder burgemeester Pauline Krikke van Den Haag, wethouder van Nijmegen en watergraaf Stefan Kuks behandelen de actuele kansen en dilemma’s. Wat zijn de ambities voor de veerkrachtige stad en hoe maken we die waar in combinatie met de opgaven voor verdichting, vergroening en verduurzaming? Niet alleen de overheid is hierbij aan zet, maar ook de inwoners en ondernemers.

Meer voorbeelden uit de praktijk
In de namiddag vinden er separate sessies plaats met verschillende thema’s:
– Groen-inclusief bouwen met partijen in de stad;
– Veerkrachtige groene stad: sociaal inclusief en klimaatbestendig;
– Inzet van groen kapitaal in stedelijke ontwikkeling;
– 4-tal projectexcursies in Den Haag.

Seminar Bomen aan Zee 2018 @ De Westlandse Druif
sep 20 hele dag

Donderdag 20 september 2018 is er het 5e Seminar Bomen aan Zee te Westland waar Paul Moerman namens de gemeente Westland de gastheer is.

sep
26
wo
2018
Vakbeurs Openbare Ruimte @ Jaarbeurs Utrecht
sep 26 @ 10:01 – sep 27 @ 11:01

De Vakbeurs Openbare Ruimte (voorheen Dag van de Openbare Ruimte) is al jaren de grootste vakbeurs over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte in Nederland. De beurs groeit jaarlijks en blijft, net als onze openbare ruimte, in ontwikkeling.

Bezoekers zijn gemeentelijke beleidsmakers, diensthoofden, gebiedsregisseurs, beheerders en projectmanagers, landschapsarchitecten, ontwerpers, stedenbouwkundigen, adviseurs en andere beroepsmatig geïnteresseerden.

In 2017 bezochten meer dan 6.000 openbare ruimte professionals de beurs.

Meer informatie en aanmelden.

sep
27
do
2018
Klimaatadaptatie en de duurzame stad en regio @ CROW vestiging Utrecht Kantoorgebouw 'Sijpesteijn'
sep 27 @ 13:00 – 16:00

CROW-KpVV presenteert in 2018 de themareeks Mobiliteit en duurzame steden en regio’s, welke dit jaar uit vier themamiddagen bestaat. Op 27 september wordt de derde themamiddag georganiseerd, die ook live als webcast te volgen is. Deze bijeenkomst staat in het teken van klimaatadaptatie.

De ondergelopen straten als gevolg van hevige regenbuien in mei staan nog stevig op ons netvlies. Het klimaat is aan het veranderen. Meer regen zorgt voor overlast; hittestress voor gezondheidsproblemen. Wat kun je als stad of regio doen om die overlast te voorkomen? En wat is je rol als verkeerskundige? Tijdens deze bijeenkomst gaan we nader in op mogelijke netwerkmaatregelen en strategische keuzes en zoomen we in op concrete maatregelen.

Voor wie?

Het programma is interessant voor medewerkers van gemeenten.

https://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/klimaatadaptatie-en-de-duurzame-stad-en-reg?page=1&searchsort=startdate&pagesize=10&skuzenoid=N1289_3A

okt
4
do
2018
Dag van de Omgevingswet @ Statenzaal van de Provincie Utrecht
okt 4 hele dag

Op donderdag 4 oktober vindt de zevende editie van de Dag van de Omgevingswet plaats. Het congres wordt geopend door gedeputeerde Maasdam van de Provincie Utrecht. Dankzij een veelheid aan verschillende sessies komen op één dag vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde. Ook dit jaar kunt u voorafgaand aan het programma in de ochtend deelnemen aan de sessie Omgevingswet voor dummies. In deze sessie neemt u in vogelvlucht mee in het hoe, wat en waarom van de Omgevingswet. Het programma van de Dag van de Omgevingswet 2018 komt deze week online. Check www.dagvandeomgevingswet.nl voor het programma.

nov
8
do
2018
Vakbeurs Klimaat @ Expo Houten
nov 8 @ 10:19 – 17:00

Vakbeurs Klimaat (voorheen Water in de Openbare Ruimte) onderscheidt zich als vakbeurs door het grootste en alles omvattende aanbod voor het (her)inrichten van een groene, waterbestendige en klimaatadaptieve stad van de toekomst. Op de beursvloer vindt u:

 • Hemelwaterinfiltratie- en buffering
 • Waterdoorlatende verharding
 • Groeninrichting (beplanting, dak- en gevelgroen, biodiversiteit, groenmanagement)
 • Advies (ontwerp en beheer van openbare ruimte, klimaatbestendige stad, klimaatacceptatie, landschapsarchitecten, stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus)
 • Waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers)
 • Deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grind en beton)

Meer informatie vind u hier.

nov
27
di
2018
Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018 @ Kunstlinie Almere Flevoland
nov 27 hele dag

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) is de jaarlijkse kennis- en ontmoetingsplek voor beheerders en adviseurs van de openbare ruimte.

Toekomst van beheer

Gastgemeente Almere en alle andere steden in Nederland krijgen te maken met grote vraagstukken zoals onder andere de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenschaarste en gezondheidsvraagstukken.
Steden staan de komende decennia voor enorme vervangingsopgaven. Veel gebouwen, infrastructuur en beplantingen uit de naoorlogse periode moeten de komende tijd worden vernieuwd of vervangen. Deze vervangingsopgave is een grote kans voor vernieuwing.

Beheerorganisaties hebben de investeringsmiddelen en de kennis om deze vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ze wel meer het initiatief durven nemen, integraal en strategisch handelen en meer het podium pakken in stedelijke vernieuwingsprocessen.

Kijk hier voor meer informatie en om in te schrijven.