Agenda

CONTENTS

dec
13
do
2018
Masterclass: Besturen van de Smart City
dec 13 hele dag

Word in drie stappen een smart bestuurder

Wat is big data en hoe zet je het in? Wat is de nieuwe bestuurskundige opgave door internet? En welke ethische vragen moeten we op lossen voor we echt smart zijn? Kortom, hoe bestuur je de smart city? Antwoord op deze en meer vragen krijgt u tijdens de Masterclass: Besturen van de Smart City. Meld u nu aan en word in drie masterclasses een smart bestuurder.

WAT LEERT U
Stap 1
Gebruik data om betere beslissingen te nemen

Bestuurders gebruiken elke dag data in hun werk. Niemand doet iets zomaar. Maar de hoeveelheid data die op dit moment beschikbaar is, is vele malen groter dan we gewend zijn. En daardoor kunnen we andere vragen stellen én ze beter beantwoorden. Daarom beginnen we bij data.

Stap 2

Hoe functioneert de stad van de toekomst? – Wat is de nieuwe opgave?
Dat leidt tot nieuwe opgaves. Dat begint bij de omgevingsvisie. De verandering is samen te vatten in vier uitgangspunten: We zijn altijd verbonden; we worden heel flexibel; en hebben daardoor behoefte aan betekenis; voorspellen is het nieuwe plannen.

Stap 3
Gedrag en Ethiek, Privacy

Niet alles wat kan en mag, moet u ook doen. Net als bij eerdere grote veranderingen, lopen regels en wetten achter de feiten aan. Wetten en regels zijn een verantwoordelijkheid van de overheid, maar het is ook weer niet zo dat we zonder overheid geen normen kunnen stellen. We gaan in op trends waar bestuurders rekening mee moeten houden.

Wanneer is de Masterclass?
Datum: 13 december 2018 of 14 februari 2019
(aan de hand van de animo voor een datum, maken we een keuze)
Tijd: 9.00 – 21.00 uur, inclusief lunch en diner. We werken in 3 blokken van 3 uur.

Aanmelden & info
Kijk voor meer informatie op www.future-city.nl/bestuurmasterclass/
Deze masterclasses zijn tot stand gekomen in samenwerking met BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen)

jan
14
ma
2019
Week van de Circulaire Economie 2019
jan 14 @ 09:00 – jan 18 @ 23:55

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 januari 2019 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economie. Tijdens deze derde week van januari openen koplopers die nu al slim, circulair ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag willen met de circulaire economie.

jan
15
di
2019
INFRATECH 2019 @ Ahoy Rotterdam
jan 15 – jan 17 hele dag

Van 15 t/m 18 januari staat InfraTech 2019 op Rotterdam Ahoy. Dit jaar staat het thema Future Proof centraal, klaar voor de toekomst. Op InfraTech 2019 komen alle partijen uit deze dynamische sector bijeen. Niet voor niets geldt dit kennisplatform als de voornaamste beurs voor infrastructuur in Nederland.

Toekomstbestendige infrastructuur

De Nederlandse infrasector zal in de toekomst voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Het klimaat verandert om ons heen, terwijl onze wegen steeds voller worden. Tegelijkertijd komt er een toenemend aantal digitale innovaties beschikbaar, waaronder ook steeds slimmere auto’s. Op InfraTech laten opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers zien hoe de Nederlandse infrasector met deze uitdagingen omgaat.

Kennisplatform

Op InfraTech komt de complete keten onder een dak bijeen. In 2017 waren er 637 exposanten en 21.017 bezoekers op de vakbeurs. Samenwerking is cruciaal voor de infrastructuur van de toekomst. InfraTech biedt hier een platform voor. Op deze vakbeurs worden nieuwe verbindingen gelegd en kansen gecreëerd. 

Vier hoofdthema’s

De beursvloer van InfraTech is opgedeeld in vier hoofdthema’s: water & riolering, infra, openbare ruimte & mobiliteit en infra & innovatie. Elk van deze thema’s vertegenwoordigt zodoende een verschillend segment binnen de infrastructuur. Verder zijn er een aantal pleinen, waar exposanten gezamenlijk kunnen optrekken en als collectief een inhoudelijk programma’s kunnen verzorgen.

CareerLab

Tijdens de laatste twee beursdagen staat er op de centrale Plaza de PROOFtuin met daarin het CareerLab. Hier worden twintig expert-sessies gegeven. Young Professionals beantwoorden er vragen over hun ervaringen met de infrasector. Voor studenten en starters is het een laagdrempelige manier om een goede indruk van het werkveld op te doen. Daarnaast kunnen ze langskomen voor een CV-check, een professionele LinkedIn-foto of een carrière adviesgesprek.

jan
16
wo
2019
Symposium over Nederland koploper in de kringlooplandbouw @ AGRI & FOODPLAZA
jan 16 @ 10:00 – 16:00

Doelgroep Agrarisch ondernemers, bemestingsadviseurs , loonwerkers, studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers Onderwerp De investeringen op bedrijfsniveau die nodig zijn voor kringlooplandbouw Toegang Gratis, na aanmelding (vol = vol) op www.circularfarming.nl

09.30-10.00 Ontvangst met koffie

10.00 Nederland koploper in de circulaire landbouw, een win-win situatie Openingstoespraak ZLTO

10.15 Brabant circulair Prov Brabant

10.30 Vitale bodem, basis van kringlooplandbouw Judith van de Mortel Lector Has Den Bosch

10.45 Kringlooplandbouw als businessmodel Pieter Jelle Beers Lector Has Den Bosch

11.00 Investeringen nodig voor Smart Grass Production Jan Robben Docent Has Den Bosch

11.15 Investeringen nodig voor Circulaire Precisiebemesting POP3 Demoproject Brabant Kunstmestloos

11.30 pitches met voorbeelden van “Smart Technologies” voor circulaire landbouw 1 SMART CERTIFICERING OBV BLOCK CHAIN TECHNOLOY 2 IMAGING 3 ROBOTISERING

11. 45 uur PANELDISCUSSIE tussen gehoor en sprekers over: CONSEQUENTIES van Nederland koploper in de kringlooplandbouw voor de BEDRIJFSVOERING van de primaire producenten

12.00 uur CONCLUSIES

12.15-14.00 LUNCH met INFOMARKT met Robots, Groene Mineralen Centrale en 4 J –kringloopbemesting

REGISTRATIE EN PROGRAMMA : www.circularfarming.nl

jan
17
do
2019
Future Green City college tour: Leisure en leefbaarheid, Ahoy Rotterdam (InfraTech) @ Ahoy Rotterdam, InfraTech
jan 17 @ 14:00 – 16:30

Highlights

  • Collegetourinterview door Katja Keuchenius met Milan Meyberg (freelance ‘Sustainability Strategist’, voormalig ‘Revolution manager’ van DGTL festival). Hij is al jaren een vaste gast in de Jonge Duurzame 100 van dagblad Trouw en was als Revolution manager van het DGTL-festival in Amsterdam verantwoordelijk voor de duurzame koers van het festival. Hij vertelt onder andere over de zoektocht naar en het gebruik van de nieuwste technologische innovaties die hielpen om de hoeveelheid afval te verminderen en de CO2 emissie terug te brengen. In 2020 moet het festival volledig circulair zijn.
  • Ontwerpatelier waarin u samenwerkt aan een concreet vraagstuk dat door de gemeente Rotterdam wordt ingebracht.

Achtergrond
De ‘Future Green City’, de toekomstbestendige en duurzame stad en openbare ruimte, wordt in de toekomst ontworpen, beheerd én bewoond door studenten van nu. Reden genoeg voor Stadswerk en VHG om voor haar leden sessies rondom relevante Future Green City-thema’s te organiseren die ook toegankelijk zijn voor studenten. Zodat het professioneel werkveld in het heden kan kennismaken met de toetreders van de nabije toekomst. Dat doen we in de Future Green City Collegetour die tussen 20 september en 17 januari 2019 zeven Hogescholen, verspreid over het hele land, aandoet. Thema’s die aan bod komen zijn circulaire economie, klimaatverandering en veiligheid, doe democratie, energietransitie, klimaatadaptatie, vrije tijd versus leefbaarheid en groen en gezondheid.  In Rotterdam is het thema leisure en leefbaarheid.

Programma  
14:00-14:30 Inloop
14:30-15:30 Collegetour interview door Katja Keuchenius met Milan Meyberg (Freelance ‘Sustainability
Strategist’, voormalig ‘Revolution manager’ van DGTL festival en DJ)
15:30-16:15 Ontwerpatelier
Ontwerpatelier rondom een vraagstuk dat door de gemeente Rotterdam is ingebracht.
16:15-17:00 Afsluitende borrel.

Datum, locatie, kosten
Datum: 17 januari van 14:00-16:30 uur.
Locatie: Ahoy Rotterdam, InfraTech.
Kosten: studenten, genodigde opleidingen, gemeentelijke leden van Stadswerk en VHG-leden gratis, overige Stadswerkleden € 35,00, niet leden € 225,00.

Meer informatie?
Hier vindt u alle informatie over de eerdere bijeenkomsten van deze Future Green City Collegetour. Zoals interviews met college tour gasten, verslagen van de middagen en blogs van workshopleiders. Wilt u meer informatie over de Future Green City Collegetour, belt of mailt u dan met directeur Maarten Loeffen van Stadswerk: 0318-692721 of maarten.loeffen@stadswerk.nl.

feb
7
do
2019
Vakbeurs Klimaat @ Brussels Expo
feb 7 hele dag

De huidige klimaatverandering zorgt niet alleen voor grotere hoeveelheden regenwater maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. De openbare ruimte in de steden zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht.

Tijdens Vakbeurs Klimaat vindt u oplossingen voor de uitdaging waar alle steden, nu en in de komende jaren, mee geconfronteerd zullen worden, namelijk het klimaatbestendig maken van de stedelijke leefomgeving. Tijdens de beurs wordt ingegaan op de klimaatverschillen binnen steden en de duurzame oplossingen voor de bijkomende problematieken.

Vakbeurs Openbare Ruimte België @ Brussels Expo
feb 7 hele dag

Paleis 1 van Brussels Expo staat op 7 februari 2019 volledig in het teken van ontwerp, onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Of het nu onderhoud is van straten, plantsoenen en parken, het beheer van wijken, de inrichting van steden, het ontwerpen van compleet nieuwe gebieden of het toepassen van smart city concepten, alles is er voor welke openbare ruimte specialist dan ook. En dus ook voor betrokken burgers die actief zijn voor hun eigen straat of wijk.

Beursvloer met innovaties en nieuwe ontwikkelingen
Bezoekers kunnen kennismaken met de vele facetten van de openbare ruimte en krijgen op de beursvloer een actueel beeld van alle denkbare producten op het gebied van openbare ruimte zoals: Spelen, Licht, Groen, Water & Klimaat, Straatmeubilair, Bestrating en Verkeer & Mobiliteit.

Diegenen die op zoek zijn naar gesprekspartners om over visie, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimte te klankborden, kunnen terecht bij de aanwezige studiebureaus op het gebied van Advies & Beheer en Landschapsarchitectuur & Ontwerp.

Vakbeurs Openbare Ruimte Brussels Expo
Tijdens de beurs komt u ook alles over de laatste ontwikkelingen en innovaties te weten tijdens een van de gratis seminaries. Spijker uw kennis over actuele onderwerpen bij, werp een blik mee op de toekomst en stel al uw vragen aan de experts. Aan de hand van praktijkgerichte projectvoorbeelden passeren actuele thema’s de revue.

ReScape
ReScape inspireert beroepsmatig geïnteresseerden en informeert over de nieuwste producten, trends en oplossingen voor een moderne en leefbare omgeving. ReScape is een kwartaalmagazine, nieuwsbrief en website, gericht op de Belgische markt. Bedreven vakjournalist J. Philippe Cols staat met zijn jarenlange ervaring op gebied van openbare ruimte aan het roer. Deze titel beoogt een actueel overzicht te geven van de openbare ruimte en infrastructuur in België, zowel in het Nederlands als het Frans.

feb
14
do
2019
Officiële lancering i-Tree Nederland
feb 14 @ 09:00 – 12:00

Op donderdag 14 februari 2019 is het zover en zal i-Tree Nederland
officieel gelanceerd worden

i-Tree brengt de waarde van bomen in beeld!
Bomen zijn niet alleen mooi maar ze leveren ook wat op. Ze dragen bij aan verkoeling, biodiversiteit, gezondheid, opslag van CO2, luchtzuivering, verhogen de WOZ-waarde en beperken de wateroverlast. Om in beeld te brengen wat de waarde is van deze eigenschappen voor onze leefomgeving, is i-Tree Nederland ontwikkeld. i-Tree is een van oorsprong Amerikaans (opensource) softwareprogramma dat op een objectieve, wetenschappelijk wijze de jaarlijkse en toekomstige opbrengsten van bomen in beeld brengt.

i-Tree ondersteunt beleid en beheer
i-Tree Nederland ondersteunt hiermee het beleid en beheer rondom bomen. Het genereert informatie voor politieke beslissingen  en onderbouwing van investeringen in bijvoorbeeld groeiplaatsen en formaat van de aanplant. Het is ook in te zetten als objectief communicatiemiddel naar de burger. De afgelopen twee jaar is vanuit Stadswerk en VHG in samenwerking met Wageningen University & Research, Bomenwacht, BTL Bomendienst, Cobra adviseurs, Terra Nostra en veertien gemeenten gewerkt om het Amerikaanse softwareprogramma aan te passen voor gebruik in Nederland.

Programma
08.30 uur Inloop
09.00 uur Aanbieding eerste exemplaar van de  publicatie ‘De Baten van Bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland’ aan Jan van Zanen (voorzitter VNG en Burgemeester van Utrecht). Publicatie wordt namens het Platform i-Tree Nederland aangeboden door Gerdo van Grootheest (voorzitter Stadswerk)
09.30 uur Presentatie: ‘Concrete resultaten -Tree Nederland’, belangrijkste resultaten uit 3 jaar pilots in Nederland. Door Henry Kuppen (projectleider i-Tree Nederland).
10.00 uur Discussie ‘De maatschappelijke betekenis van de waarde van bomen’ onder leiding van Egbert Roozen (directeur VHG) met medewerking van:
  –  Arne Weverling, (Lid VVD-fractie bij Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  –  Roel Nozeman (Senior Adviseur Biodiversiteit bij ASN Bank)
  –  ? (Arcadis)
10.45 uur Koffiebreak
11.15 uur Presentatie: ‘Hoe ontwikkel je een draagvlak voor een effectief  groen / bomenbeleid?’
11.45 uur Discussie ‘Ervaringen met i-Tree in de praktijk’ onder leiding van Maarten Loeffen (directeur Stadswerk) met medewerking van:
  –  Rob Hendriks (gemeente Utrecht)
  –  Leendert Koudstaal (gemeente Den Haag)
  –  Alexander Verkooijen (gemeente Eindhoven)
12.15 uur Platform i-Tree Nederland.
Korte presentatie door Maarten Loeffen (directeur Stadswerk) over hoe het Platform i-Tree Nederland het  komende jaar vorm wordt gegeven.
12.30 uur Afronding en lunch

Graag nodigen Stadswerk en VHG u uit voor een mini-symposium, op donderdagochtend 14 februari 2019. Naast de officiële start van i-Tree Nederland krijgt u zicht op de resultaten van i-Tree Nederland, na twee jaar pilots draaien in Nederland, en hoe u die kunt inzetten in uw werk.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Registreer u dan via de website van VHG.

Innovatieve technieken in grondwater @ Amsterdam
feb 14 @ 13:30 – 16:30

Innovatieve technieken in grondwater

De eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep Stedelijk Grondwater zal plaatsvinden op donderdag 14 februari 2019, 13:30 tot 16:30 uur in Amsterdam en heeft als thema: innovatieve technieken in grondwater.

 

Thema: deze middag passeert een aantal technieken de revue, die innovatief zijn of minder bekend in het stedelijk grondwaterbeheer. In de presentaties komen technieken aan bod zoals boorgatmetingen, geleideradar, glasvezelmetingen en HPT-sonderingen met continue doorlatendheidsmeting. De nieuwe methoden kunnen de ondergrond en het grondwater beter in kaart brengen, waarbij meer informatie vrij komt over bodemtemperaturen, stroomsnelheden en doorlatendheden. De discussie gaat vervolgens over de ervaringen en toepassingsmogelijkheden voor het stedelijk grondwater.”

 

Locatie: gemeente Amsterdam, Congreszaal, Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET Amsterdam.

Parkeren: er is geen eigen parkeergelegenheid. De locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer (metrohalte Weesperplein).

 

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst via werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U krijg geen bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende.

 

Werkgroep Stedelijk Grondwater

Jelle Buma, Wouter Kooijman, Hanna Borren, Mark Kramer en Jeroen de Jong

De Werkgroep Stedelijk Grondwater is een onafhankelijk forum voor uitwisseling van kennis op dat gebied. Voor meer informatie en de presentaties van eerdere bijeenkomsten bezoekt u de website www.werkgroepstedelijkgrondwater.nl

Aan de slag met ‘Smart & Leefbaar’ @ In de kerk van ELBA\REC, Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort
feb 14 @ 14:00 – 16:30

Workshop op 14 februari 2019 in Amersfoort

Heeft u het nieuwe Future City boek ‘Smart & Leefbaar’ al gelezen? Om u een stap verder helpen, organiseren we op 14 februari 2019 de workshop ‘Aan de slag met Smart & Leefbaar’. Tijdens deze workshop laten we zien hoe u het boek kunt gebruiken om een smart-city-kader te formuleren die direct te gebruiken is, maar ook aansluit bij de eisen van de Omgevingswet. Of in onze woorden, we leren u werken met de mengpaneelschuifjes uit het boek.

Deze workshop is exclusief voor bestuurders en medewerkers van gemeenten en andere overheden. Er kunnen maximaal 40 mensen aan meedoen. Deelname is kosteloos.

DIT KUNT U VERWACHTEN

• Hoe wordt de stad slim en blijft ze leefbaar
Door Jan-Willem Wesselink – kwartiermaker bij de Future City Foundation
• Waarom de overheid nu aan de slag moet (en hoe dat uitpakt in Amersfoort)
Door Jos van Winkel – hoofd Bestuur, Strategie en Veiligheid bij de gemeente Amersfoort
• Hoe borg je belangen in de digitaliserende gemeente
Door Anita Nijboer – partner bij Ekelmans & Meijer Advocaten
• Hoe gebruik je de kaders uit ‘Smart & Leefbaar’ om je (lokale) economie te versterken
Door Heerd-Jan Hoogeveen – directeur StartUp Utrecht
• En dan aan de slag met ‘Smart & Leefbaar’ in workshop-vorm.

DATUM: 14 februari 2019, 14.00 – 16.30 uur (aansluitend netwerkborrel)
LOCATIE: In de kerk van ELBA\REC, Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort
Deelname is kosteloos.

Meer informatie en aanmelden: http://future-city.nl/14-feb-workshop-smart-en-leefbaar/