Agenda

CONTENTS

mrt
21
do
2019
Landelijke Asbest Praktijkdag
mrt 21 @ 12:34 – 13:34

Onderwerpen die centraal staan tijdens de 10e Landelijke Asbest Praktijkdag zijn:

 • Op koers voor risicogericht asbest saneren
 • Versnellingsaanpak asbestdaken Provincie Overijssel: behaalde resultaten een garantie voor de toekomst
 • Woningcorporaties nemen de regie in handen bij asbest verwijderen
 • Veiligheid en de kronkels in ons brein
 • Sanering van asbest in combinatie met radioactief materiaal
 • Contractwijzer voor asbestvraagstukken: hoe kiest u een passende organisatie- en contractvorm voor heden en toekomst?
 • Juridische actualiteiten asbest
 • Chroom-6: het nieuwe asbest?
 • De nieuwe Omgevingswet en asbest: waar moeten asbestsector en opdrachtgevers zich op voorbereiden?
 • Praktijkcasus: Ontmanteling voormalige fosforfabriek in Vlissingen
 • Ruimte voor nieuwe innovatieschema’s naast de huidige Ascert standaard
 • Productcasus: snelle asbestdetectie met de draagbare asbestanalyzer microPHAZIR™ AS
 • Rol en taak van Omgevingsdiensten (en Salvage) bij de afhandeling van calamiteiten
apr
10
wo
2019
Masterclass: zo maak je een gemeente gezond, slim en veilig @ Kantoor van Future City
apr 10 @ 09:30 – 16:30

De opkomst van nieuwe technologieën verandert de manier waarop we leven, zaken doen en met elkaar omgaan. Dit geeft nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe eisen aan hoe de gemeente moeten werken voor haar inwoners en bedrijven. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn: veiligheid, duurzaamheid, privacy, energietransitie, gezondheid.

Om gemeenten te ondersteunen bij deze transitie organiseert Future City samen met de Stichting Digitale Bereikbaarheid een masterclass gericht op de vraag: hoe maak mijn gemeente gezond, slim en veilig? De masterclass vindt plaats op 10 april 2019 in Amersfoort.

Bijeenkomst Energietransitie: samen werken aan boven- en ondergrondse energielandschappen. @ Ligne
apr 10 @ 13:30 – 17:15

De energietransitie leidt tot een grootscheepse verbouwing van onze leefomgeving. Deze stelt ons voor hoofdbrekens, maar biedt ook geweldige kansen. Hoe zorgen we ervoor dat andere noodzakelijke ingrepen hierbij meteen worden meegenomen? Hoe creëren we meer gezonde ruimte voor bomen, groen, fietsers en voetgangers? En hoe werken we samen aan boven- en ondergrondse energielandschappen? In 2019 gaat Stadswerk u, onder andere tijdens bijeenkomsten in de Regio’s, informeren en inspireren op dit thema.

Hoe creëren we ruimte?
De energietransitie leidt tot een grootscheepse verbouwing van onze leefomgeving. Deze stelt ons voor hoofdbrekens, maar biedt ook geweldige kansen. Hoe zorgen we ervoor dat andere noodzakelijke ingrepen hierbij meteen worden meegenomen? Hoe creëren we meer gezonde ruimte voor bomen, groen, fietsers en voetgangers? En hoe werken we samen aan boven- en ondergrondse energielandschappen?

Programma: praktijkvoorbeelden en samen ‘Omdenken’
U gaat deze middag samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Daarbij kunt u inspiratie putten uit de presentaties van twee sprekers. Johan van de Heijning (Antea Group) vertelt u over de concentratie van groene energieopwekking in Energielandschap Wells Meer (gemeente Bergen) als instrument om duurzaamheidsambities te realiseren. Harmen van der Meulen (BTL Bomendienst) laat de energietransitie zien als puzzel waarbij alle facetten van de buitenruimte, boven- en ondergronds, ruimte vragen. Vervolgens gaat u samen praktijkcases ‘Omdenken’. Bijvoorbeeld over een integrale aanpak van onderwerpen die de energietransitie raken (bijvoorbeeld klimaatadaptatie, circulaire economie) en de samenwerking tussen de onder- en bovengrond. Tijdens de afsluitende netwerkborrel kunt u contacten leggen en informatie en ervaringen uitwisselen. Bij Stadswerk leert u van elkaar hoe het kan!

Bent u erbij?
Mede namens het bestuur van Regio Zuidoost hoop ik u te mogen begroeten op woensdagmiddag 10 april. De bijeenkomst is gratis te bezoeken voor alle gemeentelijke Stadswerkleden. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u hier.

apr
16
di
2019
Energietransitie en de impact op de infrastructuur @ Van der Valk Hoogkerk
apr 16 @ 15:30 – 17:30

Noteer 16 april 2019 alvast in uw agenda (Van der Valk Hoogkerk, start 15.30 uur).

Het belooft een leerzame middag te worden met als thema Energietransitie en de impact op de infrastructuur. We bieden interessante workshops en er is volop ruimte om te netwerken.

Met vriendelijke groeten,

Sander Wubbolts, Bouwend Nederland Regio Noord
Joost Visser, Vereniging Stadswerk Noord
Louis Luitjens, NL Ingenieurs

apr
26
vr
2019
Kennisdag Circulaire Speelruimte
apr 26 @ 13:06 – 14:06
Kennisdag Circulaire Speelruimte

Het programma geeft u ruimschoots de mogelijkheid om tijdens koffie, lunch en borrel in gesprek te gaan met bedrijven en gemeenten die al druk doende zijn door planvorming, experiment en vooral ook resultaten. Zo kunt u zien en horen wat er nu al mogelijk is. De standhouders worden geselecteerd op basis van hun circulaire bijdrage en draaien tevens mee in de sessies. Er is een breed aanbod van producten (toestellen en ondergronden) en sectoren (groen, verhardingen/beton en water).

mei
16
do
2019
Boominfodag Apeldoorn @ Apeldoorn
mei 16 @ 09:00 – 17:00

Zet 16 en 17 mei 2019 data alvast in uw agenda!

16 en 17 mei 2019 is de jaarlijkse Boominfodag in Apeldoorn. Het belooft een prachtig event te worden, waarbij we de Klimkampioenschappen en de Boominfodag nadrukkelijk aan elkaar verbinden. Ook de gemeente Apeldoorn is actief betrokken.

Achtergrond: Vereniging Stadswerk en VHG nemen organisatie Boominfodag over
Stadswerk en VHG nemen met ingang van 1 januari 2019 de organisatie van de Boominfodag over van Jan-Willem de Groot. De beide verenigingen zetten de Boominfodag als hoogwaardig tweedaags evenement voort en willen het bereik vergroten. Bijvoorbeeld door het betrekken van de nieuwe leerstoel Urban Forestry van de TU Delft. Jan-Willem de Groot blijft nauw betrokken bij de organisatie.

Binnenkort volgt meer informatie.

jun
4
di
2019
Vakbeurs Ruimte & Licht @ Expo Houten
jun 4 hele dag

De Vakbeurs Ruimte & Licht is speciaal voor professionals die werkzaam zijn in het vakgebied openbare verlichting: beleidsmakers, beheerders, diensthoofden, projectmanagers, aannemers, wegbeheerders, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, lichtarchitecten en -ontwerpers, woningcorporaties, facilitair managers, vastgoed- en projectontwikkelaars.

Op de beursvloer is plaats voor bedrijven met producten zoals armaturen, lichtmasten, lichtregelsystemen, meettechnieken, voedingskabels- en kasten en aansluitkasten.

Op het gebied van dienstverlening staan er aanbieders op het gebied van o.a. installatieverantwoordelijkheid, aanbestedingen, inspecties, advies en beheer.

jun
5
wo
2019
Vakbeurs Ruimte & Licht @ Expo Houten
jun 5 hele dag

Woensdag 5 juni is het zover: de vierde editie van de Vakbeurs Ruimte & Licht! De beurs zal plaatsvinden in de Expo in Houten, en het belooft een sfeervolle beurs te worden vol kennis. Een vakbeurs vol met lezingen, dat is wat het eendaagse evenement Vakbeurs Ruimte & Licht is.

De Vakbeurs Ruimte & Licht is een gratis vakbeurs voor professionals die werkzaam zijn in het vakgebied van openbare verlichting. Over de hele dag verspreid zullen er diverse lezingen plaatsvinden. Tijdens de Vakbeurs Ruimte & Licht wordt er productinnovatie  en marktontwikkelingen getoond. Hierbij is er gelegenheid voor discussies en het uitwisselen van ideeën tussen de afnemers en aanbieders.

jun
17
ma
2019
Nieuw boek Akademie van Kunsten: Gedeelde ruimte. Over de publieke ruimte van morgen @ OBA Oosterdok
jun 17 @ 19:00 – 21:00

De Akademie van Kunsten vindt de publieke ruimte van groot belang. Acht leden vertellen daarom in Gedeelde ruimte over hun visie voor de toekomst van die gedeelde ruimtes: landschapsarchitect Adriaan Geuze, beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen, kunstenaars Ronald en Erik Rietveld van bureau RAAAF, beeldend kunstenaarsduo Liesbeth Bik en Jos van der Pol, architect Francine Houben, theatermaker Adelheid Roosen, beeldend kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en schrijver Arnon Grunberg. Acteur Gijs Scholten van Aschat, voorzitter van de Akademie van Kunsten, was de initiatiefnemer en schreef het voorwoord. Het boek verschijnt op maandag 17 juni 2019.

Boekpresentatie

Het boek wordt op 17 juni overhandigd aan Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Die avond spreken ook Jim van Os (hoogleraar psychiatrie) en wethouder Marieke van Doorninck (Amsterdam) over de publieke ruimte. Daarbij wordt ook de film Sous les pavès, la plage vertoond, die Eva Pel speciaal voor deze gelegenheid heeft gemaakt. De avond is bedoeld voor alle geïnteresseerden. Voor journalisten zijn er speciaal plekken gereserveerd.

jun
25
di
2019
SPRYG Klimaat-Adaptatie & Steden 2019 @ New Babylon
jun 25 @ 12:30 – 17:30

De Eerste Kamer heeft op 28 mei ingestemd met de Klimaatwet. Daardoor maken gemeenten nog meer vaart met hun beleid voor klimaatadaptatie. De verplichte stresstest maakt duidelijk dat er een gigantische opgave ligt. Met alle gevolgen voor nieuwe ruimtelijke beleidsplannen en projecten.

Wat is de impact hiervan op nieuwe gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke vastgoedprojecten? Hoe gaat u als gemeente en waterschap om met toenemende wateroverlast, hittestress en droogte? Hoe kunt u als ontwikkelaar, corporatie en belegger hierop inspelen?

Op deze studiedag krijgt u een actueel overzicht. In 1 middag geven dé klimaat- en vastgoedexperts hun visie, ervaring, aanpak en handvatten! Daarmee kunt u direct aan de slag.

Bestemd voor:

Deze dag is bestemd voor gemeenten, provincies, waterschappen, corporaties, ontwikkelaars, beleggers, stedenbouwkundigen en adviseurs die gericht zijn op klimaatadaptatie en het toekomstbestendig maken van steden, gebieden en vastgoedprojecten.