Agenda

Deel deze pagina


Deel deze pagina
nov
7
do
2013
Expertmeeting 2013: The power of story @ Het Tolhuis
nov 7 @ 12:30 – 18:00

Storytelling is ‘hot’. Het duikt op in: journalistiek, kunst, marketing, organisatieverandering, communicatie, gaming etc. Fantastisch, want verhalen zijn krachtig en iedereen vertelt ze. Maar … wat is storytelling en hoe werken verhalen in die verschillende werelden? Het Storytelling Festival organiseert op 7 november de expertmeeting Power of story om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe zetten de verschillende werelden de ‘power of story’ in? Wat kunnen we van elkaar leren?

Programma

Vanaf 13.30 inloop met koffie/thee
14.00 start programma, dagvoorzitter: Nancy Wiltink

  • Welkom
  • Opening door Arjo Klamer
  • Vijf ‘tafelvoorzitters’ presenteren ervaring met de kracht van het verhaal vanuit hun vijf expertises
  • Dialoog aan vijf tafels, eerste ronde: ervaringen van alle aanwezigen uit hun praktijk met ‘De power of Story’
  • Dialoog aan vijf tafels, tweede ronde: Wat kan jij met verhalen voor anderen betekenen?
  • Plenaire ‘wrap up’ o.l.v. Annet Scheringa: wat heeft de middag aan inzichten en inspiratie opgeleverd?

18.00 – 19.00– borrel & napraten

Datum en tijd: donderdag 7 november 14.00 – 18.00 met borrel na afloop
Locatie: Het Tolhuis, Buiksloterweg 7 Amsterdam Noord

Prijs
incl. borrel na afloop: 65,- ex BTW
incl. borrel, stamppotbuffet en voorstelling van Raphael Rodan & Sahand Sahebdivani ‘Iran vs. Israël’ (aanvang 20.30) 95,- ex BTW

Bereikbaar
Het Tolhuis, Buiksloterweg 7 Amsterdam Noord www.tolhuisamsterdam.nl
Parkeren bij het Tolhuis gratis met blauwe schijf
vanaf Amsterdam Centraal met gratis veerpont, het Tolhuis is ca. 2 minuten lopen van de pont.

feb
1
do
2018
Werkseminar: Regie bij energietransitie @ Redactie ROm & Stadszaken.nl, Paulus Borstraat 41, Amersfoort (direct achter station Amersfoort)
feb 1 @ 13:00 – 16:30

De energietransitie legt een extra druk op de toch al schaarse ruimte, binnen en buiten de stad, boven en onder de grond. Gemeenten en provincies moeten de energietransitie ruimtelijk faciliteren op basis van een brede visie. Maar hoe precies, en met wie? Daarover gaat het ROm-seminar ‘Regie bij energietransitie’ op donderdag 1 februari om 13 uur op de ROm-redactie in Amersfoort. U wordt door praktijkdeskundigen bijgepraat over de opgave die ons te wachten staat en hoe u energietransitie ruimtelijk kunt faciliteren.

U leert:

Welke uitdagingen uit het Energieakkoord en het Klimaatakkoord op het bordje van de regio en de gemeente liggen;
Hoe u toewerkt van een kwantitatieve doelstelling naar een concrete energievisie;
Hoe u daarbij optimaal samenwerkt met netleveranciers, bedrijven, buurgemeenten en de omgeving;
Van visie naar praktijk: hoe u de energietransitie ruimtelijk kunt faciliteren.

PROGRAMMA
13.00 uur
Inloop

13.30 uur
Het energieakkoord doorvertaald naar uw regio of gemeente, en hoe ver we zijn aan het begin van 2018
Borgingscommissie Energieakkoord doet verslag – Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Gelderland

14.00 uur
Energietransitie als regionale economische opgave
Arjen Donkersloot – Buck Consultants International
Presentatie van een aantal cases om de opgave te schetsen en aandacht voor het handelingsperspectief van provincies en regio’s.

14.30 uur
Praktijkcasus 1 Koploper Dronten – energietransitie als regionale opgave
Ite Meints – programmamanager duurzaamheid, Dronten
Dronten in Flevoland heeft een behoorlijk ambitieuze agenda voor de energietransitie. Ite Meints, planoloog en programmamanager van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente, legt uit hoe Dronten programmatisch werkt aan duurzaamheid over de volle breedte en hoe zij dat in nauwe samenspraak doet met de regio en met andere spelers.

15.00 uur
Praktijkcasus 2 Aardgasloos Eindhoven – Netbeheerder als aanjager van energietransitie
Sander Schouwenaar, strateeg innovatie, energietransitie & omgevingsmanagement, Enexis
Uitwisseling tussen leveranciers en producenten blijft een belangrijke kern van de energie-economie, al kunnen rollen van het ene moment op het ander moment omkeren. Sander Schouwenaar, manager Verkennen bij netbeheerder Enexis, over de nieuwe rol van netbeheerders, samenwerking tussen netbeheerders onderling en de cruciale rol van de (gemeentelijke) overheid als energieregisseur.

15.30 uur
Praktijkcasus 3 Energietransitie als ruimtelijke opgave
Johan van de Heijning – Antea Group
Wat zijn de ruimtelijke implicaties, zowel op de korte als de middellange termijn, en hoe kunnen provincies, regio’s en gemeenten daar met het bestaande RO-instrumentarium op inspelen. Aan de orde komt ook hoe het Nationaal Perspectief Energie & Ruimte hierbij kan helpen.

16.00 uur
Werken met het Dashboard Energietransitie
Aan de slag met het Dashboard Energietransitie dat Antea Group samen met Nedgraphics en Imagem ontwikkelt. Met het dashboard wordt energietransitie van visie via programma naar uitvoering inzichtelijk en voelbaar door zelf aan de slag te gaan met het samenstellen van een programma om een gemeente energieneutraal te maken.

16.30 uur
Einde seminar

Meer informatie vindt u hier.

mrt
18
zo
2018
Light + Building @ Frankfurt am Main
mrt 18 – mrt 23 hele dag

’s Werelds leidende beurs voor techniek in licht & gebouwen

Meer dan 2.600 exposanten tonen hun producten en diensten aan de ruim 200.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

De digitale toekomst ontmoet een hotspot van design bij Light + Building. Deze beurs snijdt de thema’s van de toekomst aan. Tussen 18 en 23 maart tonen meer dan 2600 exposanten hun innovatieve producten en diensten aan ruim 200.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie vind je hier.

mei
17
do
2018
Bijeenkomst regio Noord ‘Energietransitie: van initiatief tot realisatie’, Assen
mei 17 @ 13:00 – 16:30

Regio Noord organiseert deze bijeenkomst omdat de energietransitie één van de grootste veranderingen is waar we met z’n allen, lokaal, voor staan. Het Rijk heeft de volgende ambitie geformuleerd: “Concreet is de ambitie voor vermindering van de Nederlandse broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990.” Maar wat betekent dit op lokaal niveau? Wat heeft het voor gevolgen voor de fysieke leefomgeving? En welke spelers spelen welke rol, van initiatief tot realisatie? Overheden, bewoners en projectleiders in vernieuwende techniek? Hoe krijgt iedereen lokaal de ruimte zijn rol te spelen? Zodat kansen worden benut? Deze vraagstukken worden op 17 mei vanuit de praktijk van initiatieven in de energietransitie belicht.

Programma
13:00 uur Inloop
13:30 uur Opening door dagvoorzitter met introductie over energietransitie
13:45 uur Ervaring vanuit een gemeente
Menno Visser is beleidsadviseur Vastgoed & Duurzaamheid voor de gemeente Oldambt. In zijn presentatie vertelt hij over de (on)mogelijkheden bij het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, bestuurlijk, financieel, juridisch en technisch regelwerk, aanbestedingen en contracten en de terugverdientijden van de verschillende maatregelen.
14:30 uur Ervaring vanuit een burger
Tjitse Mollema is voorzitter van de Lopster Energie Coöperatie en tevens projectleider bij het Waterschap Noorderzijlvest. Tjitse was eind maart te zien in tv, in een documentaire over de energietransitie: De monitor: Klimaatconflict in de polder!
15:15 uur Korte pauze
15:30 uur Ervaring vanuit een projectmanager vernieuwende techniek
Kees Boer is projectmanager bij de gemeente Hoogeveen en onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van de pilot Nijstad-Oost, de eerste waterstofwijk in Nederland.
16:15 uur Korte resumé van de belangrijkste opbrengsten door de dagvoorzitter
16:30 uur Einde programma en netwerkborrel

Na elke presentatie legt de spreker stellingen voor waar u, als deelnemer, met uw smartphone op kan reageren. Hierna volgt er steeds een korte discussie met de zaal over de uitkomsten.