Agenda

Deel deze pagina


Deel deze pagina
feb
1
do
2018
Werkseminar: Regie bij energietransitie @ Redactie ROm & Stadszaken.nl, Paulus Borstraat 41, Amersfoort (direct achter station Amersfoort)
feb 1 @ 13:00 – 16:30

De energietransitie legt een extra druk op de toch al schaarse ruimte, binnen en buiten de stad, boven en onder de grond. Gemeenten en provincies moeten de energietransitie ruimtelijk faciliteren op basis van een brede visie. Maar hoe precies, en met wie? Daarover gaat het ROm-seminar ‘Regie bij energietransitie’ op donderdag 1 februari om 13 uur op de ROm-redactie in Amersfoort. U wordt door praktijkdeskundigen bijgepraat over de opgave die ons te wachten staat en hoe u energietransitie ruimtelijk kunt faciliteren.

U leert:

Welke uitdagingen uit het Energieakkoord en het Klimaatakkoord op het bordje van de regio en de gemeente liggen;
Hoe u toewerkt van een kwantitatieve doelstelling naar een concrete energievisie;
Hoe u daarbij optimaal samenwerkt met netleveranciers, bedrijven, buurgemeenten en de omgeving;
Van visie naar praktijk: hoe u de energietransitie ruimtelijk kunt faciliteren.

PROGRAMMA
13.00 uur
Inloop

13.30 uur
Het energieakkoord doorvertaald naar uw regio of gemeente, en hoe ver we zijn aan het begin van 2018
Borgingscommissie Energieakkoord doet verslag – Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Gelderland

14.00 uur
Energietransitie als regionale economische opgave
Arjen Donkersloot – Buck Consultants International
Presentatie van een aantal cases om de opgave te schetsen en aandacht voor het handelingsperspectief van provincies en regio’s.

14.30 uur
Praktijkcasus 1 Koploper Dronten – energietransitie als regionale opgave
Ite Meints – programmamanager duurzaamheid, Dronten
Dronten in Flevoland heeft een behoorlijk ambitieuze agenda voor de energietransitie. Ite Meints, planoloog en programmamanager van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente, legt uit hoe Dronten programmatisch werkt aan duurzaamheid over de volle breedte en hoe zij dat in nauwe samenspraak doet met de regio en met andere spelers.

15.00 uur
Praktijkcasus 2 Aardgasloos Eindhoven – Netbeheerder als aanjager van energietransitie
Sander Schouwenaar, strateeg innovatie, energietransitie & omgevingsmanagement, Enexis
Uitwisseling tussen leveranciers en producenten blijft een belangrijke kern van de energie-economie, al kunnen rollen van het ene moment op het ander moment omkeren. Sander Schouwenaar, manager Verkennen bij netbeheerder Enexis, over de nieuwe rol van netbeheerders, samenwerking tussen netbeheerders onderling en de cruciale rol van de (gemeentelijke) overheid als energieregisseur.

15.30 uur
Praktijkcasus 3 Energietransitie als ruimtelijke opgave
Johan van de Heijning – Antea Group
Wat zijn de ruimtelijke implicaties, zowel op de korte als de middellange termijn, en hoe kunnen provincies, regio’s en gemeenten daar met het bestaande RO-instrumentarium op inspelen. Aan de orde komt ook hoe het Nationaal Perspectief Energie & Ruimte hierbij kan helpen.

16.00 uur
Werken met het Dashboard Energietransitie
Aan de slag met het Dashboard Energietransitie dat Antea Group samen met Nedgraphics en Imagem ontwikkelt. Met het dashboard wordt energietransitie van visie via programma naar uitvoering inzichtelijk en voelbaar door zelf aan de slag te gaan met het samenstellen van een programma om een gemeente energieneutraal te maken.

16.30 uur
Einde seminar

Meer informatie vindt u hier.

apr
19
do
2018
Expertpanel Klimaatadaptatie: hoe staat ons land er voor? @ Molen de Ster, Utrecht
apr 19 @ 15:15 – 17:00

In een korte en krachtige sessie gaat u in discussie met een expertpanel dat is samengesteld door Arcadis, Anteagroup, Movares en Witteveen+ Bos.

Zijn we in beweging?

De hoeveelheid regen die het KNMI voor 2050 voorspelde, zien we inmiddels al vallen. Met alle economische schade van dien. In de troonrede van 2017 werd daarop de verplichte klimaatstresstest aangekondigd. Hoe staat het daarmee? Welke gemeenten hebben de lokale pijnpunten al in beeld gebracht. Maar nog belangrijker: wie heeft er al actieplannen ontwikkeld? Welke succesvolle aanpakken kunnen we bewonderen in ons land? En wordt het nieuwe adagium ‘Benut meekoppelkansen’ al werkelijkheid, zodat we en passant de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren?

Klimaatstresstest, inrichting, beheer en onderhoud

Deze vragen leggen we 19 april voor aan het panel samengesteld door de ingenieursbureaus. Experts die in binnen- en buitenland zijn betrokken bij stresstesten en klimaatadaptatieprojecten. Zij houden ons een spiegel voor. Samen bespreken we de ‘Klimaat-stand van het land’.

Onze voorzitter en burgemeester van Voorst, Jos Penninx, leidt de discussie en draagt zorg voor een levendige en inspirerende middag. De paneldiscussie start om 15:15 uur, aansluitend is er vanaf 16:30 een netwerkborrel. De toegang tot deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via deze link. Hier vind u ook meer informatie over de panelleden.

sep
12
wo
2018
Klimaatstudiereis Nantes 2018 @ Nantes
sep 12 @ 07:30 – sep 14 @ 20:30

Wat heeft Nantes, wat wij (nog) niet hebben: ons klimaat in 2050!
Nantes kent volgens de klimaatscenario’s van het KNMI ’14 het klimaat dat ons weerbeeld in 2050 bepaalt. Daarom gaan we van 12-14 september onderzoeken hoe Nantes, European Green Capital 2013, haar openbare ruimte heeft ingericht. En hoe klimaatadaptatie en duurzame vormen van mobiliteit er hand in hand gaan.

Dus….. een klimaatstudiereis
Deze studiereis wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Frankrijk, Netherlands Business Support Nantes/RVO (NBSO), AITF (het Franse Stadswerk) en de stad/metropoolregio Nantes. Met een groep deskundigen vanuit Stadswerk, Rioned, Waternetwerk en Waternet gaan we bekijken welke ‘alledaagse’ maatregelen en oplossingen in Nantes zijn toegepast waarmee wij morgen in Nederland aan de slag kunnen gaan.

Concrete vraagstukken bekijken en bespreken
Het reisplan is ambitieus. Met het breed samengesteld reisgezelschap willen we, samen met onze Franse collega’s, aanbevelingen formuleren die we ook publiceren. Daarom is in het programma ruimte ingebouwd voor ‘momenten van reflectie’  om waargenomen praktijkoplossingen en maatregelen expliciet te maken! Daar kunt u als deelnemer actief aan bijdragen.

Omvangrijk programma
Het thema klimaatadaptatie is interessant voor een grote en diverse groep van professionals en bestuurders van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijk en adviesbureaus. We zoeken samen naar antwoorden op concrete vraagstukken:

  • Hoe gaat Nantes om met extra regenval en de (toename van) droogte?
  • Hoe reageren mensen en bedrijven in Nantes op hitte, waterschaarste en hevige regen? – Wat betekent dit voor natuur en aanplant in en om de stad?
  • Welke maatregelen neemt Nantes? Wat gaat als vanzelf? Wat heeft stimulans, voorlichting, regelgeving, subsidies of dwang nodig?