Agenda

Deel deze pagina

CONTENTS


Deel deze pagina
mrt
7
do
2013
Dag van de Sportaccommodaties @ Expo Houten
mrt 7 @ 09:00 – 16:00

Op 7 maart 2013 vindt de tweede editie van de Dag van de Sportaccommodaties plaats, een combinatie van een vakbeurs en praktijkgerichte presentaties. Deze beurs is met name interessant voor gemeenteambtenaren, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, architecten, sportbonden, verenigingsbesturen en exploitanten van sportaccommodaties.

Bezoek ook de website van de Dag van de Sport.

nov
11
ma
2013
Lichthinder, ruimte en integraliteit
nov 11 – nov 12 hele dag

Deze cursus brengt alles bij elkaar om lichthinder op een zo integraal mogelijke wijze aan te pakken. Doel is te komen tot bewust verlichten van de openbare ruimte waarin rekening wordt gehouden met de voordelen en de nadelen van licht.

Uitgangspunt is een samenwerking tussen personen van de relevante vakgebieden. Daarbij zul je een gecombineerde aanpak nodig hebben van wetgeving, beleid en uitvoering. Binnen ruimtelijke ordening en milieu zijn er weinig harde regels voor lichthinder en lichtvervuiling. Een aantal voorschriften en richtlijnen biedt echter wel degelijk aanknopingspunten.
Daarnaast is een integrale aanpak van belang waarbij verschillende stakeholders en beleidsterreinen worden betrokken en samenkomen tot een visie op licht in de openbare ruimte.

De cursus is bestemd voor beleidsadviseurs bij ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken/verlichting, stedenbouw en landschap bij gemeenten en provincies. Daarnaast is de cursus interessant voor landschapsarchitecten en stedenbouwkundige adviesbureaus, die de openbare ruimte invullen.

Zie de website voor meer informatie.

sep
24
wo
2014
IFME-Stadswerkcongres 25 en 26 september 2014 Etten-Leur Asset management en kennisuitwisseling @ Etten-Leur
sep 24 – sep 26 hele dag

Op 25 en 26 september verwelkomt Stadswerk vertegenwoordigers uit haar internationale netwerk International Federation Municipal Engineering (IFME). Asset management op de volle breedte van het Stadswerk-terrein is de rode draad tijdens deze conferentie. Maar het programma biedt ook volop mogelijkheden om ervaringen op uw (specialistische) werkterrein uit te wisselen met uw collega’s uit andere landen. Van Australië tot Finland. De wereld komt naar u toe in Etten-Leur. Maak gebruik van deze unieke kans!

Kom 25 en 26 september naar het Stadswerk IFME 2014 congres en laat u verrassen door collega’s uit binnen- en buitenland. Leer meer over beschikbaarheid, bruikbaarheid, veiligheid en milieu, in relatie tot maatschappelijk verantwoorde kosten, ook in uw gemeente.

Deze twee dagen schenken we aandacht aan asset management voor alle aandachtsvelden: water, groen, gebouwen en wegen. Er is aandacht voor de tools die u nodig heeft om te beginnen met asset management tot de verdieping van de bestuurlijke en politieke aspecten. Daarnaast biedt het programma, door middel van ‘open space’ volop mogelijkheden om ervaringen op uw (specialistische) werkterrein uit te wisselen met uw collega’s uit andere landen.

Onze eerste conferentie dag staat in het teken van het werk in de praktijk. Zowel de inleiders als de verschillende workshops belichten de best practices van gemeenten in de aandachtsvelden water, groen, gebouwen en wegen.

De tweede dag van deze conferentie is meer beschouwend. Met in de ochtend uiteenzettingen over asset management in beleid en politiek. Met sprekers over leiderschap en cultuur. ’s Middags is meer ruimte om de praktijk te beschouwen met een aantal excursies over asset management. Onderweg heeft u daarbij tijd om met uw buitenlandse collega’s ideeën en kennis uit te wisselen.
Momenteel maken we het inhoudelijke programma rond. Houdt u vooral onze website in de gaten, daar verschijnt het programma: www.stadswerk.nl/ifme

apr
19
do
2018
Expertpanel Klimaatadaptatie: hoe staat ons land er voor? @ Molen de Ster, Utrecht
apr 19 @ 15:15 – 17:00

In een korte en krachtige sessie gaat u in discussie met een expertpanel dat is samengesteld door Arcadis, Anteagroup, Movares en Witteveen+ Bos.

Zijn we in beweging?

De hoeveelheid regen die het KNMI voor 2050 voorspelde, zien we inmiddels al vallen. Met alle economische schade van dien. In de troonrede van 2017 werd daarop de verplichte klimaatstresstest aangekondigd. Hoe staat het daarmee? Welke gemeenten hebben de lokale pijnpunten al in beeld gebracht. Maar nog belangrijker: wie heeft er al actieplannen ontwikkeld? Welke succesvolle aanpakken kunnen we bewonderen in ons land? En wordt het nieuwe adagium ‘Benut meekoppelkansen’ al werkelijkheid, zodat we en passant de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren?

Klimaatstresstest, inrichting, beheer en onderhoud

Deze vragen leggen we 19 april voor aan het panel samengesteld door de ingenieursbureaus. Experts die in binnen- en buitenland zijn betrokken bij stresstesten en klimaatadaptatieprojecten. Zij houden ons een spiegel voor. Samen bespreken we de ‘Klimaat-stand van het land’.

Onze voorzitter en burgemeester van Voorst, Jos Penninx, leidt de discussie en draagt zorg voor een levendige en inspirerende middag. De paneldiscussie start om 15:15 uur, aansluitend is er vanaf 16:30 een netwerkborrel. De toegang tot deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via deze link. Hier vind u ook meer informatie over de panelleden.

jun
13
wo
2018
Bijeenkomst ‘Maak een succes van vaste planten!’ Van ontwerp tot beheer
jun 13 @ 13:00 – 17:00

Opbrengst bijeenkomst
Björn Nijhuis (Green Engineers en dagvoorzitter): “Als deelnemer aan deze bijeenkomst krijgt u een heldere visie op het toepassen van vaste planten. Buiten gaat u praktijkvoorbeelden van ontwerp, beheer en onderhoud zien en wordt u inzicht in de kosten gegeven. Na de bijeenkomst bent u in staat de opgedane kennis de volgende dag uw eigen werk tot uitvoering te brengen.”

Inhoud
Regio Overijssel organiseert op 13 juni de bijeenkomst ‘Maak een succes van vaste planten: van ontwerp tot beheer’. Er is brede consensus over de waarde van groen in de openbare ruimte. Het toepassen van vaste planten in de openbare ruimte krijgt dan ook steeds meer aandacht. Maar zijn alle locaties wel geschikt? Hoe zit het met bepaalde afmetingen van plantstroken? En wie spelen er een rol bij beheer en onderhoud? Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de bijeenkomst, onder andere in presentaties van Ronald Kobessen (Bakker en Kobessen) en Herman Horsthuis (gemeente Borne) een antwoord. Zij delen ook ervaringen over onderwerpen die bij verschillende referentieprojecten niet helemaal goed uit de verf zijn gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de maximale hoogte (in het kader van verkeersveiligheid) in de eerste jaren na aanplant.

Na de presentaties gaat u naar buiten om diverse praktijkvoorbeelden bekijken van ontwerp en beheer.

Programma
13.00 uur Inloop raadzaal gemeentehuis Borne
13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Björn Nijhuis
13.35 uur Visie op vaste planten van Ronald Kobessen, van Bakker en Kobessen
14.15 uur Herman Horsthuis van de gemeente Borne bekijkt vaste planten vanuit verkeerskundig perspectief
14.45 uur Vertrek naar buiten, waarbij we bijvoorbeeld gaan kijken naar ontwerp en onderhoud,  mulchbeheer,
maaibeheer en kostenindicatie. Ter plekke krijgt u ruim te tijd voor het stellen van vragen.
16.30 uur Afsluitende borrel