Agenda

CONTENTS

apr
10
wo
2019
Masterclass: zo maak je een gemeente gezond, slim en veilig @ Kantoor van Future City
apr 10 @ 09:30 – 16:30

De opkomst van nieuwe technologieën verandert de manier waarop we leven, zaken doen en met elkaar omgaan. Dit geeft nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe eisen aan hoe de gemeente moeten werken voor haar inwoners en bedrijven. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn: veiligheid, duurzaamheid, privacy, energietransitie, gezondheid.

Om gemeenten te ondersteunen bij deze transitie organiseert Future City samen met de Stichting Digitale Bereikbaarheid een masterclass gericht op de vraag: hoe maak mijn gemeente gezond, slim en veilig? De masterclass vindt plaats op 10 april 2019 in Amersfoort.

Bijeenkomst Energietransitie: samen werken aan boven- en ondergrondse energielandschappen. @ Ligne
apr 10 @ 13:30 – 17:15

De energietransitie leidt tot een grootscheepse verbouwing van onze leefomgeving. Deze stelt ons voor hoofdbrekens, maar biedt ook geweldige kansen. Hoe zorgen we ervoor dat andere noodzakelijke ingrepen hierbij meteen worden meegenomen? Hoe creëren we meer gezonde ruimte voor bomen, groen, fietsers en voetgangers? En hoe werken we samen aan boven- en ondergrondse energielandschappen? In 2019 gaat Stadswerk u, onder andere tijdens bijeenkomsten in de Regio’s, informeren en inspireren op dit thema.

Hoe creëren we ruimte?
De energietransitie leidt tot een grootscheepse verbouwing van onze leefomgeving. Deze stelt ons voor hoofdbrekens, maar biedt ook geweldige kansen. Hoe zorgen we ervoor dat andere noodzakelijke ingrepen hierbij meteen worden meegenomen? Hoe creëren we meer gezonde ruimte voor bomen, groen, fietsers en voetgangers? En hoe werken we samen aan boven- en ondergrondse energielandschappen?

Programma: praktijkvoorbeelden en samen ‘Omdenken’
U gaat deze middag samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Daarbij kunt u inspiratie putten uit de presentaties van twee sprekers. Johan van de Heijning (Antea Group) vertelt u over de concentratie van groene energieopwekking in Energielandschap Wells Meer (gemeente Bergen) als instrument om duurzaamheidsambities te realiseren. Harmen van der Meulen (BTL Bomendienst) laat de energietransitie zien als puzzel waarbij alle facetten van de buitenruimte, boven- en ondergronds, ruimte vragen. Vervolgens gaat u samen praktijkcases ‘Omdenken’. Bijvoorbeeld over een integrale aanpak van onderwerpen die de energietransitie raken (bijvoorbeeld klimaatadaptatie, circulaire economie) en de samenwerking tussen de onder- en bovengrond. Tijdens de afsluitende netwerkborrel kunt u contacten leggen en informatie en ervaringen uitwisselen. Bij Stadswerk leert u van elkaar hoe het kan!

Bent u erbij?
Mede namens het bestuur van Regio Zuidoost hoop ik u te mogen begroeten op woensdagmiddag 10 april. De bijeenkomst is gratis te bezoeken voor alle gemeentelijke Stadswerkleden. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u hier.

apr
16
di
2019
Energietransitie en de impact op de infrastructuur @ Van der Valk Hoogkerk
apr 16 @ 15:30 – 17:30

Noteer 16 april 2019 alvast in uw agenda (Van der Valk Hoogkerk, start 15.30 uur).

Het belooft een leerzame middag te worden met als thema Energietransitie en de impact op de infrastructuur. We bieden interessante workshops en er is volop ruimte om te netwerken.

Met vriendelijke groeten,

Sander Wubbolts, Bouwend Nederland Regio Noord
Joost Visser, Vereniging Stadswerk Noord
Louis Luitjens, NL Ingenieurs

mei
16
do
2019
Boominfodag Apeldoorn @ Apeldoorn
mei 16 @ 09:00 – 17:00

Zet 16 en 17 mei 2019 data alvast in uw agenda!

16 en 17 mei 2019 is de jaarlijkse Boominfodag in Apeldoorn. Het belooft een prachtig event te worden, waarbij we de Klimkampioenschappen en de Boominfodag nadrukkelijk aan elkaar verbinden. Ook de gemeente Apeldoorn is actief betrokken.

Achtergrond: Vereniging Stadswerk en VHG nemen organisatie Boominfodag over
Stadswerk en VHG nemen met ingang van 1 januari 2019 de organisatie van de Boominfodag over van Jan-Willem de Groot. De beide verenigingen zetten de Boominfodag als hoogwaardig tweedaags evenement voort en willen het bereik vergroten. Bijvoorbeeld door het betrekken van de nieuwe leerstoel Urban Forestry van de TU Delft. Jan-Willem de Groot blijft nauw betrokken bij de organisatie.

Binnenkort volgt meer informatie.

jun
4
di
2019
Vakbeurs Ruimte & Licht @ Expo Houten
jun 4 hele dag

De Vakbeurs Ruimte & Licht is speciaal voor professionals die werkzaam zijn in het vakgebied openbare verlichting: beleidsmakers, beheerders, diensthoofden, projectmanagers, aannemers, wegbeheerders, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, lichtarchitecten en -ontwerpers, woningcorporaties, facilitair managers, vastgoed- en projectontwikkelaars.

Op de beursvloer is plaats voor bedrijven met producten zoals armaturen, lichtmasten, lichtregelsystemen, meettechnieken, voedingskabels- en kasten en aansluitkasten.

Op het gebied van dienstverlening staan er aanbieders op het gebied van o.a. installatieverantwoordelijkheid, aanbestedingen, inspecties, advies en beheer.

okt
2
wo
2019
Vakbeurs Openbare Ruimte @ Jaarbeurs Utrecht
okt 2 – okt 3 hele dag

Vakbeurs Openbare Ruimte 2019  vindt plaats op 2 en 3 oktober 2019 in Jaarbeurs Utrecht, Hallen 2, 3 en 4. Op beide dagen is de beurs geopend van 9:30u tot 17:00u.

De Vakbeurs Openbare Ruimte is al jaren de grootste vakbeurs over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte in Nederland en is opnieuw gegroeid. In 2018 bezochten 6.348 openbare ruimte professionals de beurs.

okt
9
wo
2019
NO-DIG Event @Hart van Holland @ Hart van Holland
okt 9 – okt 10 hele dag

Op 9 en 10 oktober 2019 bent u welkom op de alweer zesde editie van het NSTT No-Dig Event. Een kennisplatform voor iedereen die raakvlakken heeft met ondergrondse infrastructuur. In twee dagen van beurs, lezingen en livedemonstraties bent u weer helemaal bij op het gebied van sleufloos (zonder graven) aanleggen of renoveren van ondergrondse kabels en leidingen. Want No-dig is nodig: minder hinder, kostenefficiënt en duurzaam.

nov
27
wo
2019
Vakbeurs Mobiliteit @ Expo Houten
nov 27 – nov 28 hele dag

Vakbeurs Mobiliteit is er speciaal voor de overheid (gemeente, provincie, waterschap en rijksoverheid) en voor professionals uit het bedrijfsleven.

De beurs wordt bezocht door: bestuurders en ambtenaren zoals diensthoofden, beleidsmedewerkers en coördinatoren op het gebied van verkeer & mobiliteit, ruimtelijke ordening, infrastructuur en gebiedsontwikkeling bij gemeenten, provincies, rijksoverheid en waterschappen, parkeerbeheerders, stedenbouwkundigen, planologen, politie, brandweer, hulpdiensten, ingenieurs- en adviesbureaus.