Agenda

Deel deze pagina


Deel deze pagina
okt
6
di
2020
Week van het geld voor gemeenten @ Online
okt 6 @ 13:30 – 15:00

Wijzer in geldzaken nodig u uit voor de online informatiebijeenkomst “Week van het geld voor gemeenten” op dinsdag 6 oktober 2020 van 13:30 – 15:00 uur. Hier worden de mogelijkheden van een lokale Week van het geld voor gemeenten toegelicht.

Jong geleerd is oud gedaan!

Sinds 2008 werken Wijzer in geldzaken en haar partners aan structurele verankering van financiële vaardigheden in het onderwijs. Als aanjager hiervan organiseert Wijzer in geldzaken in maart 2021 alweer de 10e editie van de Week van het geld. Tijdens deze landelijke projectweek worden vele activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld.

De Week van het geld gaat verbreden

Jaarlijks doen al meer dan 40% van alle basisscholen, verspreid over 300 gemeenten, mee aan de Week van het geld. Wij gaan dit schooljaar verbreden naar het VO en het MBO en er wordt extra aandacht besteed aan het 18 jaar worden. Wij zoeken lokale verbinding met gemeenten om jongeren goed voor te bereiden op dit life event.

De lokale Week van het geld

Gemeenten kunnen aanhaken met hun eigen lokale Week van het geld. Dit is een mooie kans om de lokale keten van schuldhulpverlening voor jongeren een podium te geven. Verschillende gemeenten zijn hierin reeds voor gegaan en er zijn prachtige lokale initiatieven en samenwerkingen ontstaan, die wij graag laten zien.

We hopen gemeenten te kunnen inspireren om de lokale verbinding op te zoeken en mee te doen met de 10e Week van het geld! Aanmelden kan vóór 28 september 2020 via deze link. Meer informatie over het programma en inloggegevens volgen later.

okt
7
wo
2020
Seminar toegankelijk gemeentelijk vastgoed @ Stadhuis Zwolle
okt 7 @ 12:30 – 17:00

Gemeenten zijn verplicht om de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk te maken, in het kader van het VN-Verdrag Handicap. Daartoe behoort ook het gemeentelijk vastgoed, te denken valt aan het gemeentehuis of stadskantoor, maar ook de bibliotheek, het theater of het gemeentelijk sportpark. Je wil immers het goede voorbeeld geven! 

Voordat je kunt beginnen aan het aanpassen van je assets, moet je eerst schouwen en de stand van zaken in kaart brengen. Vervolgens kun je een plan maken voor het implementeren van maatregelen. Hoe pak je dat aan? Kom op 7 oktober naar het seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed van Biind.  

Voor wie?

De themabijeenkomst Toegankelijke Gemeentelijk Vastgoed biedt inspiratie voor: 

 • Projectleiders verantwoordelijk voor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap 
 • Gebouwbeheerders gemeentelijk vastgoed
 • Architecten, ontwerpers en stedenbouwkundigen
 • Beleidsmakers en bestuurders openbare ruimte bij gemeenten en provincies
 • Facilitair managers
 • Adviseurs bij grote en kleine bureaus 
 • Andere professionals betrokken bij toegankelijkheid in de openbare ruimte en gebouwde omgeving 

Meer informatie vind je hier.

okt
8
do
2020
Plandag 2020 @ Online
okt 8 @ 10:25 – 16:00

PlanDag 2020 heeft als thema “nieuwe zekerheid”. Het vakgebied van de ruimtelijke professional is de laatste decennia sterk bepaald door het idee van omgaan met onzekerheid. Die onzekerheid wordt gevoed door trends op het vlak van klimaatverandering, (de)globalisering of digitalisering. Tegelijk zien we in de samenleving een roep naar zekerheid ontstaan.

Ook als ruimtelijk professional zijn we vaak betrokken bij maatregelen die mensen in de samenleving zenuwachtig maken. Maatregelen die elitair en bedreigend kunnen overkomen. Of het nu gaat over de bouwshift, verdichtingsprojecten, stadscentra autovrij maken, of wonen nabij stations. Het zijn onderwerpen waarbij we steeds op korte termijn en op individueel niveau inspanningen van mensen vragen. En dit terwijl de positieve effecten vaak pas op lange termijn en macroniveau merkbaar zijn. We willen op de PlanDag 2020 is debat gaan over dit spanningsveld. Met een aantal interessante sprekers. En uiteraard aan de hand van jullie bijdrage in een paper, praktijkbeschrijving of opiniestuk.

Over Plandag

De Stichting Planologische Diskussiedagen is in september 1980 opgericht, op initiatief van de Nederlandse BNSP en de Vlaamse VRP. Dit zijn de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen respectievelijk de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Doel van de Planologische Diskussiedagen is ontmoeting en uitwisseling van informatie over de opzet, de inhoud en het functioneren van de ruimtelijke planning tussen leden van de Nederlandse en Vlaamse vakgemeenschappen. De planningspraktijk in Nederland en Vlaanderen kent immers tal van gemeenschappelijke uitdagingen, die de moeite van uitwisseling waard zijn.

PlanDag komt voort uit de Planologische Diskussiedagen. Deze dagen zijn ooit bedacht vanuit de waarneming dat in de wereld van studiedagen en lezingen, steeds dezelfde mensen werden uitgenodigd om hun verhaal te doen. Maar er zijn nog zoveel andere interessante verhalen, die waardevol zijn om te delen met Nederlandse en Vlaamse ruimtelijke professionals. Daarom werd vertrokken van een nieuw concept. Iedere ruimtelijke professional met een interessant verhaal uit onderzoek of praktijk, zou een forum krijgen om zijn verhaal te doen en anderen krijgen de kans om hierop direct te reageren. Deelnemers aan de PlanDag kunnen een bijdrage leveren in de vorm van een Paper, Opinie of Prakijkbespreking. Ook deelnemers die geen schriftelijke bijdrage leveren zijn van harte welkom. Leren van elkaar, daar draait het om bij de PlanDag.

Meer informatie

okt
12
ma
2020
Nationale Groenweek @ Webinar
okt 12 – okt 16 hele dag

Ieder jaar organiseren we de Nationale Groendag. Door de coronamaatregelen doen we dat dit jaar anders. Het wordt een Nationale Groenweek! In week 42 bieden we iedere dag een webinar met interessante sprekers aan. Van 12 tot en met 16 oktober wisselen we informatie uit over het thema “Samen voor meer groen in de buurt”.

Webinar

In week 42, van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober organiseren we elke dag een webinar over een onderwerp dat aansluit bij het thema “Samen voor meer groen in de buurt”.  Denk  hierbij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale cohesie. Op dit moment werken we aan het programma. Als daar meer over bekend is dan kunt u dat lezen op www.nationalegroendag.nl.

Tip van de sluier

Deltacommissaris Peter Glas en de Rotterdamse Stadsdokter Rini zijn interessante sprekers tijdens de webinars. En we zijn nog bezig met een aantal andere sprekers om iedere dag een mooi programma aan te bieden.

Nationale Groendag

Eigenlijk zou de Nationale Groendag op 15 oktober zijn in gemeente Oss. Gemiddeld komen er  zo’n 350 mensen op af. Het doel van de Groendag is om kennis uit te wisselen en te netwerken. Gezien de actuele maatregelen van het RIVM vindt de organisatie het niet verstandig om deze dag in de huidige vorm door te laten gaan.  Daarom organiseren we een week met webinars. De onderwerpen die centraal staan, zijn actueler dan ooit en willen we graag delen.

Samenwerken

De Nationale Groenweek wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek, gemeente Oss, provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas.

okt
16
vr
2020
Marktconsulatie: verwerking huishoudelijke afvalstromen Afval Samenwerking Limburg @ Online
okt 16 @ 09:00 – 13:00
Marktconsulatie: verwerking huishoudelijke afvalstromen Afval Samenwerking Limburg @ Online

Afval Samenwerking Limburg (ASL) beheert de afvalverwerkingscontracten namens alle Limburgse gemeente, op de gemeente Mook en Middelaar na. Omdat de huidige contracten aflopen per 31 december 2023 aflopen, is ASL per 1 januari 2024 op zoek naar een nieuwe coalitie van afvalverwerkers van aanbieders, verwerkers en andere partijen (groot en klein) die bij kan dragen aan een Limburgse circulaire economie. Na gunning aan de best passende coalitie wordt samen met ASL bepaald welke technieken, innovaties, investeringen en businessmodellen het best passen bij de situatie en hoe dit in te regelen is.

Om zo ver te komen, heeft ASL voor de innovatieve inkoopmethodiek Rapid Impact Contracting (RIC) gekozen waarin innovatie, ketensamenwerking, systeemtransitie en continue verbetering voorop staan. In een marktconsultatie worden de details van RIC getoetst aan de markt. Daarop wordt de aanbestedingsleidraad definitief uitgewerkt en (vooralsnog) Q1/Q2 2021 gepubliceerd. Voor vragen kan je een mail sturen naar info@afvalsamenwerkinglimburg.nl

Meer informatie

nov
3
di
2020
Parkeerbeheer Congres 2020 @ Online
nov 3 @ 13:00 – 17:30

Op dinsdag 3 november 2020 ontmoet het Parkeerbeheer Congres jullie graag. Online. Veilig en vanaf je thuiswerkplek. Dit congres staat in het teken van visies en ervaringen uitwisselen, kennis vergaren en kennis maken. Om zo beleid in de toekomst goed te kunnen vormgeven en parkeerbeheer efficiënt en effectief uit te voeren.

Wie ontmoeten elkaar op het Parkeerbeheer Congres?

Beleidsbepalers en -makers bij gemeentelijke en provinciale overheden, rijkswaterstaat, wethouders belast met parkeren en mobiliteit, architecten, aannemers en bouwbedrijven, vastgoedpartijen, woningbouwcorporaties, parkeer beheerders, parkeer exploitanten, adviesbureaus, professionals die belast zijn met parkeerbeleid bij zorg- en/ of onderwijsinstellingen, winkelcentra en retail, projectontwikkelaars, controlroom operators enleveranciers.

nov
19
do
2020
Klimaat en Watervraag Stedelijk gebied @ Online
nov 19 @ 14:00 – 16:00

Wat betekent het veranderende klimaat en de realisering van klimaatadaptatiemaatregelen voor de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied? Die vraag wordt beantwoord op een online informatiebijeenkomst op donderdagmiddag 19 november 2020.

DPRA laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied nu, in 2050 en in 2085 onder invloed van klimaatverandering. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een zestal landschapstypologieën die samen een groot deel van de variatie in ondergrond van Nederland dekken. En voor het stedelijk gebied worden drie inrichtingsvarianten beschouwd – van suburbaan (met veel groen) tot hoogstedelijk (bijna volledig verhard). Ook wordt onderzocht wat de invloed is van klimaatadaptatiemaatregelen – zoals meer groen, meer waterdoorlatende verharding, meer oppervlaktewater en invoering van grondwaterpeilbeheer.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV.

Ter info

Deelnemers ontvangen tevoren een vergaderverzoek met link om deel te nemen aan de bijeenkomst. Blokkeer de tijd alvast in uw agenda!

Doelgroep

Geïnteresseerde professionals in het klimaatadaptatiedomein bij gemeenten, waterschappen, provincies, kennisinstellingen, adviesbureaus en bedrijven.

Inschrijven

Inschrijven kan online.

dec
1
di
2020
Husqvarna Living City 2020 @ Online
dec 1 @ 16:00 – 17:15

Husqvarna Living City is een jaarlijks evenement waar professionals en wetenschappers samenkomen om kennis te delen en ideeën te presenteren over de toekomst van duurzaam (stedelijk) groenonderhoud en boomverzorging. Dit jaar is het evenement volledig online en we willen u hier graag voor uitnodigen. De voertaal is Engels. U hoeft zich alleen te registreren.

Gastsprekers

Tijdens dit digitale evenement zullen onze gastsprekers hun unieke inzichten over stedelijk groen presenteren: de Nederlander Winy Maas (bekroond architect en mede-oprichter van architectenbureau MVRDV) en Amerikaan Dan Mabe (oprichter en CEO van American Green Zone Alliance). Winy en Dan zullen daarna deelnemen aan een speciale panel discussie. Hieraan kunt u ook live deelnemen. En natuurlijk krijgt u ook tijdens deze digitale editie van Living City als eerste informatie over de laatste Husqvarna innovaties en producten.

Registreren kan hier.

dec
7
ma
2020
Mobility FFWD 2020 @ Jaarbeurs Utrecht – Media Plaza
dec 7 @ 09:00 – 17:00

Mobility FFWD is hét jaarlijkse congres waar de hele sector bijeenkomt om ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit jaar organiseren wij het samen met het rijk en regio hoe we de opgaven op het gebied van mobiliteit en verstedelijking in samenhang kunnen ontwikkelen. De nadruk ligt op het creëren van draagvlak voor nieuwe manieren van samenwerken. Door universiteiten, overheid en het bedrijfsleven (the triple helix) een plaats te bieden in het programma willen wij de hele sector samenbrengen om economische en sociale ontwikkelingen te stimuleren en de maatschappelijke opgave samen aan te gaan.

Get Connected

Tijdens dit congres komt de sector samen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Het programma is praktijkgericht waardoor je nieuwe inzichten direct kunt inzetten in uw eigen praktijk. Daarnaast staat netwerken centraal en zal onze dagvoorzitter je helpen om nieuwe connecties te leggen.

Wat kun je verwachten:

 • Keynote speeches van inspirerende mobiliteits- en verstedelijkingsexperts.
 • Exchanging Knowledge tafel sessies: wissel kennis en ervaringen uit over verschillende thema’s van duurzaam vervoer, mobiliteit en gebiedsopgave.
 • Meet the expert speeches, best practice sessies en open your mind workshops!
 • Coalitievorming en connecting met de gehele sector.
 • Laat je inspireren en ervaar nieuwe mobiliteitsvormen op de: New Mobility Market.

Gezien de recente berichtgeving vanuit het RIVM en de overheid zijn we genoodzaakt om het Mobility FFWD Event te verzetten. Het event zal plaatsvinden op maandag 7 december in de Jaarbeurs Utrecht. Hopelijk mogen we je dan verwelkomen!

jan
12
di
2021
De Groene Sector Vakbeurs @ Evenementenhal Hardenberg
jan 12 @ 13:00 – jan 14 @ 21:00

De Groene Sector Vakbeurs is uitgegroeid tot hét kennis- en netwerkmoment voor de groene branche. Jaarlijks komen gemiddeld 18.000 professionals uit de sector op de driedaagse vakbeurs af. Maar liefst 295 exposanten presenteren zich aan jou.

Raak geïnspireerd door noviteiten, schud de hand met vertrouwde zakenpartners en breid jouw groene netwerk uit.

Interessante kennissessies, workshops en demonstraties maken De Groene Sector Vakbeurs een waardevol evenement om kennis te vergaren, inspiratie op te doen en innovaties in de sector te ontdekken.

En vergeet natuurlijk de innovatieroute niet. Na een bezoek aan de beurs ben je weer op de hoogte van de nieuwste machines en producten, wet- en regelgeving en trends en ontwikkelingen binnen jouw branche.

mrt
22
ma
2021
Week van het geld 2021
mrt 22 – mrt 26 hele dag

Wijzer in geldzaken organiseert in maart 2021 de 10e editie van de Week van het geld. Tijdens deze landelijke projectweek worden vele activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld.

In verband met de maatregelen die nodig waren om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, moest de Week van het geld 2020 helaas worden afgelast. In plaats daarvan vindt de eerstvolgende editie van deze prjectweek in maart 2021 plaats.

Nieuwe datum 2021 bekend

De nieuwe datum voor de Week van het geld 2021 is 22 t/m 26 maart. In verband met de afgelasting in 2020, wordt in 2021 alsnog het tienjarig jubileum gevierd!  Doen jullie allen weer mee?

mrt
23
di
2021
Aqua Nederland 2021 @ Evenementenhal Gorinchem
mrt 23 @ 10:00 – mrt 25 @ 18:00

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen slaan de handen ineen. Beide vakbeurzen gaan verder onder de naam Aqua Nederland. De eerste editie onder deze nieuwe naam vindt plaats op 23, 24 en 25 maart 2021, in Evenementenhal Gorinchem. Aqua Nederland brengt vraag en aanbod van watertechnologie, waterbeheerdiensten en kennisproducten samen voor de complete nationale waterketen. Hierbij staan de vier watertypen centraal: Afvalwater, Drinkwater, Proceswater en Stedelijk Water & Rioolbeheer.

Oorspronkelijk stond deze samensmelting voor de 15e editie van Aqua Nederland op het programma. Door de verplaatsing vanwege het coronavirus, zal het in 2021 echter nog steeds de 14e editie zijnEsther Rodenburg, Event Manager Aqua Nederland, legt uit: “Het beloofde een feestelijke editie te worden in Gorinchem in maart 2020. Helaas werd drie dagen voor de opbouw duidelijk dat door de gevolgen van het coronavirus er geen 2020-editie mogelijk was. De beoogde officiële aankondiging van de samenvoeging werd daardoor uitgesteld tot vandaag.”

Nieuwe look & feel met vertrouwde inhoud

Aqua Nederland krijgt ook een nieuwe huisstijl. Mede door de verplaatsing zijn al 300 exposanten bevestigd voor Aqua Nederland 2021. De nieuwe opzet geeft bovendien meer ruimte voor het groeiende aantal partners met oplossingen voor het waterbeheer in de openbare ruimten. Op de vernieuwde bovenverdieping, Next Level, staan de ingenieursbureaus en innovators met klimaatadaptieve oplossingen. Om een ideale connectie te creëren tussen beide verdiepingen, zijn er twee nieuwe roltrappen en een vaste trap geplaatst. Next Level bestaat in totaal uit 5.800 vierkante meter aan beursvloer en congresruimte.

Over Aqua Nederland

Aqua Nederland is ontstaan uit Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen. Het is het jaarlijkse event voor de Nederlandse waterprofessionals in afvalwater, drinkwater, proceswater en stedelijk water & rioolbeheer. Tijdens dé waterbeurs van Nederland zien, voelen en ervaren bezoekers de nieuwste innovaties, diensten en producten op het gebied van waterbehandeling, watermanagement, watertechnologie en riooltechniek.

Aqua Nederland is na voorinschrijving gratis te bezoeken op 23, 24 & 25 maart 2021 in Evenementenhal Gorinchem. Voor meer informatie: www.aquanederland.nl.

sep
22
wo
2021
Vakbeurs Openbare Ruimte 2021 @ Jaarbeurs Hal 2, 3, 4
sep 22 @ 09:00 – sep 30 @ 17:00

Vakbeurs Openbare Ruimte 2021  vindt plaats op 22 en 23 september 2021 in Jaarbeurs Utrecht, Hallen 2, 3 en 4. Op beide dagen is de beurs geopend van 9:00u. tot 17:00u. De toegang tot de vakbeurs is gratis.

De Vakbeurs Openbare Ruimte is al jaren de grootste vakbeurs over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte in Nederland en is opnieuw gegroeid. In 2019 bezochten 6.500 openbare ruimte professionals de beurs.

okt
11
ma
2021
Nationale Energie Week 2021 @ Brabanthallen
okt 11 – okt 17 hele dag

Door het hele jaar heen, is er een groot aanbod van activiteiten en evenementen in het kader van duurzame energieopwekking en -besparing. In 2014 ontstond daarop het idee om die te bundelen in een week die geheel in dat teken staat. De Nationale Energie Week was geboren.

Van maandag 11 tot en met zondag 17 oktober 2021 vindt de zesde editie plaats. Als main stage gelden de Brabanthallen in Den Bosch, alwaar van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 oktober Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel, PREFABn en Industrial Heat & Power plaatsvinden.

Meer informatie vindt u hier.

okt
12
di
2021
Vakbeurs Energie 2021 @ Brabanthallen
okt 12 @ 10:00 – okt 14 @ 17:00

Vakbeurs Energie is the largest live business to business event in the Netherlands on energy-saving technology and sustainable energy. The platform is the place-to-be whether it concerns a specific improvement or an integral approach, from reducing energy consumption to stricter purchasing policies.

In addition to Vakbeurs Energie, there is a specific platform for the industrial energy supply: Industrial Heat & Power. The trade show for professionals who seek connections, tools and know-how to get started immediately. This platform gets its own program and media campaign. For sustainable mobility and mobility applications, visitors can visit the trade show Zero Emission | Ecomobiel. And last but not least, for professionals in industrial and modular bulding and renovation, there is PREFAB.

Due to the continuing uncertainty as a result of the coronavirus, Vakbeurs Energie 2020 has been postponed. The next edition will take place from October 12-14, 2021.

Read more

 

Zero Emission | Ecomobiel 2021 @ Brabanthallen
okt 12 @ 10:00 – okt 14 @ 17:00

Zero Emission | Ecomobiel has grown to become the biggest platform for sustainable mobility and mobility management. An exhibition where real business deals are made and the vehicle for industry parties to come together in new relationships. 

In addition to Zero Emission | Ecomobiel, there is a specific platform for energy-saving technology and sustainable energy: Vakbeurs Energie. This platform is the place-to-be whether it concerns a specific improvement or an integral approach, from reducing energy consumption to stricter purchasing policies. This platform has its own program and media campaign.

For industrial energy supply visitors can visit the trade show Industrial Heat & Power. And last but not least: PREFAB for industral and modular (off-site) building and renovation.

Read more