In deze categorie kunt u bedrijven vinden op het gebied van groenadvies, groenbeheer, projectondersteuning en ruimtebeheer.

54events: Accelerating Energy Transition

54events is organisator van B2B evenementen die de energietransitie versnellen. Wij brengen vraag en aanbod samen, faciliteren kennisdeling en zakendoen en bieden young professionals en startups een podium. Het portfolio van 54events bestaat uit 6 jaarlijkse vakbeurzen en een summit:… Lees verder

Berghauser Pont Academy

Stedelijk beheer Stedelijk beheer is behoorlijk in beweging. Enerzijds zal veel regelgeving grotendeels gaan lopen via de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Stedelijk beheer zal daardoor steeds meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Anderzijds zorgt het thema… Lees verder

PAO Techniek en Management

PAO Techniek en Management biedt technici een breed assortiment aan postacademische cursussen en opleidingen op het gebied van techniek en management.

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Besluit). Sinds 1 april 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op… Lees verder

Beheer leefomgeving is zoveel meer

Beheer is een volwaardig vakgebied geworden, het is veel meer dan alleen onderhoud van de openbare ruimte zoals het vroeger was.’ Aan het woord is Sjaak van der Vlies, partner en senior adviseur bij Cyber adviseurs. ‘Ook de verantwoordelijkheid is… Lees verder

GPS METEN EN UITZETTEN IN DE OPENBARE RUIMTE IS NU BETAALBAAR!

Onderhoud van straten, plantsoenen en parken, kadastrale handhaving en beheer in wijken, het plannen van percelen, kavels en nieuwe gebieden? SURVEYOUR levert alles wat de gemeentefunctionaris nodig heeft om zelf GPS metingen uit te voeren. Compleet en betaalbaar! Ook voor toeleveranciers… Lees verder

Oude kerk weer in bedrijf!

Een oud en vervallen monumentaal pand transformeren naar een operationeel bedrijf, dat is een opgave! Het allround groenbedrijf de Koninklijke Ginkel Groep in Veenendaal is deze uitdaging aangegaan en wel met succes!

Win bezwaar – en beroepsprocedures en voorkom dure inhoudelijke fouten met VIND omgevingszaken.

Kies voor overzicht, download nu de nieuwste whitepaper Win bezwaar – en beroepsprocedures en voorkom dure inhoudelijke fouten met VIND omgevingszaken. Deze kennisbank biedt u betrouwbare werkprocesondersteuning over alle aspecten van het omgevingsrecht. U vindt er Alle relevante vakinformatie via… Lees verder

Apptimize Platform: De meest efficiënte inspectie- en meldingentool

Maak de staat van uw openbare ruimte inzichtelijk. Het Apptimize Platform is de gebruiksvriendelijkste oplossing om besteks- en beleidsmetingen mee uit te voeren.

blauwalg voorkomen bestrijden

Even lekker het natuurwater induiken om af te koelen tijdens een hittegolf zit er vaak niet in. Blauwalg verspreidt zich in veel natuurwateren, waardoor mensen niet veilig kunnen zwemmen zonder het risico te lopen om ziek te worden. Maar hoe… Lees verder