In deze categorie kunt u bedrijven vinden op het gebied van groenadvies, groenbeheer, projectondersteuning en ruimtebeheer.

Aardgasvrije woning

Als toelichting op hun Leidraad Transitievisie Warmte rondde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hun tour langs de provincies eind 2019 af. De aardgasvrije warmtestrategieën zijn met deze Leidraad technisch en financieel in beeld gebracht voor gemeenten. Met die kennis… Lees verder

Minder opruimen voor klimaatbestendig groen

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied of op de aardbol als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen en de complete variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Een goede biodiversiteit is cruciaal als basis voor een gezonde leefomgeving. … Lees verder

Advies ruimtelijke ordening

Waarde toevoegen, dat is uiteindelijk waar we als professionals in de openbare buitenruimte voor zijn. Maar er is niet één waarde, er zijn heel veel waarden die afhankelijk van de situatie extra aandacht vragen. Voor het groen is biodiversiteit een belangrijke waarde maar welke waarden… Lees verder

Steeds meer inwoners gebruiken Fixi voor meldingen openbare ruimte

NOORDWIJK – Vuil op straat is nog altijd ergernis nummer 1 voor Nederlanders. Net als vorig jaar ontvingen gemeenten in 2019 de meeste meldingen over afval en viezigheid op straat. Op nummer 2 en 3 staan klachten over openbaar groen… Lees verder

SPRYG Real Estate Academy

SPRYG Real Estate Academy is het meest inspirerende, deskundige en grensverleggende kennisplatform voor vastgoedprofessionals in België en Nederland. In 2016 zijn we gestart om vastgoedprofessionals met elkaar te verbinden, kennis te laten delen en te inspireren. Dit realiseren we met… Lees verder

54events: Accelerating Energy Transition

54events is organisator van B2B evenementen die de energietransitie versnellen. Wij brengen vraag en aanbod samen, faciliteren kennisdeling en zakendoen en bieden young professionals en startups een podium. Het portfolio van 54events bestaat uit 6 jaarlijkse vakbeurzen en een summit:… Lees verder

Berghauser Pont Academy

Stedelijk beheer Stedelijk beheer is behoorlijk in beweging. Enerzijds zal veel regelgeving grotendeels gaan lopen via de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Stedelijk beheer zal daardoor steeds meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Anderzijds zorgt het thema… Lees verder

PAO Techniek en Management

PAO Techniek en Management biedt technici een breed assortiment aan postacademische cursussen en opleidingen op het gebied van techniek en management.

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Besluit). Sinds 1 april 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op… Lees verder

Beheer leefomgeving is zoveel meer

Beheer is een volwaardig vakgebied geworden, het is veel meer dan alleen onderhoud van de openbare ruimte zoals het vroeger was.’ Aan het woord is Sjaak van der Vlies, partner en senior adviseur bij Cyber adviseurs. ‘Ook de verantwoordelijkheid is… Lees verder