Beheer leefomgeving is zoveel meer

Dit bericht is geplaatst op 18 september 2018 in Advies & beheer, Bedrijven in de openbare ruimte
Deel deze pagina

Beheer is een volwaardig vakgebied geworden, het is veel meer dan alleen onderhoud van de openbare ruimte zoals het vroeger was.’ Aan het woord is Sjaak van der Vlies, partner en senior adviseur bij Cyber adviseurs. ‘Ook de verantwoordelijkheid is aanzienlijk verbreed. Het gaat niet alleen om goed onderhouden plekken maar om goed functionerende buurten.’ Leefbaarheid is het nieuwe sleutelwoord en beheerders hebben hierin een belangrijke rol.

Weten hoe een buurt ervoor staat

Door deze ontwikkeling is volgens Van der Vlies meer samenwerking met andere partijen nodig. ‘Voordat je gaat ingrijpen, is het belangrijk om te weten hoe een buurt ervoor staat. Daar kom je achter door met andere partijen aan tafel te gaan die invloed hebben op leefbaarheid, zoals welzijnsorganisaties, politie, woningcorporaties, bewonersplatforms en dergelijke. Of, eigenlijk zit daar nog een stap
voor. Ga eerst cijfers onderzoeken, (beleids)stukken en kennis van professionals analyseren die iets zeggen over het functioneren van buurten. Dat kunnen gegevens zijn over verhuisbewegingen, meldingen van de politie en – vaak vergeten – de meldingen die binnenkomen bij het klantcontactcentrum dat iedere gemeente heeft. Door deze gegevens op een (online) kaart te combineren, krijg je een beeld van waar bepaalde problematiek zich ruimtelijk concentreert en waar speciale actie nodig is. Gebruik dit in je afstemming en om je aanpak te bepalen. ‘Vervuiling en vandalisme zijn indicatoren voor een buurt waar in sociaal opzicht aandacht nodig is. ‘Schoonmaken en reparatie zijn de acties vanuit de afdeling beheer maar wie doet hier verder wat mee?’

De aanpak die Van der Vlies voorstaat, kan een groot verschil maken in de te kiezen maatregelen en de effectiviteit ervan. ’Ik heb meegemaakt dat een buurt volledig werd heringericht naar de nieuwste standaarden en inzichten. Qua fysieke ruimte was het perfect, maar een welzijnswerker zei: “Deze buurt gaat momenteel achteruit”. De politie beaamde dat. Het was in dit geval beter geweest als er ook oplossingen voor de sociale problematiek waren gekomen en de fysieke ruimte naar behoefte was aangepakt. Dus waar geef je je geld aan uit?’

Juiste keuzes op het juiste moment

Timing is cruciaal bij dit alles, benadrukt Van der Vlies. ‘Het begint al bij het ontwerp van een wijk. Neem iets concreets als de grootte van vuilniswagens: de inrichting van de straten moet daarmee in lijn zijn. Sluit in bestaande wijken de inrichting nog aan op de behoeften? Houd ook rekening met bredere opgaven zoals klimaatadaptatie en vergrijzing. Sommige keuzes moeten op dat moment gemaakt worden om later niet in de problemen te komen. De grote vervangingsopgave van de openbare ruimte biedt mooie kansen om dit mee te nemen. Effectief beheer is zo bezien een kwestie van “bezint eer ge begint”.’ Dat betekent niet ieder voor zich of eindeloos filosoferen en dure monitors ontwikkelen, vindt Van der Vlies. ‘Kort gezegd: beheren van de leefomgeving is zoveel meer!’

Website
www.cyber-adviseurs.nl


Deel deze pagina