Zoekt u een bedrijf gespecialiseerd in Groenvoorziening, dan kunt u hier terecht. Bedrijven bedreven  in onder andere boomkeuringen, boomtaxaties, trekproeven, inventarisatie en vakkundig advies op het gebied van groenvoorziening en natuurvoorziening worden hier geprofileerd.  

Groenbeheer

Groenbeheer is een proces dat al eeuwen gestuurd wordt door de natuur. De mens is met ingang van de landbouw zich met dit proces  gaan bemoeien. Inmiddels bepalen we zelfs in grote mate wat de natuur wel of niet mag doen in de openbare ruimte, door te onderhouden en in balans te houden, maar ook door te beschermen.

Bij groenbeheer wordt spontane ontwikkeling tegengegaan en bepaalt de ontwerper hoe het groen wordt toegepast in een ruimte. Naast traditioneel groenbeheer kan er ook sprake zijn van ecologisch groenbeheer. Bij deze vorm van beheer geeft men de flora en fauna de kans zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen. De natuur staat meer centraal dan bij traditioneel groenbeheer.

Minder opruimen voor klimaatbestendig groen

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied of op de aardbol als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen en de complete variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Een goede biodiversiteit is cruciaal als basis voor een gezonde leefomgeving. … Lees verder

De groenvisie van Hoorn: bewoners aan het woord

Decennialang is groen een sluitpost geweest op de begroting en in de ruimtelijke inrichting. Gelukkig zie je dat de laatste jaren veranderen. Het besef begint door te dringen dat groen voor heel veel dingen een bijdrage kan leveren: klimaatadaptatie (mede in relatie tot rioolcapaciteit), fijnstof… Lees verder

Verkoeling door groene gevels en groene daken

Dak- en gevelgroen zitten in de lift. Steeds meer gemeentes, architecten, stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars zien de waarde en de mogelijkheden van deze vorm van vergroening in. Ir. Joop Spijker, onderzoekcoördinator Groen en welbevinden van Wageningen Universiteit en Research (WUR) spreekt… Lees verder

De 10 groenste steden van Nederland

Het is algemeen bekend dat een groene omgeving veel voordelen heeft. Zo heeft het een positief effect op de gezondheid, werkt het hittestress tegen, bevordert het de biodiversiteit en vermindert het water overlast. Daarnaast is er ook sprake van een… Lees verder

beurspartner Groenkeur vakbeurs sportaccomodaties

Aangezien buitensportaccommodaties onderdeel zijn van de groene ruimte, is Stichting Groenkeur sponsor van de Vakbeurs Sportaccommodaties. Deze beurs vindt 14 maart plaats in Expo Houten. Op deze beurs zijn lezingen van Groenkeur, en is er een Groenspiratie tour.

Van februari tot september bloeien er bloemen

Sinds twee jaar zijn er binnen de gemeenten in het openbaar groen bloembollenmengsels met natuurzaden toegepast. Hierdoor bloeien er een groot deel van het jaar verschillende soorten bloemen. Deze biodiversiteit is bevorderlijk voor het in standhouden van de bijen- en… Lees verder

blauwalg voorkomen bestrijden

Even lekker het natuurwater induiken om af te koelen tijdens een hittegolf zit er vaak niet in. Blauwalg verspreidt zich in veel natuurwateren, waardoor mensen niet veilig kunnen zwemmen zonder het risico te lopen om ziek te worden. Maar hoe… Lees verder

bij openbare ruimte redden

De bij wordt met uitsterven bedreigd, wat tot grote schade aan de natuur zou kunnen gaan leiden. Van de 357 Nederlandse bijensoorten is de helft momenteel bedreigd. Gelukkig kunnen we ze een handje helpen: hoe maken we de openbare ruimte… Lees verder

boom van het jaar

Dat kan! Dit jaar doet Nederland voor het eerst mee aan de Europese verkiezing Tree of the Year. SBNL Natuurfonds in Leersum mag in de komende drie jaar exclusief de Nederlandse inzending voor deze verkiezing selecteren. In samenwerking met dagblad… Lees verder

groenspiratie burgers zoo

Op dinsdagmiddag 6 februari opent Burgers’ Zoo speciaal voor ons haar deuren voor een kijkje in het spectaculaire nieuwe Mangrovebos. Het bestuur en de directie van Stichting Groenkeur nodigen u uit om samen met een collega deze middag te beleven.