RecyBEM: Inzamelen oude banden voor een schoner milieu

Dit bericht is geplaatst op 18 september 2018 in Advies & beheer, Bedrijven in de openbare ruimte
Deel deze pagina

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Besluit). Sinds 1 april 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit.

Jaarlijks zo’n 8 miljoen ingezamelde banden

Volgens het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’ zamelen RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven jaarlijks ongeveer
8,5 miljoen gebruikte banden in. De ingezamelde banden verwerken we zo hoogwaardig mogelijk.

Gemeentelijke milieudepots of milieustations nemen gebruikte banden in

De gemeente blijft op grond van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de inname van gebruikte personenwagenbanden van particuliere huishoudens. Gemeenten hebben milieudepots of milieustations die gebruikte banden innemen. Onze RecyBEMgecertificeerde inzamelingsbedrijven zamelen op deze locaties de banden die vallen onder het Besluit beheer autobanden kosteloos in, op voorwaarde dat de banden vrij zijn van ander afval (velgen, grond etc.), min of meer schoon zijn en gescheiden zijn van andere typen banden (truck-, tractor-, motor-, fietsbanden, etc.). Milieuverantwoorde verwerking van de autobanden RecyBEM zamelt de banden in samenwerking met gecertificeerde inzamelingsbedrijven in bij gemeenten en retailers en sorteren de banden in waarde- en schrot. De waardebanden gaan naar afnemers die de band hergebruiken, als occasionband of door loopvlakvernieuwing. Vijfentwintig tot vijfendertig procent van de ingezamelde banden krijgt zo een nieuw leven als band.

De schrotbanden worden verwerkt in verschillende toepassingen. Zestig tot zeventig procent van de oude banden gaat naar RecyBEMgecertificeerde recyclers. Zij geven de banden een nieuw leven als grondstof na verwerking tot rubbergranulaat. De overige schrotbanden krijgen een alternatieve bestemming of worden als brandstof gebruikt in cementovens en warmtekrachtinstallaties.

Vermindering van CO2-uitstoot en besparing van grondstoffen

We recyclen en hergebruiken ruim negentig procent van de ingezamelde banden. Het RecyBEM-systeem levert jaarlijks 32 miljoen kilo rubber en staal aan grondstoffen op door recycling. Daarnaast levert ons systeem energie op door verbranding met energieterugwinning. Het inzamelings- en verwerkingssysteem voor autobanden in Nederland leidt tot bijna 60.000 ton minder CO2-uitstoot. We besparen daarmee CO2 gelijk aan de emissie van 400 miljoen autokilometers. Dit is 10.000 keer de aardbol rond of de aanplant van 400.000 nieuwe bomen.


Deel deze pagina