Claire Evers is… aan het Stadswerk: ‘Ik geloof in de complementaire kwaliteiten van mensen’

Dit bericht is geplaatst op 10 mei 2019 in Column

Claire Evers werkt als adviseur Strategie en Besluitvorming bij Antea Group. Ze ervaart daar dagelijks de kracht van verbinding. ‘Een mens alleen is een mens alleen. Samen krijgen we meer voor elkaar.’

Claire studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft zich tijdens haar master verdiept in toekomstperspectieven. Na haar studie kwam ze met een medewerker van Antea Group in contact. ‘Dat was leuk, want ruimtelijke ordening werkt aan de dag van morgen. Ik geloof heel erg in de complementaire kwaliteiten van mensen en mijn stap vanuit kunst en cultuur naar Antea Group was in dat opzicht echt practice what you preach.’

Verandering

Claire werkt graag aan verandering. ‘Waar gaan we naartoe en hoe kunnen we, in stapjes, terug redeneren
naar wat er vandaag nodig is? In mijn woonplaats Deventer hebben Young Professionals van verschillende bedrijven de koppen bij elkaar gestoken rondom de vraag: hoe kunnen we de betrokkenheid van jonge generaties vergroten in de gemeente Deventer? Daaruit ontstond het netwerk DEV&TER – jong voor de toekomst. We willen de stad aantrekkelijk houden en maken voor toekomstige generaties. Hiervoor leggen we een verbinding tussen de gemeente, het bedrijfsleven en jongere generaties. Tijdens events analyseren we samen problemen en onderzoeken we toekomstscenario’s. Wat betekent klimaatverandering bijvoorbeeld voor het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte in Deventer?

Connectiviteit

Eind oktober 2018 verzorgden Claire en haar collega Marijke Embregts de workshop ‘Breng de toekomst naar de mensen’ tijdens de Future Green City College tour van Stadswerk en branchevereniging VHG. Ze verbonden
een gemeentelijk vraagstuk (klimaatverandering en wateroverlast) met de wens om samen met inwoners de toekomst te maken. ‘We geloven in de kracht van het verhaal en van “dichtbij”. Dan bereik en raak je elkaar.’ Tijdens de voorjaars-ALV (Algemene Ledenvergadering) onderzoeken Stadswerk-leden, jong en oud, samen de belangrijkste onderwerpen binnen het thema connectiviteit. Volgens Claire een prima idee. ‘Ik geloof in de kracht van het intergenerationele gesprek. Waarbinnen jongeren frisse perspectieven aanreiken en senior medewerkers, vanuit hun ervaring, inspiratie en houvast bieden. Er is namelijk al zoveel waar je als Young Professional op kunt voortborduren.’