Al uw actuele nieuws omtrent de openbare ruimte vindt u op deze pagina. Onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid, beheer en onderhoud, groen & natuur, straatmeubilair, ontwerp en ruimtelijke plannen, speelvoorzieningen en openbare verlichting worden hieronder besproken. Tevens heeft de website van de Openbare Ruimte een agenda, waar u de meest relevante activiteiten, beurzen en open dagen kunt bekijken.

Feestelijke start BGT – Greenpoint-BOR in Scherpenzeel en Woudenberg

Met het aansnijden van een taart is in Scherpenzeel de start gevierd van het automatisch berichtenverkeer tussen de BGT en het BOR-systeem Greenpoint. Daarmee is de kroon gezet op een vruchtbare samenwerking van vijf partijen.

keurmerk woningen

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft een duurzaamheidskeurmerk voor woningen ontwikkeld: het DGBC Woonmerk. Tijdens vastgoedbeurs PROVADA, die plaatsvindt op 5, 6 en 7 juni in Amsterdam RAI, wordt het keurmerk officieel gepresenteerd. Het DGBC Woonmerk is een laagdrempelige tool… Lees verder

Column: Ieder dak zijn streekeigen vegetatie

Iedere streek kent zijn eigen vegetatie. In het veenweidegebied staan andere plantensoorten dan op de droge zandgronden. Toch ziet het openbaar groen er in alle steden hetzelfde uit. Een gemiste kans! Wat is er mooier dan de natuurlijke variatie van… Lees verder

huurwoningen amsterdam energieneutraal

In Amsterdam wordt de komende jaren gewerkt aan de duurzaamste, drijvende woonwijk van Europa: Schoonschip. Deze gloednieuwe wijk zal, op het Johan van Hasseltkanaal, woonruimte bieden aan 46 huishoudens. 

overlast drones veilig

Nederland telt inmiddels naar schatting 120.000 drones. Deze op afstand bestuurbare vliegtuigjes veroorzaken steeds vaker overlast. Op 7 mei verhinderde een drone zelfs een traumahelicopter om direct te landen. Ook de burgerluchtvaart ondervindt steeds vaker hinder. In 2017 zijn er… Lees verder

zonnepanelen aanleggen Drenthe

De gemeente Coevorden verleende aan Solarfields en Energiestreek via een zogenaamde kruimelprocedure een tijdelijke vergunning voor de bouw van een zonnepark. Hiertegen werd bezwaar ingediend door een plaatselijke melkveehouder. In februari werd de melkveehouder in het gelijk gesteld en de… Lees verder

parraffine in zee afval

Minister Cora van Nieuwenhuizen zette 7 mei jongstleden haar handtekeningen onder afspraken met o.a. reders, verladers en de haven van Rotterdam. Deze afspraken moeten voorkomen dat schepen vanuit Nederlandse havens waswater met paraffine lozen op zee.

tiny forest nederland

Sinds 2015 komen er in Nederland steeds meer kleine bosjes bij in de stedelijke omgeving, de zogenaamde Tiny Forests. Een dichtbegroeid bosje van 200 vierkante meter.

verduurzaming vastgoed

Om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen komen BNG Bank en de NN Group met een nieuw fonds, Bewust investeren genaamd. In de komende twee jaar zal 300 miljoen euro beschikbaar komen, daarmee moet zo’n tien miljoen vierkante meter… Lees verder

huurwoningen amsterdam energieneutraal

De gemeente Amsterdam heeft drie pilotlocaties aangewezen waar woningcoöperaties in samenspraak met hun huurders nieuwe huurwoningen gaan bouwen. Het gaat om het Archimedesplantsoen in Oost, het Havenstraatterein in Zuid en het nieuw aangelegde Centrumeiland op IJburg. Wooncoöperatie De Warren is… Lees verder