10 handelingsperspectieven voor een gezonde stad

Dit bericht is geplaatst op 24 april 2018 in Nieuws, Wetgeving en bestuur

In de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden, is het bereiken en in stand houden van een gezonde leefomgeving opgenomen als een van de doelen. Om overheden handvatten te geven hoe ze gezondheid kunnen integreren in hun omgevingsbeleid heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) een rapport uitgebracht: De stad als gezonde habitat.

Invoeringsdatum Omgevingswet opgeschoven

Beeld: Pexels

In het rapport van de Rli worden 10 handelingsperspectieven geboden om gezondheidswinst te boeken. Deze zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten. Uit onderzoek gebleken dat de fysieke leefomgeving een van de hoofdfactoren is die de gezondheid van mensen beïnvloeden. Daarom pleit de raad om niet alleen te voldoen aan de minimale milieueisen die zijn gericht op gezondheidsbescherming, maar juist ook kansen te benutten die de gezondheid bevorderen, door een omgeving te creëren die beweging en ontmoeting stimuleert.

Om gezondheidswinst te behalen adviseert de raad om de instrumenten uit de Omgevingswet optimaal te benutten en om in te zetten op kennisontwikkeling. Door interventies te evalueren en de geleerde lessen te delen kan de werking van gezondheidsbevorderende maatregelen steeds beter in kaart worden gebracht. Ook moet de financiële basis sterker, bijvoorbeeld door woningcoöperaties meer ruimte te geven om te kunnen investeren in leefbaarheid. Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars zouden preventiecoalities kunnen sluiten en door het werken in multidisciplinaire teams kunnen de nu nog gescheiden werelden van leefomgeving en gezondheid bij elkaar worden gebracht.

Bron: Gemeente.nu