Vacature Strategisch Beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte | 36 uur | Vlaardingen

Dit bericht is geplaatst op 25 september 2018 in Nieuws, Vacatures

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie, recreatie, natuur en sociaal aan de Nieuwe Maas! Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zoveel mogelijk samen met onze Vlaardingers actief voor onze stad.

Voor het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de afdeling Stedelijk Beheer zoeken we:

Strategisch Beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte

36 uur | Vlaardingen

Algemene informatie

De afdeling Stedelijk Beheer beheert de openbare ruimte van onze gemeente en draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met de kwaliteit van de openbare ruimte. Doelstelling is invulling geven aan de Visie Openbare Ruimte, waarin we streven naar een comfortabele, veilige en bereikbare openbare ruimte, rekening houdend met de wensen en behoeften van onze bewoners.

We geven beleidsadvies binnen de context van Beheer Openbare Ruimte en beheren budgetten. Vanuit deze rollen geven we projectopdrachten en onderhoudsopdrachten aan zowel intern als externe opdrachtnemers. Dit werk doen we vanuit het besef dat we de openbare ruimte zo comfortabel, veilig en schoon mogelijk willen maken voor onze inwoners en bedrijven

Er werken binnen het team ca. 15 gedreven professionals en is er volop ruimte voor doorontwikkeling van het individu. De taakvelden zijn o.a. Verkeer, Groen, Wegen, Spelen, Kunstwerken, Verlichting Verkeersregelinstallaties, Water en Riolering.

Je functie

 • Opstellen van integrale visies, beleids- en beheerplannen Openbare ruimte waarin vanuit de gedachten van Ramen en Deuren open rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van inwoners;
 • Geven van advies over vraagstukken van (strategisch) niveau op meerdere samenhangende vakgebieden binnen het team Beheer Openbare Ruimte;
 • Implementeert en operationaliseert beleids-en beheerinstrumenten, kaders en programma’s ter optimalisering van bedrijfsvoering binnen het team Beheer Openbare Ruimte;
 • Zorgdragen en coördinatie van de integraliteit tussen de programma’s en de diverse disciplines, hierbij wordt rekening gehouden met de gedachten vanuit de omgevingswet;
 • Het monitoren van innovaties en het stimuleren van kansen en ontwikkelingen binnen de werkterrein van BOR en het toetsen van de toepasbaarheid daarvan in Vlaardingen;
 • Invulling geven aan de opdrachtgevers en regierol;
 • Coördineren/ plannen van grootschalig onderhoud en projecten (programmering) voor het team; aanspreekpunt voor deze planning voor interne en externe partners (functioneel opdrachtgeverschap);
 • Anticiperen, bewaken, signaleren en vertalen van ontwikkelingen/kansen binnen het werkterrein, ter verbetering van de openbare ruimte, individuele projecten en de samenhang tussen projecten;
 • Opstellen, ordenen en nader onderbouwen van data voor de opzet van een integrale planning en ten behoeve van begrotingen, tussentijdse rapportages en jaarrekening;
 • Procesmatig adviseren van portefeuillehouder(s), afdelingsmanager en teammanager;
 • Trekken van complexe dossiers aangaande de openbare ruimte.

Je profiel

 • WO opleiding, (werk en denkniveau) en aantoonbare ervaring op het gebied van integraal beheer openbare ruimte;
 • Ruime werkervaring met planning en beleidsadvisering, bij voorkeur binnen overheid;
 • Bekend met en gewend te werken met burgerparticipatie;
 • Hands on mentaliteit en een ondernemende houding;
 • Helicopterview;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je bent gericht op samenwerking (teamspeler) en vindt het leuk bij te dragen aan de doorontwikkeling van het team;
 • Je bent analytisch, kunt verbindingen maken tussen mensen en je bent zo nodig sturend hetgeen blijkt uit persoonlijk leiderschap.

Ons aanbod

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.859,- (schaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur. Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt nader bepaald of je in de aanloopschaal dan wel in de functieschaal geplaatst wordt. De hierboven genoemde taken zijn binnen het functiegebouw ingepast in functiefamilie Adviseur A.

Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer Ming Wong, teammanager BOR, ming.wong@vlaardingen.nl of via telefoonnummer 010-2484152.

Word jij enthousiast van deze Vlaar-dingen? Solliciteer dan direct vóór 22 oktober 2018 via de sollicitatiebutton.

Vacature Senior Adviseur Planoloog

Een assessment kan onderdeel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Voor deze functie wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.