Aantal slachtoffers stijgt, overheid pakt verkeersveiligheid groots aan

Dit bericht is geplaatst op 31 december 2018 in Nieuws
ik rij mono betekenis

Bron Pixabay

De overheid neemt maatregelen, omdat het aantal verkeersslachtoffers blijft stijgen. Samen met betrokken maatschappelijke situaties wil de overheid de verkeersveiligheid verbeteren. Het streven zal op de lange termijn liggen op nul slachtoffers.

Het aantal mensen dat op gemeentelijke wegen verongelukt betreft twee derde van alle verkeersdoden. Om die reden zullen experts onderzoeken uitvoeren. Onderzoeken naar antwoorden op vragen als waarom er op aangewezen rotondes en kruispunten met verkeerslichten heel wat slachtoffers vallen. Dit terwijl die plekken als veilig zijn aangekaart op papier.

Provinciale wegen moeten veiliger

Op provinciale wegen verongelukt een op de vijf weggebruikers, met als gevolg dat het slachtoffer het niet overleeft. Daarom worden deze wegen veiliger gemaakt en komt er in 2019 op twintig van deze gevaarlijke plekken een trajectcontrole. Ook worden er systemen ondersteund die betrekking hebben op het autorijden, zoals vermoeidheidsdetecties.

Gemeenten nemen verkeersveiligheid maatregelen

Gemeenten beloven onder andere maatregelen te nemen door meer fietspaden aan te leggen die aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. Denk aan: bredere fietspaden, geen paaltjes op het pad en schuine stoepranden. De wegbeheerders zullen gegevens krijgen over plekken waar fietsers niet per se in een aanrijding belanden, maar alsnog onderuitgaan. Zo kunnen er maatregelen worden genomen ter verbetering van de fietspaden.

Fietshelmen worden niet verplicht

Een steeds groter aantal ouderen en racefietsers belandt in het ziekenhuis met ernstig hoofdletsel. De minister wil fietshelmen niet verplichten, maar de overheid stimuleert het gebruik ervan wel en wil een kwaliteitskeurmerk invoeren voor fietshelmen. Het dragen van een helm op de fiets wordt niet verplicht, omdat naar verwachting het aantal fietsers dan zal afnemen.

Zwaardere straffen voor alcoholgebruik bestuurders

Ook door alcoholgebruik veroorzaken bestuurders ongelukken. Deze doelgroep kan zwaardere straffen gaan verwachten. Daarbij zullen de alcoholpromillages die nu voor automobilisten gelden, ook gaan gelden voor bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van brommobielen.

Al eerder maakte de overheid een plan om de verkeersveiligheid te verbeteren. De doelstelling van minder slachtoffers met ernstige verwondingen en minder verkeersdoden per jaar, blijkt nu, kan niet worden gehaald. Het aantal verkeersslachtoffers blijft stijgen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur wil deze trend met het nieuwe plan ombuigen.