Achterstallig onderhoud

Dit bericht is geplaatst op 31 mei 2016 in Groen & natuur, Nieuws, Ontwerp en ruimtelijke plannen, Mobiliteit
Deel deze pagina

04_05_afb.2Eén op de tien gemeenten bezuinigt te hard op het onderhoud van wegen, bruggen en openbaar groen. Hun resterende budget is te laag om het gestelde onderhoudsniveau te halen.

Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlandse Zaken (BZK) en de provincies in hun rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën. De financiële positie van gemeenten is volgens BZK-minister Plasterk ‘in het algemeen genomen’ niet verder verslechterd in 2015, maar staat wel nog steeds onder druk. Dat beeld wordt bevestigd door de financiële kengetallen die gemeenten in 2016 voor het eerst moesten opnemen na een wijziging van de begrotings- en verantwoordingsvoorschriften. Niet alle gemeenten hebben middelen gereserveerd om het geconstateerde achterstallig onderhoud weg te werken. Die gemeenten zullen volgens Plasterk door de provinciale toezichthouder scherp in het oog worden gehouden. Voor alle gemeenten geldt dat het onderhoud van kapitaalgoederen een onderzoeksthema blijft bij de beoordeling van de begroting 2017.

Bron: Binnenlands Bestuur


Deel deze pagina