Afbreekbare grondankers voor boomplant besparen geld en CO2

Dit bericht is geplaatst op 31 juli 2014 in Duurzaamheid, Groen & natuur, Nieuws, Beheer en onderhoud
Deel deze pagina

Afbreekbare grondankers voor boomplant Na een lezing over de plasticsoep in onze oceanen bedacht Natural Plastics dat het anders moest. Duurzamer, minder CO2, minder plastic afval. Daarom creëerde het bedrijf een afbreekbaar en biobased grondanker, in te zetten bij het planten van jonge bomen in de openbare ruimte. Met een Green Deal helpt de overheid dit duurzame alternatief voor boompalen wereldwijd te introduceren.

Gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat: allemaal laten ze bomen planten die veelal worden gestut door boompalen. “We kappen bomen om andere bomen te kunnen planten ”, zegt Bert van Vuuren, directeur van Natural Plastics, “Terwijl boompalen uiteindelijk weer worden verwijderd en meestal vernietigd. Eeuwig zonde.”

Meer groei, meer groen, minder kosten

Vanuit de visie om de wereld schoner, duurzamer en groener te maken, ontwikkelde Natural Plastics daarom een alternatief: het ‘Keeper Systeem’. Dit plastic grondanker houdt onzichtbaar, want ondergronds, de jonge boom op zijn plaats. Het biobased plastic van het grondanker is vervaardigd uit afval van de voedselindustrie. Dat begint na drie jaar te verteren en dient dan als voedsel voor de boom. “Ondergronds verankeren is bovendien een mooier gezicht, levert zo’n 30% meer (boom)groei op en het scheelt ook qua verwijderingskosten en nazorg. Je hoeft immers geen palen meer weg te halen. Ernst & Young berekende dat ons systeem zo’n 20% kostenbesparing oplevert.”

Van aardappelschil tot anker

Naast de financiële kosten bespaart het grondanker ook CO2-uitstoot. “Dat sluit mooi aan op de CO2-doelstellingen die veel lokale overheden in hun duurzaamheidsambities hebben vastgelegd. Men hoeft geen bomen meer te kappen. Ons basismateriaal komt voort uit afval van de patat- en chipsindustrie. Uit aardappelschillen halen we zetmeel dat wordt omgezet in biobased plastic.”

Tornadobestendig

Afbreekbare grondankers voor boomplant Het product heeft zich inmiddels bewezen: zo’n 20.000 bomen zijn voorzien van een grondanker. Alleen veengrond blijkt ongeschikt. Gemeenten als Amsterdam, Heerhugowaard en Den Helder zetten het systeem naar grote tevredenheid in. “We hebben verschillende proeven gedaan, tot bomen met een hoogte van 14 meter. De beste ‘proef’ was wel een lichte tornado in België; de daken lagen eraf, onze bomen stonden nog keurig in gelid.”

Koudwatervrees bij beslissers

“Je plaatst een grondanker ook veel sneller. Het is lichter werk en daardoor arbeidsvriendelijker. Je zou denken dat het product zichzelf verkoopt.” Maar dat valt tegen. Ondanks de concurrerende prijs en andere inkoopvoordelen is het product in Nederland nog niet gemeengoed. Potentiële afnemers hebben misschien koudwatervrees. Van Vuuren loopt bovendien vaak aan tegen langdurige, trage besluitvormingsprocessen. Volgens de Nederlandse overheid heeft het duurzame product echter grote potentie, kan het als inspirerend voorbeeld dienen en is het rendabel. Alle ingrediënten voor ondersteuning via een Green Deal kortom.

Ondersteund door Green Deal

In juli 2012 ondertekenden Natural Plastics en het ministerie van Economische Zaken een Green Deal. Walter van den Wittenboer begeleidt dit traject vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie. “Gezien de bijdrage van het Keeper Systeem aan duurzaamheid en de ontwikkeling van de biobased economy kijken we als overheid onder meer of ons duurzaam inkopen-beleid dit soort producten kan ondersteunen. Kan het systeem worden ingezet door rijksdiensten als Rijkswaterstaat? Liggen er kansen richting de Nationale milieudatabase van de Stichting Bouwkwaliteit? Verder hebben we meegedacht over mogelijkheden om het product te introduceren via bijvoorbeeld deelname aan relevante (buitenlandse) beurzen of opname in de lesstof van hoveniersopleidingen.”

Deuren open voor betrouwbaar product

Het ‘groene onderwijs’ heeft inmiddels een brief ontvangen over het systeem, maar iedere school is uiteraard vrij om die informatie al dan niet te verspreiden. In aanbestedingen staat het grondanker evenmin verplicht in het bestek. Toch heeft de Green Deal veel opgeleverd volgens Van Vuuren: “Ik adviseer iedere onderneming met soortgelijke producten of diensten te kijken naar een Green Deal. Er gaan deuren open die anders gesloten blijven, je wordt gewezen op nieuwe mogelijkheden, contacten en buitenlandse beurzen. Bovendien is een Green Deal bijna een soort ‘certificaat’ voor een betrouwbaar duurzaam product. Het wordt gewaardeerd in de markt.”

Naar het buitenland

Afbreekbare grondankers voor boomplant Buiten de Nederlandse grenzen denkt het bedrijf zijn afzet sneller uit kunnen te bouwen; het inkoopbeleid is er qua duurzaamheid vaak verder ontwikkeld en het politieke krachtenveld is minder diffuus qua besluitvorming. Kortom, het buitenland lonkt. Inmiddels staan ook nieuwe innovaties op stapel zoals biobased lichtmastbeschermers. En dat alles vanuit de visie: schoner, duurzamer en groener.

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid biedt ondernemend Nederland kansen om te innoveren en nieuwe markten aan te boren. Met als resultaat economische groei, winst voor het milieu én een groen imago. Heeft u ook duurzame ambities? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland spreekt en ondersteunt dagelijks honderden ondernemers. De rijksdienst stimuleert innovatie en duurzaam ondernemen in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu. Biedt financiering, kennis en partners. En attendeert beleidsmakers op belemmerende wetten en regels. Zodat ondernemers kunnen ondernemen.

Door Bonneke Weber, in opdracht van RVO.nl


Deel deze pagina