Amsterdam investeert 1,8 miljoen extra in kunst in publieke ruimte

Dit bericht is geplaatst op 23 februari 2018 in Architectuur, Nieuws, Ontwerp en ruimtelijke plannen

Woningmarkt herstelt na vijf jaar crisis, zo blijkt uit onderzoek van Rabobank.De burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben besloten om in 2018 1,8 miljoen euro extra in kunst in openbare ruimte te investeren. Dit geld gaat uit naar onderhoud van bestaande kunst en de aanschaf van nieuwe werken. Daarnaast hebben ze het uitvoeringskader kunst in de openbare ruimte van 2018-2020 vastgesteld.

Er staan veel kunstwerken in onze hoofdstad. Nu de stad snel groeit, heeft de gemeente besloten in te zetten op een georganiseerde aanpak en realisatie van meer kunst in publieke ruimte. Voor inhoudelijk advies hierover wordt er een stadscuratorium in het leven geroepen. Ook krijgt de ontsluiting van de collectie meer aandacht: een verbeterde website, informatiebordjes bij de werken en publicaties.

Het standbeeld van Rembrandt op het Rembrandtplein is het eerste kunstwerk dat in Amsterdam in de openbare ruimte geplaatst werd. Tot heden komen er kunstwerken bij. Ook in nieuwe woonwijken moet kunst vanzelfsprekend worden.

Simone Kukenheim, wethouder Kunst en Cultuur vertelt dat kunst in de publieke ruimte erg belangrijk is. Niet alleen omdat het mooi is, maar omdat het bijdraagt aan de thema’s die in de stad leven. Om deze redenen heeft de gemeente besloten om 1,8 miljoen extra aan kunst te besteden. Kunstwerken maken voor een groot publiek de geschiedenis en identiteit van de stad zichtbaar, zoals het Monument op de Dam of de muurschildering van Johan Cruijff in de Watergraafsmeer. Kunst ontroert en verbindt.

De zeven stadsdelen zullen 1,5 miljoen krijgen waarmee zij onderhoud en herplaatsing kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen ze opdracht geven voor de plaatsing van nieuwe kunstwerken. Het overige bedrag van 3 ton is onder andere bedoeld voor de Amsterdam Biënnale. Dat is een kunst- en architectuurevenement dat vanaf 2021 aan de oevers van het IJ plaats zal vinden.

Bron: Amsterdam.nl