Begraafplaatsen een steeds grotere zorg

Dit bericht is geplaatst op 8 juni 2018 in Column, Nieuws
begraafplaats onderhoud

Begraafplaats. Bron: Pixabay

De houders van begraafplaatsen – gemeenten, kerkelijke instanties en particuliere organisaties – zijn zich ervan bewust dat de markt van de uitvaart verandert. Men weet bijvoorbeeld dat de gemiddelde inwoner van Nederland vindt dat nabestaanden niet moeten worden belast met de zorg van onderhoud van het graf en/of verlengingen van de grafrechten. Dit blijkt uit een toename van het aantal crematies, een terugloop in het verlengen van grafrechten en de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen. Kortom: een leegloop van de begraafplaatsen ligt serieus op de loer. Steeds minder mensen zullen gebruik maken van de begraafplaats als laatste rustplaats met als gevolg dat er minder inkomsten binnenkomen, ofwel dat de exploitatie niet meer kostendekkend te krijgen is.

Oorspronkelijk geplaatst in Stadswerk Magazine, de partner van deopenbareruimte.nu.

Is de begraafplaats ten dode opgeschreven?

In 2011 en 2012 kwam deze kop al in het nieuws. Maar nadat iedereen in ons vakgebied van de schrik bekomen was, is men weer op dezelfde voet verdergegaan. Erg jammer, als je je bedenkt dat, wanneer er destijds adequaat was gehandeld, we nu niet met zo een achterstand te maken hadden gehad. Toch heeft de sector niet helemaal stil gezeten, er zijn zelfs begraafplaatseigenaren die, toen zij de inkomsten zagen teruglopen, de tarieven flink hebben verhoogd. Verschillende ondernemers hebben daarnaast het onderhoud van hun begraafplaats op een lager pitje gezet met als gevolg dat er vaak nog minder inkomsten werden gegenereerd.

Blaas de begraafplaats nieuw leven in

Ik ben van mening dat de begraafplaats nog lang niet ten dode is opgeschreven. Net als elk ander bedrijf moeten de begraafplaatsen niet alleen worden beheerd maar ook worden geëxploiteerd. Een belangrijk onderdeel hierbij is: het goed luisteren en overleg voeren met de klant. Stel uzelf als begraafplaatsondernemer dus de volgende vraag: Hoe kan ik nieuwe klanten aantrekken en waarom gaan de klanten naar een andere vorm van lijkbezorging kijken? Kortom: wat is er mis met onze begraafplaats? Om een voorbeeld te noemen; er
zijn begraafplaatsen in Nederland die blijkbaar zo aantrekkelijk zijn, dat er vanuit heel het land begraven wordt. Desbetreffende ondernemers doen dus duidelijk iets wél goed! Natuurlijk is dit niet weggelegd voor alle begraafplaatsen, maar een streven zou het uiteraard voor alle ondernemers in deze branche moeten zijn. Mijn verzoek aan gemeenteambtenaren is dan ook: zet de begraafplaats weer bovenaan de agenda en blaas de begraafplaats nieuw leven in. Zo creëert u meer ruimte voor gezonde uitvaartbranche binnen uw gemeentegrenzen en een begraafplaats binnen uw openbare ruimte waar u trots op kunt zijn.

Meer info: www.adviesbegraafplaatsbeheer.nl