Beleidsadviseur Milieu | 36 uur | Gemeente Rotterdam

Dit bericht is geplaatst op 25 oktober 2019 in Nieuws, Vacatures
Deel deze pagina

Jouw functieVacature Beleidsadviseur Milieu

Als team gaan we inhoudelijk een stevigere positie innemen op het gebied van Milieu en leggen we daarbij een sterke relatie met leefomgevingskwaliteit en gezondheid. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, inhoudelijk gedreven beleidsadviseur milieu. Je gaat je met name bezighouden met het lucht-dossier maar bent ook breder inzetbaar op de andere milieu-thema’s. Lucht heeft volop de aandacht in Rotterdam en is mede onderdeel van ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, energietransitie en stikstof (PAS-discussie). Op voornoemde thema’s wordt in belangrijke mate geleund op jouw kennis van zaken en strategisch inzicht.

Je bent dus een strategisch denker met kennis van milieu en je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. De komst van de Omgevingswet is daarvan een voorbeeld. Je weet onze beleidskaders op het gebied van milieu gezaghebbend in te passen in onze brede ambities voor de stedelijke ontwikkelingen, onder meer door de verbinding te leggen met de concrete gebiedsontwikkelingen binnen onze stad. Je hebt gevoel voor (bestuurlijke) processen in een gemeentelijke organisatie en weet verschillende belangen met elkaar te verbinden. Daarnaast ben je een echte teamspeler en influencer.

Spreekt dit jou aan? En waarom?

Als je brief en cv onze interesse gewekt hebben, mag jij aan je vrienden en familie vertellen dat je op gesprek gaat voor een uitdagende functie waarbij je….

 • Verantwoordelijk bent voor het beleid op jouw terrein in samenspraak met andere partijen zoals ruimtelijke ontwikkelaars, de DCMR en het havenbedrijf;
 • De schakel bent tussen de inhoudsdeskundigen enerzijds en de directie en het bestuur anderzijds;
 • Fungeert als opdrachtgever voor bijvoorbeeld de DCMR of het ingenieursbureau;
 • Gesprekspartner bent voor burgers, wethouders, collega’s en directie;
 • Als netwerker verschillende disciplines met elkaar verbindt en de contacten met andere overheden onderhoudt.

Kortom, een leuke en veelzijdige functie!

Jouw profiel

In ons ideale plaatje ben jij een collega die beschikt over een stevige persoonlijkheid. Je bent toe aan een tweede of derde stap in je carrière. Het voeren van een goed gesprek kunnen we aan jou wel over laten. De ene keer met een collega en dan weer met een wethouder. Werken doe je zelfstandig, maar je bent wel een echte teamspeler. Altijd paraat om een collega te helpen of te vervangen.

Als we jouw cv bekijken zien we in ieder geval terug dat je ervaring hebt in een milieu adviesrol. Die ervaring heb je bijvoorbeeld opgedaan bij een andere (middel)grote gemeente of bij een adviesbureau. Vanzelfsprekend heb je affiniteit en kennis van het brede milieuthema.

Naast de ervaring heb je ook een afgeronde wo opleiding. Bijvoorbeeld in de richting van technische bedrijfskunde of een duurzaamheid / milieu gerelateerde opleiding. Kennis van het netwerk met relevante stakeholders in het werkveld lucht is wenselijk en weegt zeker mee.

Ons aanbod

We zijn een grote en dynamische gemeente. De grootte van de gemeente brengt de nodige complexiteit met zich mee. De complexiteit zie je terug in het thema, maar ook in de organisatie.

 • Daarnaast kun je bij ons rekenen op een goed salaris van maximaal € 5.017 (schaal 11) of € 5.699 (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring.
 • Een aanstelling van een jaar die we bij wederzijds instemming na dit jaar graag omzetten naar een vast dienstverband.
 • En met het IKB heb je invloed op je financiële arbeidsvoorwaarden.
 • Je pensioen is geregeld bij het ABP.
 • Ontwikkeling vinden we heel belangrijk, bijvoorbeeld door trainingen, cursussen en opleidingen. Doorgroeien naar andere functies hoort hier vanzelfsprekend bij, al gaan we ervan uit dat je de komende jaren bij ons blijft.
 • Verder kun je rekenen op een moderne werkomgeving op een A-locatie in Rotterdam.
 • Thuiswerken doen we ook aan.
 • Kortom, dit is de baan die je wilt hebben!

 

De afdeling

De grote omvang van de stedelijke opgaven en de ambities om een aantrekkelijker en gezond leefmilieu in de stad te realiseren hebben tot gevolg dat milieuaspecten toenemend aan belang winnen en daardoor een steeds grotere impact hebben bij afwegingen in complexer wordende besluitvormingsprocessen
Het team Milieu zorgt ervoor dat milieuaspecten integraal onderdeel zijn van de fysieke inrichting van de stad (straks onderdeel van de Omgevingswet en het Omgevingsplan), dat planvorming op milieu belaste ontwikkellocaties leidt tot goede oplossingen en dat raakvlakken met thema’s als de energietransitie, duurzaamheid, klimaatadaptatie, meer groen, gezondheid en welzijn benoemd worden en daarmee ontwikkelingen conform ambities mogelijk worden.

Het team Milieu heeft de beleidsverantwoordelijkheid van de sectorale thema’s geluid, lucht,  bodem en externe veiligheid en zorgt voor advisering aan het gemeentebestuur en het ontwikkelen en laten vaststellen van gemeentelijk beleid. Ook is Milieu gemandateerd opdrachtgever van de DCMR Milieudienst Rijnmond en is zij budgethouder. Vanuit deze rollen en de nauwe verbinding met ruimtelijke ontwikkeling is het team Milieu een logisch onderdeel van de afdeling R&W.

Een nieuwe rol voor het Team Milieu

Het team Milieu is de afgelopen jaren gegroeid van zeven naar twaalf medewerkers en zal, gezien het toenemend belang van milieuaspecten de komende jaren nog verder moeten ontwikkelen op het gebied van kwaliteit, senioriteit, expertise en (strategische) rollen om mee te blijven bewegen met alle ontwikkelingen en ingewikkelder wordende besluitvorming.

Om van milieu een verbindend thema te maken voor een gezond en leefbaar Rotterdam, werken we aan een team dat:

 • Functioneert als strategisch adviseur op het gebied van milieu en leefomgevingskwaliteit;
 • Zichtbaar en herkenbaar is, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie;
 • Op basis van een heldere visie een koers uitzet voor milieudossiers als luchtkwaliteit, geluid, omgevingsveiligheid en bodem/ondergrond;
 • Gebiedsgericht kan adviseren bij strategische gebiedsontwikkelingen;
 • Inhoudelijk stevige inbreng levert bij ontwikkelingen rondom de haven en bij (andere) strategische dossiers in de stad.

 

Onze organisatie

Rotterdam is “booming”. Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Nationaal en internationaal staat de ontwikkeling van Rotterdam volop in de aandacht. Jij kunt daaraan bijdragen! Rotterdam. Make It Happen.

Je komt te werken bij het Cluster Stadsontwikkeling. De afdeling Ruimte & Wonen is je thuisbasis. Ruimte & Wonen draagt vanuit haar deskundigheid bij aan de ruimtelijke invulling van de transitie van de stad. Dat kan zijn door plannen die op korte termijn gerealiseerd worden om een plein of park opnieuw in te richten, via sectorale (beleids)plannen op het gebied van wonen, buitenruimte, milieu of een integrale kijk op de lange termijn toekomst van de stad via de Kaart van de Stad. Steeds werken we vanuit vakdeskundigheid aan de toekomst van de stad. We doen dat met professionals die opereren op zes vakdisciplines: wonen, stedenbouw, planologie, landschap, bestemmingsplannen en milieu.

Heb je interesse?

Solliciteer dan direct via de onderstaande sollicitatiebutton! Reageren kan t/m 17 november.

Je kunt algemene vragen stellen aan Dorine Bentvelsen, teammanager bestemmingsplannen en milieu a.i. tel: 06-53947128 en voor inhoudelijke vragen aan Marco te Veldhuis, coördinator team milieu, tel 06-51314211.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Samir Haddouch, recruiter, telefonisch of via WhatsApp/sms te bereiken op tel. 0639014470.

NB Herplaatsings- en reïntegratiekandidaten van de gemeente Rotterdam hebben bij gebleken geschiktheid voorrang op andere interne of externe sollicitanten, ongeacht in welke fase van de procedure zij solliciteren. Bij gelijke geschiktheid krijgt een interne kandidaat de voorkeur boven een externe kandidaat. 
 
Werken bij de gemeente Rotterdam vereist een verklaring omtrent gedrag. 

De gemeente Rotterdam is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere Rotterdamse organisaties maken wij ons sterk voor gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


Deel deze pagina