Bomen Effectanalyse (BEA) 2.0

Dit bericht is geplaatst op 6 juni 2017 in Groen & natuur, Nieuws
Deel deze pagina

Bomen Effectanalyse (BEA) 2.0

Beeld: Crow

De Bomen Effectanalyse (BEA) is een methode om vooraf bij de bouw en herinrichting de effecten van het werk op de bomen op en rond de bouwlocatie in kaart te brengen.

Professionals in de bomenwereld gebruiken dit instrument al sinds 2003. De Bomenstichting werkt samen met CROW en een aantal gemeenten aan een geactualiseerde versie: de BEA 2.0. Naar verwachting zal de vernieuwde versie eind 2017 uitkomen. In de BEA 2.0 wordt aandacht besteed aan het werken met bomen op projecten, worden begrippen duidelijker gedefinieerd, wordt ingegaan op het belang van een uniforme opzet en wordt ingegaan op de juridische aspecten anno 2017. Er is tevens naar gestreefd om een model te ontwikkelen dat door zoveel mogelijk partijen kan worden gebruikt. Uiteraard ligt er een accent op het belang om bomen waar mogelijk in te passen in ontwerpen, maar wel op basis van een realistische afweging. Met behulp van BEA 2.0 wordt de waarde van deze ‘asset’ zo objectief mogelijk bepaald, en wel zo dat die past in de huidige systematiek van assetmanagement.

Bron: www.crow.nl


Deel deze pagina