Branchevereniging VHG en groene scholen tekenen voor Goed Groen Onderwijs

Dit bericht is geplaatst op 1 juli 2019 in Nieuws

‘Wij tekenen voor de Groene Hotspots van Nederland!’ Met die slogan geven Branchevereniging VHG en negen groene onderwijsinstellingen aan dat zij samen werk maken van Goed Groen Onderwijs. En zo samen te zorgen voor voldoende en goed opgeleide vakmensen in het groen. Een delegatie van beide partijen overhandigde dinsdag 11 juni een petitie hierover aan de Vaste Kamercommissie van Onderwijs in de Tweede Kamer.

Een delegatie van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer neemt de petitie in ontvangst die Egbert Roozen (directeur VHG), Rien van der Spek (voorzitter VHG) en Jeroen Zijlmans (beleidsadviseur Onderwijs VHG) samen met vertegenwoordigers van enkele van de betrokken scholen komen overhandigen.

Op 1 september dit jaar zullen negen zogenoemde Groene Hotspots actief zijn. In deze hotspots werken scholen en bedrijven samen aan onder meer de uitwisseling tussen theorie en praktijk, instroom van leerlingen, opleiden van zij-instromers, leven-lang-leren en internationalisering. Momenteel zijn er al Groene Hotspots in Houten (Wellantcollege) en Breda (Prinsentuincollege).

Oproep aan de minister

VHG-directeur Egbert Roozen bood de petitie aan de commissieleden aan met het verzoek om de minister van OCW op te roepen het belang en het voortbestaan van het groene onderwijs te onderstrepen. “Dit is essentieel voor de ontwikkeling van de groene sector, zeker nu groen maatschappelijk volop in de belangstelling staat”, aldus Roozen.

Commitment

De partijen vragen de minister ook om de samenwerking van scholen en bedrijven binnen de Groene Hotspots te omarmen en binnen het beleid te verankeren. VHG en de scholen hebben commitment naar elkaar uitgesproken om een duurzame samenwerking tot stand te brengen. Samen willen ze leerlingen opleiden in economisch goede en slechte tijden. Tot slot verzoeken de partijen de minister om waar mogelijk en nodig de Groene Hotspots met faciliteiten te ondersteunen.

Overleg

De petitie werd aangeboden mede namens de scholen Aeres, Citaverde, Clusius, Helicon, Lentiz, Nordwin, Prinsentuin, Terra, Wellantcollege en Zone College en de sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche.
Met deze Groene Hotspots geven Branchevereniging VHG en de betreffende scholen invulling aan de wens van de minister om tot krachtenbundeling en samenwerking te komen. In het derde kwartaal van 2019 voert de Vaste Kamercommissie van Onderwijs overleg met de minister van OCW over de toekomst van het groene onderwijs.