Cyber Adviseurs: Innovatieve oplossingen voor de problemen van nu

Dit bericht is geplaatst op 11 december 2018 in Nieuws
Deel deze pagina

Bron: Cyber

Innoveren in de openbare ruimte, bij Cyber Adviseurs zien ze dat breed: van inrichting en beheer van de openbare ruimte, via bedrijfskunde, langs milieu en geografie. Hoogste tijd voor een goed gesprek met oprichter Sjaak van der Vlies.

Technische snufjes

Van der Vlies valt meteen met de deur in huis: ‘Cyber is niet van de technische snufjes maar als je het over de technologische innovaties in ons vakgebied hebt, dan zie je dat techniek de grootste ontwikkeling doormaakt op dit moment.’ Want inderdaad, asfalt wordt digitaal gemeten. Via Google Maps worden verkeersstromen real time in kaart gebracht, de vullingsgraad van afvalbakken met sensoren en op nog veel meer (onzichtbare) niveaus wordt techniek gebruikt om de (technologische) hoogwaardigheid in de openbare ruimte te monitoren.

Gebruik van techniek door Cyber

Uiteraard gebruikt ook Cyber techniek veelvuldig in haar werkzaamheden. Van der Vlies: ‘Wij adviseren bewoners en klanten natuurlijk wél om verschillende technologische toepassingen te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een buurt-app waarmee misstanden in de Openbare Ruimte aan de kaak kunnen worden gesteld, of een digitale kaartenstapelaar (Cartotool®) om informatie te verbinden en te visualiseren. Onze specialiteit is om oplossingen te bedenken voor processen in de openbare ruimte en techniek is daarbij een zeer goed hulpmiddel gebleken!’

Conservatieve krachten

Maar het gebruik van innovaties, dat is niet iedere vakman gegeven, vertelt Van der Vlies: ‘Ik moet eerlijk bekennen dat ik in de praktijk merk dat technische innovaties een zegen zijn voor het werken in de openbare ruimte maar dat een groot struikelblok het vaak aanwezige conservatisme is dat heerst binnen beheerafdelingen. Maar, begrijp me niet verkeerd, ik kom deze mentaliteit ook tegen bij onder meer hoveniers, rioleringsbedrijven en grote aannemers. Deze vakmensen houden, zeker als ze lang actief zijn in het veld en net als in andere sectoren, flink vast aan automatismen en technische normen en waarden.’ En dat is natuurlijk lastig te combineren met innovatie, waar
een meer lenige geest voor nodig is: ‘We moeten naar mijn mening écht op een 21e-eeuwse wijze naar de openbare ruimte gaan kijken. Het integrale werken, wat we nastreven, daar moet bijvoorbeeld ook “leefbaarheid” aan toegevoegd worden.’

Samenwerken lastig in de praktijk

In de praktijk is werken in de openbare ruimte met verschillende partijen vaak een uitdaging. Van der
Vlies legt graag uit waarom: ‘Begrotingstechnisch zou de grootste stap gemaakt moeten worden bij gemeenten. Stel, een buurt heeft behoefte aan plekken waar makkelijk de stoep kan worden opgestapt met een rollator, betere bewegwijzering, bloemen in de wijk en bankjes. De bewoners hebben dit laten weten en krijgen vervolgens een presentatie over een herbestrating tijdens een voorlichtingsavond. De vakman was van mening dat er herbestrating moest plaatsvinden, dus kon het budget niet worden ingezet voor de wensen.

Het meubilair en de bewegwijzering kwamen hierdoor in het geding omdat deze niet onder hetzelfde budget vallen als de herbestrating. Dit kon niet zomaar worden opgelost.

Hoe Cyber samenwerken stimuleert

Beeld Cyber

Vakmensen en gemeenteambtenaren moeten uit hun comfort zone komen, maar hoe werkt dat in de praktijk?
Van der Vlies: ‘Benader problematiek in de openbare ruimte vanuit het begrip leefbaarheid en breng de juiste mensen bij elkaar om antwoord te geven en oplossingen te bedenken voor wensen en behoeften in de
wijk of buurt. Je kan het ook kleiner oppakken. In Bergen op Zoom is kortgeleden de buitendienst aan de slag gegaan die heel praktisch naar de openbare ruimte kijkt. Zij overstijgen in service alle niveaus van de gemeente en hebben ook hun eigen budget om op wensen in te spelen. Een integraal budget gevuld uit bijvoorbeeld de potjes groen en meubilair. Vanuit dit budget kunnen zij makkelijk kleine aanpassingen of aanschaffen doen. Hiervoor hebben zij mandaat van de verschillende vakgebieden. Zij zoeken ook verbinding met andere partijen, zoals de woningcorporatie, om uitvoeringsbudgetten op te tellen en zo iets extra’s te kunnen bereiken. Daarnaast houden zij ook goed contact met bewoners. Let wel: de buurt, daar begint volgens mij de gemeente. De ervaring van een bewoner begint in de buurt waar hij/zij woont, dan komt de beleving van de wijk, daarna pas de gemeente en misschien tot slot de provincie en het land.’

De mensen van de buitendienst in Bergen op Zoom monitoren dus de wensen van bewoners en schakelen hen zo nodig in. Van der Vlies: ‘Participerende bewoners zijn goed voor de cohesie in de buurt. Dus, leg vooral samen met de hele straat een geveltuin aan, dat is écht goed voor het straatbeeld maar ook de sociale cohesie!’

Cyber spreekt een gemeenschappelijke taal

De drijfveer van Cyber is om een gemeenschappelijke taal te laten ontstaan tussen ambtenaren, ondernemers én gebruikers van de openbare ruimte. Van der Vlies: ‘Elke gemeente in Nederland zou een afdeling Leefomgeving moeten hebben die de sociale behoeften van bewoners en ondernemers verbindt met de fysieke leefomgeving. Een burger is eigenlijk gewoon een klant van een gemeente, alleen kan hij/zij, bij ontevredenheid, niet naar een andere winkel. De oplossing zit, naast de techniek, in het proces en het verbinden van informatie en mensen. Wij begeleiden processen en leveren producten die helpen bij de innovatie in processen. Dit doen wij al jaren en bij vele gemeenten in Nederland.’

Meer info: www.cyber-adviseurs.nl

 


Deel deze pagina