De bijdrage van groen aan de stad

Dit bericht is geplaatst op 4 november 2015 in Groen & natuur, Nieuws
Deel deze pagina

Foto: Ruth van Kessel

Foto: Ruth van Kessel

Op 24 november verwelkomt Future Green City de internationaal vermaarde landschapsarchitect Niek Roozen als key note spreker. Wat is zijn kijk op de rol en positie van groen in toekomstgerichte en duurzame steden? Een interview. 

Denkt u dat iedereen genoeg is doordrongen van de noodzaak van groen in de stad?

Ik denk dat groen de laatste jaren een volwaardige plek heeft gekregen in politieke besluitvorming, beleidsstukken, enzovoorts. Er zijn heel wat groene visies in omloop waar goed over is nagedacht. Maar ik mis nog de slag naar de uitwerking, het echt aan de slag gaan met een groene beleidsvisie.

Hoe kun je met uitgekiende plannen groen optimaal tot zijn recht laten komen in de stad?

Ik denk dat er op meerdere schaalniveaus kansen liggen om groen te laten bijdragen aan allerlei doelstellingen. Bijvoorbeeld op het niveau van de stad als geheel. Veel steden hebben ’s zomers last van extra hitte in vergelijking tot het omliggende gebied: het inmiddels bekend stedelijke hitte-eiland. Het gaat niet alleen om verre steden in Azië, maar bijvoorbeeld ook Den Haag heeft er last van. Daar kan de temperatuur soms wel 6 à 7 graden hoger zijn dan in het omliggende gebied. Groen kan helpen om dat effect te dempen. Bijvoorbeeld door de aanleg van daktuinen, maar ook door bomen in de straat die door hun schaduwwerking de hitte temperen.

Maar zeker ook op een klein schaalniveau liggen er kansen voor groen. Een stad kan samen met bewoners kleine groenstructuren zoals plantsoenen samen invullen en beheren. Je kunt bijvoorbeeld bloemkool en lange bonen in plantsoenen laten telen door bewoners. Dat brengt mensen met elkaar in gesprek, zorgt voor sociale cohesie en dat het groen goed wordt bijgehouden. We hebben zelf aan een dergelijk proces mogen deelnemen in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Het
is belangrijk dat je van meet af aan bewoners echt laat meepraten en mee-ontwerpen, dus geen inspraak maar meespraak.

Meer in het algemeen zou ik willen benadrukken dat goed stedelijk beleid als uitgangspunt heeft dat bewoners zich er veilig en happy voelen. Groen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Als u kosteloos de presentatie van Niek Roozen wilt bijwonen, schrijft u zich dan in via www.futuregreencity.nl en gebruik de voorregistratiecode FGC 100 112 78.


Deel deze pagina