De Boom van het Jaar maakt de tongen los

Dit bericht is geplaatst op 7 juli 2020 in Nieuws
Deel deze pagina

De Boom van het Jaar is een jaarlijkse verkiezing die wordt georganiseerd door SBNL Natuurfonds. Deze verkiezing draait niet om de mooiste boom, maar om verhalen die met de boom verbonden zijn. Soms uit een verre geschiedenis, legendes, soms uitermate actueel. De Boom van het Jaar gaat over maatschappelijke betrokkenheid en cultuurhistorische context. Een uitstekende kans voor gemeenten om een bijzondere, lokale boom voor het voetlicht te krijgen.

Boom van het Jaar

SBNL Natuurfonds heeft de verkiezing van De Boom van het Jaar in het leven geroepen om de bewustwording van ‘groen’ in onze eigen omgeving te stimuleren. Ook wil deze organisatie het belang van bomen voor samenleving en klimaat onderstrepen. Dit jaar vindt de derde editie plaats. Vorig jaar won de Heksenboom in het Brabantse Bladel, verbonden aan de aloude legende over de heks Zwarte Kaat. In de titelstrijd sloegen verschillende partijen in de omgeving, waaronder de gemeente, de handen ineen en sleepten de winst gezamenlijk binnen.

Het bos revitaliseren

Al sinds 1981 ondersteunt en stimuleert SBNL Natuurfonds natuurontwikkeling, landschapsherstel en -beheer. In eerste instantie met promotie en advisering, later ook met financiële ondersteuning. Zoals bij de aanplant van een voedselbos, een pluktuin of een klimaatbestendig bos. Revitaliseren van bos kan alleen succesvol zijn als er vooraf een klimaat-robuuste landschapsscan ligt die tevens als blauwdruk kan dienen voor anderen. Vanuit verschillende fondsen draagt SBNL Natuurfonds bij aan projecten die de ontwikkeling van ‘groen’ stimuleren. Zowel op het platteland als in de stad kunnen particuliere initiatieven ontstaan. Gemeenten kunnen participeren in de realisatie hiervan.

Onderzoek

Daarnaast ondersteunt SBNL Natuurfonds praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Zoals een onderzoek naar het bodemleven van onze bossen. Welke invloed heeft de bodemkwaliteit op het floreren van bos? Hierbij wordt gekeken naar de huidige bosbodem, maar ook naar het maaiveld van 70 tot 100 jaar geleden dat we vinden onder oude hout- en wildwallen. Zo ontdekken we hoe de bodemgesteldheid was voor de snelle stijging van stikstof- en zwaveluitstoot vanaf de jaren ’50.

Wilt u op de hoogte blijven, meldt u dan aan voor nieuwsbrief of kwartaalblad. Meer informatie: www.sbnlnatuurfonds.nl of www.deboomvanhetjaar.nl.


Deel deze pagina