De groenvisie van Hoorn: bewoners aan het woord

Dit bericht is geplaatst op 3 december 2019 in Groenvoorziening, Nieuws
Deel deze pagina

Decennialang is groen een sluitpost geweest op de begroting en in de ruimtelijke inrichting. Gelukkig zie je dat de laatste jaren veranderen. Het besef begint door te dringen dat groen voor heel veel dingen een bijdrage kan leveren: klimaatadaptatie (mede in relatie tot rioolcapaciteit), fijnstof afvangen, gezondheid, sociale cohesie in buurten, noem maar op. Er wordt ook steeds meer kwalitatief gedacht: niet meer alleen een x aantal vierkante meters groen realiseren om de norm te halen, maar beter kijken waar het precies aan bijdraagt en daar optimale oplossingen voor bedenken die per plek kunnen verschillen. 

Bij een gemeente als Hoorn bestond deze waardering voor groen al langer. In 2017 heeft de gemeenteraad in een motie het college gevraagd om met de stad een groenvisie op te stellen. Er is met het nieuwe college en raad het traject voor een stadsbrede groenvisie opgestart, met nadrukkelijke inbreng van inwoners.” Cyber adviseurs helpt de gemeente bij de totstandkoming van deze groenvisie. Zo hebben we op twee zaterdagen op acht representatieve locaties enquêtes op straat gehouden, wat maar liefst 800 ingevulde lijsten opleverde. Later kwamen daar via internet nog ruim duizend reacties bij. De antwoorden versterken het gemeentebestuur in het gevoel dat groen in de directe omgeving voor de meeste bewoners heel belangrijk is. Met name bomen liggen veel bewoners na aan het hart. Ook het thema biodiversiteit, klimaat, maar ook groen en honden zorgt voor veel reacties.

Groendag

In het verlengde van de enquêtes hebben is een groendag georganiseerd. We hebben samen met inwoners, de gemeente en allerlei maatschappelijke organisaties invulling hebben gegeven aan de groenvisie. Organisaties zoals de lokale afdeling van Groei & Bloei, operatie Steenbreek, enkele bewonersverenigingen, maar ook het Clusius College. Deze dag heeft sterk bijgedragen aan een gedeelde visie op de plek en waarde van groen in Hoorn. Momenteel zetten we deze uitkomsten samen met de gemeente op papier: de groenvisie. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: er wordt gekeken of parken een bepaald thema mee kunnen krijgen dat aansluit op de wensen en voorkeuren van bewoners. Dat zijn thema’s als sport, stadslandbouw, recreatie of biodiversiteit. De grens tussen openbaar en privégroen zal vervagen en actie steenbreek draagt bij aan de klimaatadaptie, zodat bewoners meer kunnen bijdragen aan een prettige, groene uitstraling van hun directe omgeving.

Met het schrijven van de groenvisie is wat ons betreft het verhaal niet af. Want als het bij een visie blijft, is de kans aanwezig dat deze in een la verdwijnt en er pas weer uitkomen als er een nieuwe groenvisie verschijnt. Het is belangrijk om de visie te vertalen in een beleidsplan en concrete maatregelen en dit samen te verankeren in de besluitvorming. Ook daarna is nog een belangrijke stap te zetten: die van beleid naar uitvoering. De beheer en uitvoeringsorganisatie zijn cruciaal in het realiseren van de visie. De beheerders en uitvoerenden moeten een bijdrage leveren, in hun werk in het groen, en daarmee borgen dat de visie wordt gerealiseerd.

Als Cyber adviseurs voelen we ons helemaal thuis bij de aanpak van de gemeente Hoorn. Groen is geen kostenpost, maar bij uitstek het middel om bewoners een prettige omgeving te bieden waar zij zelf ook de kans hebben om aan bij te dragen. Groen is een emotie en staat dicht bij de burger, niet als losstaande initiatieven, maar vanuit een samenhangende gedachte.

Meer weten? Kijk op www.cyber-adviseurs.nl


Deel deze pagina