Druk op openbare ruimte neemt toe

Dit bericht is geplaatst op 12 juni 2018 in Nieuws

Het is een feit: Nederland telt sinds kort 17 miljoen inwoners! En al deze inwoners maken gebruik of gaan gebruik maken van de
openbare ruimte in Nederland. Daarmee neemt de druk op de openbare ruimte steeds verder toe en wordt benadrukt dat die ruimte, die wij allemaal delen met elkaar, een erg belangrijke functie heeft.

Leefbare en veilige openbare ruimte

De openbare of publieke ruimte is de gemeenschappelijke fysieke ruimte, die voor iedereen toegankelijk is en waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. Het gros van de openbare ruimtes bevindt zich in de open lucht. In de meeste landen houden overheden van verschillend niveau zich bezig met de inrichting, het beheer en het gebruik van die ruimte.

Vooral op gemeentelijk niveau doen zich hierover veel discussies voor tussen gebruikers, burgers en bestuurders. Door de snelle bevolkingsgroei gaan deze discussies vaak over de vraag hoe de openbare ruimte leefbaar en veilig blijft. Het streven naar minder hinder en overlast vaninterventies in de openbare ruimte, zoals werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur, komt steeds hoger op de agenda te staan.

Introductie MOOR Index

Het MOOR Platform is dé standaard in Nederland voor het ondersteunen van alle processen die te maken hebben met het plannen, vergunnen, uitvoeren en administratief afhandelen van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. Met zo’n 200 aangesloten gemeenten en alle netbeheerders herbergt het platform inmiddels een schat aan data. Deze data zegt iets over de wijze waarop in Nederland wordt omgegaan met werkzaamheden aan kabels en leidingen. In de dagelijkse hectiek ontbreekt het echter vaak aan tijd om uit deze data waardevolle informatie te halen. Informatie waarmee het kabels- en leidingenproces nog beter, efficiënter en klantvriendelijker kan worden ingericht. MOOR introduceert hiervoor de MOOR Index. Deze Index geeft een indicatie hoe het in de Nederlandse gemeenten gesteld is met de (graaf)druk op de openbare ruimte. Dit is afgezet naar inwoner per gemeente en vergeleken
met het landelijk gemiddelde. Ed Schravesande, Commercieel Directeur bij PSMS, leverancier van onder andere het MOOR Platform, vertelt: ‘De MOOR index geeft inzicht en controle over de buitenruimte op een feitelijke en transparante manier. Dit biedt absolute
meerwaarde op bestuurlijk niveau.’

Hoe hoog scoort uw gemeente?
Wilt u weten wat het MOOR Indexcijfer is van uw
gemeente? Ga dan naar moorwerkt.nl.