Duurzaamheid: van handtekening naar doen

Dit bericht is geplaatst op 14 november 2017 in Duurzaamheid, Groen & natuur, Nieuws

Duurzaamheid: van handtekening naar doen

Steeds meer gemeenten maken een serieus punt van duurzaamheid. 73 gemeenten hebben het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Groenkeur kan gemeenten helpen om de slag naar duurzaamheid te maken.

Op het gebied van groene inkoop is nog een wereld te winnen. Bovendien heeft de nieuwe regering de ambitie het groenste kabinet ooit te willen zijn.

“Dat is een mooie ambitie”, meent Dick Oosthoek, directeur Stichting Groenkeur.  “Maar durft het nieuwe kabinet echt stappen te gaan zetten naar een groene economie of blijft het bij mooie plannen? De  uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord inkopen liggen vast in het beleid, toch verliest men maatschappelijk verantwoord inkopen uit het oog, wanneer er wordt onderhandeld over de prijs. De voorkeur gaat dan toch uit naar een goedkoper product of een goedkopere dienstverlening.  Juist de gehele organisatie moet achter de duurzame keuze staan. Een enthousiaste wethouder helpt deze ontwikkelingen vlot te trekken.

Maatschappelijke verantwoord inkopen levert op de lange termijn geld op. Het inkopen van weerbare bomen levert nu eenmaal minder beheerswerkzaamheden op. Van tevoren nadenken over de toekomst kost in aanvang meer geld, maar levert zeker voordelen op. Daarom is Groenkeur bewust partner van Entente Florale. Gemeenten kunnen deelnemen aan de jaarlijkse groencompetitie van Entente Florale. Wil je als gemeente winnen dan is een eendrachtige en krachtige organisatie belangrijk. Beleid is vormgegeven, bestuurders en medewerkers zijn gemotiveerd om de groencompetitie aan te gaan. Komend jaar is klimaatadaptie een belangrijk criterium. Hoe creëer je in je stad of dorp extra waterberging. In hoeverre kun je de consument meekrijgen om de stenen eruit te halen en groen weer terug te brengen. Dat zijn allemaal elementen die helpen om de eigen stad of het eigen dorp aantrekkelijk te houden voor de toekomst.”

Een Groenkeur-gecertificeerd bedrijf kan gemeenten helpen duurzaamheid in daden om te zetten. Zij hebben hun zaken op orde en komen hun afspraken na. Daarnaast denken ze mee om maatschappelijk verantwoord inkopen goed vorm te geven, met bij voorkeur onder Groenkeur geproduceerd buitengroen.

 Zie ook de advertentie in de speciale uitgave ‘De toekomst nu!’ van Stadswerk Magazine #9. Ook adverteren in onze specials? Neem dan contact op met Albert van Kuijk.