Gaswinning Groningen

Dit bericht is geplaatst op 3 oktober 2016 in Nieuws, Wetgeving en bestuur, Beheer en onderhoud
Deel deze pagina

Rotterdammers willen betere luchtkwaliteitOp voorstel van minister Kamp van Economische Zaken heeft de ministerraad besloten over het definitief instemmingsbesluit gaswinning in Groningen.

Het winningsniveau is voor de komende vijf jaar vastgesteld en er zullen extra maatregelen getroffen worden om de veiligheid te vergroten en schade te beperken.

Jaarlijks ijkmoment

Het winningsniveau uit het Groningenveld zal de komende vijf jaar beperkt zijn tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Deze grens mag overschreden worden in strenge winters, maar alleen als het echt noodzakelijk is. In 2021 zal er weer een nieuw instemmingsbesluit komen. Tot die tijd wordt er, bij een jaarlijks ijkmoment, gekeken of veranderde omstandigheden of nieuwe kennis aanleiding geef tot herzien van het besluit.

Veiligheid inwoners

Minister Kamp: “Voor het kabinet is de veiligheid van de inwoners van Groningen leidend bij het nemen van besluiten over de gaswinning. De aanpak van het kabinet was er de afgelopen jaren op gericht om de veiligheidsrisico’s en de schade voor de Groningers zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels is het aantal bevingen en de zwaarte ervan significant gedaald. Met dit besluit verminderen we de gaswinning tot 24 miljard kubieke meter: een halvering sinds 2012. Daarnaast wordt de schadeafhandeling verder verbeterd, de benodigde versterking van gebouwen uitgevoerd en de maatregelen ter versterking van de regio voortgezet. Het kabinet werkt zo aan het herstel van vertrouwen van Groningers.”

Bij het definitieve instemmingsbesluit werd rekening gehouden met de inbreng van diverse adviesorganen en experts, betrokken organisaties, gemeenten en provincies. Met de inbreng van deze partijen is het conceptbesluit verduidelijkt en zijn er afspraken gemaakt over opleverdata en rollen van de partijen. Het instemmingsbesluit ligt zes weken ter inzage. In deze periode kan er nog een beroep worden ingediend tegen het definitieve besluit.

Bronnen: infrasaite.nl en rijksoverheid.nl

 


Deel deze pagina