Gemeenten leggen fors toe op binnenstedelijk woningbouwproject

Dit bericht is geplaatst op 8 maart 2019 in Nieuws
Parkeergarage Bron: Pixabay

Parkeergarage
Bron: Pixabay

In opdracht van het Programma Stedelijke Transformatie is een rondgang langs alle gemeenten geweest. Hieruit blijkt dat veel gemeenten fors toeleggen op binnenstedelijke woningbouwprojecten. Het grootste onderdeel van deze kosten gaat naar de openbare ruimte en infrastructuur.

Volgens de vereniging van vastgoedontwikkelaars PEROM en gebiedsontwikkelaar BPD willen de ontwikkelaars wel verdichten, maar moet er per saldo geld bij. Dit gaven zij 2 jaar geleden aan, en dit werd minder goed ontvangen. Ook blijkt dat gemeenten zelf toeleggen op de binnenstedelijke woningbouwprojecten. Gemiddeld leggen zij 13.000 euro per woning toe.

Publiek en privaat tekort door openbare ruimte

Maar liefst 78 van de ondervraagde gemeenten geeft aan dat ze een publiek tekort verwachten. Dit wordt vooral veroorzaakt door de investeringen in de openbare ruimte, plankosten, gebiedsinfrastructuur, hoofdinfrastructuur en sloop- en saneringskosten. Daarnaast worden de ondergrondse infrastructuur, aanwezigheid van hindercirkels en het ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen gemeld als publieke kostenposten.

Deze kosten staan volgens onderzoeker Damo Holt, Rebel Group,  wel los van de businesscase van marktpartijen. Volgens de onderzoeker heeft het geen zin om meer kosten in op de markt te verhalen dan tot nu toe op grond van het omgevingsrecht kan. ‘Hoewel ik ook vaak zie dat markt en gemeente samen best nog een slimmer plan kunnen maken, dan wel dat kostenverhaal met onnodig veel voorzichtigheid wordt toegepast’ aldus Holt.

Bijna veertig procent van de respondenten gaf aan dat ze verwachten dat er een privaat tekort is. Negentig procent van de respondenten denkt dat dit vooral komt door . Andere redenen voor het privaat tekort zijn: het slopen en saneren van bestaande opstallen, de boek- en wervingskosten van vastgoed en de kosten voor het opknappen en aanleggen van de openbare ruimte.

De oplossing

Het optimaliseren van bouw- en ontwikkelplannen en het omlaag brengen van de parkeernorm zijn volgens Holt de oplossing. ‘Dit levert voor marktpartijen een aanzienlijke kostenbesparing op die omgekeerd in een gebiedsfonds kan worden gestopt voor de aanleg van OV-openbare ruimte en gebiedseigen infrastructuur en alternatieve mobiliteitsoplossingen.’ Aldus Holt.

Bron: Stadszaken.nl