Gevaarlijk scenario Groningse monumenten

Dit bericht is geplaatst op 28 oktober 2015 in Nieuws, Cultureel Erfgoed
Deel deze pagina

Gevaarlijk scenario Groningse monumentenZestig procent van de monumenten in Groningen is door de aardbevingen beschadigd. Als er niets gedaan wordt aan deze situatie dan zullen de monumenten in het aardbevingsgebied nog meer schade oplopen, concludeert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kans op volledige beschadiging

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de monumenten door de Stichting Oude Groninger Kerken, het Groninger Landschap, gemeenten en provincie. Tevens is er informatie uitgewisseld met deskundigen in Nieuw-Zeeland, aangezien die zelf veel ervaringen hebben met natuurlijk aardbevingen. De Rijksdienst in Groningen ziet het somber in. Als er niets verandert kunnen de bevingen er voor zorgen dat honderd procent van al het erfgoed in Groningen beschadigd raakt. Dat is de conclusie van het onderzoek ‘Levende monumenten in een leefbare regio’.

Plan van aanpak

Volgens de Rijksdienst moet er snel een plan van aanpak komen. Die plannen moeten met meerdere partijen worden ontwikkeld. Er zal overlegd worden met eigenaren, overheden en de bouwsector in Noord-Nederland. Het initiatief moet komen van Nationaal Coördinator Hans Alders. Tevens moet er via een monitoringssysteem goed op de panden worden gelet. Het is echter niet mogelijk om alle monumenten tegelijkertijd aandacht te geven. De bedreiging is zo groot het niet realistische is om alle gebouwen aan te pakken.

Zoektocht naar nieuwe bestemmingen

Een aanbeveling in het plan van aanpak is dat er gekeken wordt naar de krimp op het Groninger land. ‘Onderzoek hoe de rijksmonumenten in het aardbevingsgebied in de context van krimpende bevolking nieuwe invullingen krijgen’, is een van de aanbevelingen. Het is voornamelijk de taak van de gemeenten om de zoektocht te starten naar nieuwe bestemmingen voor de verstevigde monumenten. Enige tijd geleden had de SHR ook laten weten een goede oplossing gevonden te hebben voor het aardbevingsgebied in Groningen.

Op dit moment zijn er 1500 rijksmonumenten in het aardbevingsgebied. Daarbij zijn nog niet de honderden gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en beschermde stad- en dorpsgezichten gerekend. Deze monumenten zijn het gezicht en de identiteit van Groningen

Bron: RTVnoord.nl


Deel deze pagina