‘Informatie uitwisselen verbindt de keten’

Dit bericht is geplaatst op 7 mei 2019 in Nieuws
Deel deze pagina

Het maken van een nieuwe speeltuin, de aanleg van glasvezel en het herinrichten van een straat. Allemaal ontwikkelingen waar een hoop partijen bij betrokken zijn en projecten die direct betrokken inwoners raken.

De gemeente heeft het er druk mee: de leefomgeving voor mensen verbeteren en tegelijk iedereen de beslissing goed kunnen uitleggen. Bert Vermeij, business developer van Esri Nederland, vertelt dat veel gemeenten er daarom voor kiezen om de voortgang van werkzaamheden en projecten transparant te communiceren. “De gemeente Papendrecht informeert mensen bijvoorbeeld met een projectenkaart over wat er in hun buurt waar gebeurt of staat te gebeuren. Dit verbindt inwoners en de gemeente. Het mooie is dat deze kaart mensen meteen uitnodigt tot meedenken: hoe moet de nieuwe speeltuin eruit zien?”

Voor het beheren van assets in de openbare ruimte en groen baseren gemeenten zich steeds vaker op data. Vermeij: “Datagedreven beheer in de gemeente levert veel duidelijkheid op. Het geeft inzicht in de onderhoudstoestand van beheerobjecten, in de kosten en de planning van de uit te voeren werkzaamheden. De kaart laat dan meteen zien waar ik als aannemer welke werkzaamheden moet uitvoeren. Bovendien is de kaart voor alle betrokkenen bij uitstek geschikt als ingang tot informatie over de afstemming van de werkzaamheden.” Dit is een belangrijke reden om beheerdata open beschikbaar te stellen. Zoetermeer doet dit door een open data-portaal aan te bieden. Hiermee schakelt de gemeente sneller met andere partijen. Iedereen krijgt of maakt snel een relevante kaart. Wordt een straat toch opengebroken voor de aanleg van glasvezel; welke aanpassingen van de straat kunnen we dan meteen meenemen?

Een andere ontwikkeling is inwoners actief betrekken bij initiatieven van de gemeente of van buurtgroepen. Klimaat Actief Zwolle organiseert bijvoorbeeld samen met andere partijen uit haar netwerk het project ‘#SensHagen’. In dit project doen zij ervaringen op met inwoners die zelf via sensoren luchtkwaliteit en weer meten. Dit geeft inzicht in het microklimaat van de wijk en maakt bewoners bewust van de gevolgen die klimaatverandering direct op hun woonomgeving heeft. Waar is hittestress? Waar is wateroverlast op straat? En wat kunnen we er samen aan doen? Bijvoorbeeld door het herinrichten van de straat.

“Voor een succesvolle ketensamenwerking moeten partijen met elkaar worden verbonden”, besluit Bert Vermeij. “Goede informatie-uitwisseling is cruciaal. Daarvoor is een centrale plek nodig, een plek waar data, tools, organisaties, inwoners en het vraagstuk bij elkaar komen.” Met de ArcGIS Hub verbindt een gemeente op die manier alle elementen van de stad of dorp met elkaar. Of dit nu nodig is vanwege transparant communiceren, effectief beheer of de ontwikkeling rondom een specifiek onderwerp: informatie-uitwisseling verbindt daar de keten. Dat betekent dat er voor groen- en stadsbeheer nog veel is te winnen.

 

Vraag meer informatie over de ArcGIS Hub aan bij Esri Nederland via contact@esri.nl


Deel deze pagina