Investeringen in voorzieningenniveau van regio Eindhoven

Dit bericht is geplaatst op 26 juli 2019 in Nieuws

Een prettige leefomgeving voor alle inwoners en een goed economisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Ter versterking hiervan gaat Regio Deal Brainport Eindhoven 4 projecten financieel ondersteunen. Het gaat om de projecten ‘Brainport Financieringsregeling regionale voorzieningen’, ‘Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep’, ‘Urban Sportspark Eindhoven (’t Schoot)’ en ‘STRP Upgrade’. Voor deze projecten is 11 miljoen euro toegezegd.

Regio Deal Brainport Eindhoven

In totaal investeert het kabinet de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen euro in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Daarnaast steekt de regio hier zelf ook nog 240 miljoen euro in. Deze investeringen gebeuren via de drie pijlers van de Regio Deal: ‘Onderscheidend voorzieningenaanbod’, ‘Aantrekken en behouden talent’ en ‘Innovaties met maatschappelijke impact’. De Regio Deal Brainport Eindhoven heeft een looptijd van 4 jaar, met een uitloop voor de uitvoering van de projecten van 4 jaar. Het totaal aan toegezegde (deel)projecten per medio 2019 is 23 projecten met een waarde van circa € 74,2 miljoen. De totale toegezegde cofinanciering is ruim 160 miljoen.

Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Rijk en regio zetten samen in op het versterken van de economische kracht van de laatste. Aan regiozijde werkt de Provincie Noord-Brabant samen met 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en stichting Brainport. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten, zoals het tekort aan talent en het achterblijvende vestigingsklimaat. Daarnaast willen ze ook nieuwe kansen gaan benutten, op het gebied van kennis, digitalisering en maatschappelijke innovaties.