Invoeringsdatum Omgevingswet opgeschoven

Dit bericht is geplaatst op 18 oktober 2017 in Nieuws, Wetgeving en bestuur
Invoeringsdatum Omgevingswet opgeschoven

Beeld: Pexels

Minister Schultz heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet definitief is opgeschoven naar 1 januari 2021.

Tot op dit moment werd de invoering verwacht in 2019. De brief bevat ook duidelijkheid over de planning van de inwerkingtreding.

Onzekerheden

In samenspraak met de provincies, gemeenten en waterschappen is de nieuwe invoeringsdatum vastgesteld. Minister Schultz benoemt in haar brief onzekerheden waar ze amper of geen grip op heeft. Deze zouden het wetgevingstraject nog verder kunnen vertragen. Vanaf nu zal ze de planning elk jaar monitoren en checken of er extra inspanningen nodig zijn om het voorgenomen inwerkingtredingsinstrument ook daadwerkelijk te kunnen halen.

Gevolgen

Dit uitstel heeft voornamelijk gevolgen voor provincies en waterschappen. Zij moeten namelijk op het moment van de inwerkingtreding hun planningsinstrumenten klaar hebben. Zonder Omgevingswet als juridische basis hebben deze geen rechtsgeldigheid.

Bron: http://www.stadszaken.nl