Kabinet maakt locaties te realiseren windparken op zee bekend

Dit bericht is geplaatst op 29 maart 2018 in Duurzaamheid, Nieuws, Projectontwikkeling, Water
Deel deze pagina

Prinses Amalia windmolenpark. Beeld van Ad Meskens via wikimedia

Prinses Amalia windmolenpark. Beeld van Ad Meskens via wikimedia

Tussen 2024 en 2030 wil het kabinet nieuwe windparken op zee bouwen. Samen met de bestaande windparken moeten deze 40% van ons totale energieverbruik gaan opleveren.

Deze week zond minister Wiebes een brief naar de Tweede Kamer waarin de kabinetsplannen, die zijn vastgelegd in de Routekaart windenergie op zee 2030, worden toegelicht. Hierin worden ook de locaties aangewezen waar de nieuwe windparken mogen komen. IJmuiden Ver en Hollandsche Kust West komen ten westen van de huidige windparken Hollandse Kust Noord en Zuid te liggen. Een derde windpark komt ten noorden van de Waddeneilanden. Met deze locatie wil het kabinet de ambities van de provincie Groningen op het gebied van verduurzaming en economisch perspectief ondersteunen.

De tenders voor de aanleg van de parken wordt in 2021 geopend. De bouw zal naar schatting 10.000 banen opleveren. Daarnaast gaat het volgens de rijksoverheid om tussen de €15 en €20 miljard aan nieuwe investeringen. Ook zal de beschikbaarheid van goedkope en duurzame energie een concurrentievoordeel opleveren voor de Nederlandse industrie.

Bij het opstellen van de plannen zijn belanghebbenden betrokken om zoveel mogelijk rekening te houden met de talrijke activiteiten op de Noordzee, zoals scheepvaart, visserij en natuurbeheer.

Bron: Rijkswaterstaat


Deel deze pagina