Klimaatadaptatie: een mix van maatregelen

Dit bericht is geplaatst op 11 april 2019 in Nieuws

Bron Pixabay

Regelmatig kampt men in de wijk Noord-West in Heiloo met wateroverlast. Samen met de bewoners is de gemeente Heiloo tot een oplossing gekomen. De wijk Heiloo Noord-West wordt grondig aangepakt. Het riool wordt gescheiden, het asfalt wordt vervangen door straatwerk, er wordt herstraat en het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid.

Uit Stadswerk Magazine 2- 2018

Natte kruipruimtes

Door de ligging van de wijk, in de oude strandvlakte – lager dan de nabijgelegen strandwal, kampt men in de buurt regelmatig met natte kruipruimtes. Het grondwaterpeil is relatief hoog in het gebied. Door de klimaatverandering zijn er vaker hevige regenbuien en nemen de problemen van wateroverlast toe.

Combinatie van maatregelen

HB Adviesbureau Alkmaar heeft een ontwerp gemaakt waarbij diverse maatregelen worden gecombineerd. Het vuilwaterriool wordt gesplitst van het HWA-riool. Het nieuw gecombineerde riool- en drainagesysteem zorgt voor een regulering van de grondwaterstand en voorkomt daarmee wateroverlast. Bovendien zorgen waterpartijen en wadi’s voor een overloop om de druk op het riool te verminderen. De grootschalige reconstructie biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd een aantal andere duurzame klimaatbestendige oplossingen uit te voeren. Daken worden afgekoppeld evenals de bestrating.

Toekomstbestendig

Diverse asfaltwegen worden veranderd in klinkerbestrating zodat het beeld in de hele wijk hetzelfde wordt. Zoveel mogelijk wordt de uitkomende elementverharding herbruikt. De fundering onder de weg is waterbufferend en biedt met 30 procent holle ruimte een flinke opslag van bijna 100 liter per vierkante meter. Er is gebruik gemaakt van een laag 4-32 menggranulaat met daarop een straatlaag van 2-6 split. Beide lagen zijn niet kalkhoudend om eventuele plaatvorming tegen te gaan. Kreeft GWW BV maakt voor het machinaal straten gebruik van de zogenaamde Tigerstone machine. De drainvoegen – 22 stuks per vierkante meter – worden direct mee gelegd. Het gekozen patroon zorgt ervoor dat de lijnen in het straatwerk gehandhaafd blijven. Het water in de bufferende fundering infiltreert deels en wordt vertraagd afgevoerd naar sloten en vijvers in de omgeving. De mix van gekozen maatregelen zorgt voor een goede afwatering van de wijk en maakt de wijk toekomstbestendig.

Meer info: www.drainvast.nl