Kom naar het congres GTL op 7 en 8 november

Dit bericht is geplaatst op 3 oktober 2017 in Duurzaamheid, Nieuws, Projectontwikkeling

Kom naar het congres GTL op 7 en 8 november Op 7 en 8 november vindt alweer de 21e editie van het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit plaats in de Expo Hoevelaken.

Bijna 60 lezingen en discussiesessies over de vraagstukken waar onder andere gemeenten, provincies, de rijksoverheid, het bedrijfsleven en adviesbureaus tegenwoordig mee van doen hebben. Op dinsdag 7 november staan o.a. de omgevingswet, woningbouw, industrielawaai en luchtkwaliteit op de agenda. Op woensdag 8 november ligt de focus op meten en rekenen, CNOSSOS, Swung, en maatregelen voor weg- en railverkeer en luchtvaart. Juist deze doelgroepen vragen om een integrale benadering van verschillende milieuaspecten.

Integrale aanpak

Gemeenten streven naar verbetering van het leefklimaat. Dit omvat geluid, luchtkwaliteit, energie, CO2, veiligheid en soms ook trillingen . Dit komt ook voort uit de ontwikkeling waar gemeenten zelf mee worden geconfronteerd. Wettelijk moet worden voldaan aan eisen inzake geluid en lucht. De gemeenten zijn veelal ook zelf ambitieus als het gaat om CO2 reductie en (verkeers)veiligheid. Voorheen lag de aandacht vooral op handhaving en het treffen van maatregelen achteraf. Tegenwoordig verschuift dit steeds meer naar proactief beleid en integrale maatregelen die leiden tot een duurzame goede leefomgeving.

CO2 reductie

Met het ondertekenen van het klimaat akkoord van Parijs staat er een nieuwe uitdaging op de agenda. Inzet is om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad. Het verschil met de oorspronkelijk doelstelling (max 2 graad) lijkt weinig maar betekent dat de te nemen milieumaatregelen om de CO2 uitstoot te beperken al in 2025 realiteit moeten zijn.

De in 2014 onder leiding van IenM tot stand gekomen brandstofvisie moet dus in een veel hoger tempo worden gerealiseerd. Daarom wordt door het ministerie nu werk gemaakt van de lokale uitvoering hiervan. Een actieve rol voor de gemeenten is hierbij nodig en sluit aan bij ambities van gemeenten.

Samen met bedrijfsleven

De energietransitie zal dus steeds meer op de agenda komen te staan van de gemeenten en de provincie. Maar wat betekent dit? En welke kansen zijn er deze opgave te combineren met verbeteringen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en veiligheid? Deze vragen staan centraal tijdens de plenaire sessie op 8 november. Het ministerie van IenM zal ingaan op de concrete aanpak die de komende jaren bij de gemeenten komt te liggen.

Gemeenten kunnen met beleid en voor hun eigen wagenpark actief bijdragen aan de opgave. Daarnaast is een actieve samenwerking met het bedrijfsleven een belangrijk onderdeel van deze regionale aanpak. Tijdens het tweede deel van de plenaire sessie zal AH Delhaize hun visie geven op de aanpak om de CO2 uitstoot verder te beperken en de leefomgeving te verbeteren.