Komende maandag duidelijkheid over Omgevingswet

Dit bericht is geplaatst op 15 mei 2020 in Nieuws
Deel deze pagina

Omgevingswet

Foto: Pixabay

Komende maandag 18 mei hakt de regering naar verwachting de knoop door over het uitstel van de invoering va de Omgevingswet. Op die datum gaat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken namelijk aan tafel zitten met een afvaardiging van de gemeentes. Volgens de voorspellingen zal de invoering met een jaar uitgesteld worden, tot 1 januari 2022.

De reden voor dit lange uitstel, is dat de invoering zes maanden naar achter schuiven onpraktisch zou zijn. Bij deze periode heeft Binnenlandse Zaken namelijk onvoldoende tijd om alles in gereedheid te brengen. Bovendien zou de invoering van de Omgevingswet dan middenin het begrotingsjaar vallen. Aan de andere kant vreest de overheid dat bij een te lang uitstel bij gemeentes de urgentie verdwijnt om tijdig met de omgevingswet aan de slag te gaan. Vandaar dat de meeste betrokkenen ervan uitgaan dat de invoering met een jaar wordt uitgesteld.

Geplande startdatum onhaalbaar

Op 1 april kondigde de regering aan de invoering van de Omgevingswet voor de derde keer uit te stellen De coronacrisis was hiervoor de aanleiding, maar eerdere publicaties van het NRC Handelsblad onthulde daarvoor al dat de geplande startdatum 1 januari 2021 onhaalbaar was. Het ministerie wil het extra jaar nu benutten om gebruikers vertrouwd te maken met de nieuwe manier van werken. Ook gaan de betrokken partijen in deze periode de ruimtelijke regelgeving afronden en aansluiten op een werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Software

Uit een quickscan van eind 2019, bleek namelijk dat er nog de nodige problemen waren met de software. Dit gold met name voor de technische standaard voor het publiceren van omgevingswetdocumenten. Doordat er hier geen duidelijk overzicht was, was het lastig om de landelijke standaard aan de gemeentelijke software te koppelen. Hierdoor kon eind april pas één op de zeven gemeentes een proefaanvraag of melding vanuit het DSO verwerken. Daarnaast is het tot nu toe geen enkele gemeente gelukt om een omgevingswetbesluit te publiceren. Als het goed is, wordt komende maandag duidelijk hoeveel respijt gemeentes hiervoor krijgen.

Bron: Binnenlands Bestuur


Deel deze pagina