Meer vergunningen voor woningbouw in 2021

Dit bericht is geplaatst op 19 maart 2020 in Nieuws
Woningbouw vergunningen

Foto: Pixabay

In 2021 komt de vergunningverlening voor woningbouw weer stevig op gang. Dit meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in zijn vooruitzichten voor de periode 2020 tot en met 2023. Volgens deze instantie, vormen stikstofproblemen vanaf volgend jaar ‘geen wezenlijk obstakel’ meer voor het grootste deel van de huizenmarkt. Hierdoor kunnen er meer woningen bijgebouwd worden.  

Minder stikstof, meer woningbouw

Het EIB voorspelt dat het aantal verleende vergunningen volgend jaar met 77.000 woningen zal toenemen. Vervolgens zal dit aantal in 2022 en 2023 tot 80.000 per jaar stijgen. Deze groei is mogelijk omdat de stikstofmaatregelen van de overheid tegen die tijd ruimte bieden voor de woningbouw. Zo zorgt verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen al voor een flinke daling van de stikstofuitstoot. Daarnaast treden over een paar jaar ook maatregelen als de veranderde samenstelling van veevoer en een vrijwillige saneringsregeling voor varkenshouder in werking. Naar verwachting, zullen deze maatregel de stikstofuitstoot nog verder doen dalen. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor het verlenen van extra vergunningen in de woningbouw.

Restricties

Er moet echter wel een kanttekening bij deze ontwikkeling worden geplaatst. Het EIB wijst er namelijk op dat een verscheidene regio’s nog steeds tegen stikstofrestricties aan zullen lopen. Volgens voorlopige berekeningen van het EIB en het RIVM gaat het hierbij met name om de woningbouw in de regio’s Den Haag en Zuid-Kennemerland.