Miljoenennota biedt consistentie in het waterbeheer

Dit bericht is geplaatst op 3 oktober 2019 in Nieuws, Water

De waterschappen zijn blij met de aandacht voor water in de Miljoenennota. Deze aandacht is hoognodig, want de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, zetten het werk van de waterschappen op scherp. De Unie van Waterschappen roept op om in het aangekondigde Investeringsfonds voldoende middelen beschikbaar te stellen voor waterbeheer en klimaatadaptatie.

Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2020 gepresenteerd. Dit document beschrijft de plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer. De uitvoering van dit plan vraagt om aanpassingen in de inrichting van Nederland. Willen we dat ons land de best beschermde delta ter wereld blijft, dan moeten we vooruitkijken.

Waterrobuust Nederland

De waterschappen werken hard om het waterbeheer op orde te houden en mee te laten groeien met de klimaatverandering. Ze brengen, samen met gemeenten en provincies, kwetsbare in kaart welke plekken bij extreem weer kwetsbaar zijn en stellen uitvoeringsplannen op om deze locaties aan te pakken. Internationaal wil minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) met de Global Commission on Adaptation tot concrete acties komen die kwetsbare gebieden wereldwijd weerbaar maken. Ook de waterschappen zetten zich hier internationaal voor in met het Blue Deal-programma.

Waterkwaliteit

Het gaat steeds beter met de waterkwaliteit in Nederland, maar we zijn er nog niet. In het water zitten nog geregeld te veel gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, evenals andere chemische stoffen, medicijnresten en microplastics. Om dit op te lossen, stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu 38.8 miljoen euro beschikbaar. Met dit fonds wil de regering agrariërs stimuleren om de maatregelen tegen dit probleem binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit toe te passen.

Circulair beleid

De waterschappen werken volop mee om van Nederland een klimaatneutraal en circulair land te maken. Ze zijn koplopers op het gebied van het terugwinnen van (schaarse) grondstoffen zoals fosfor, cellulose, alginaat, bioplastic, biomassa en zoet water uit afvalwater. Daarnaast reduceren zij de CO2-uitstoot door steeds meer circulair en klimaatneutraal in te kopen, te ontwerpen en te bouwen.