Net verschenen: Investeren in Vastgoed, Grond en Gebieden

Dit bericht is geplaatst op 24 juli 2020 in Nieuws
Deel deze pagina

SPRYG Fakton

De nieuwste editie van Investeren in Vastgoed, Grond en Gebieden is net verschenen. Dit studieboek geeft handvatten voor investeringsbeslissingen in vastgoedprojecten. Nieuw is het rekenmodel voor de warmte- en energie-exploitatie. Daarmee wordt de businesscase van duurzaam vastgoed inzichtelijk gemaakt: zowel van nieuwbouw als bestaand vastgoed.

Investeringsmodel voor Vastgoedprojecten

De eerste editie van dit studieboek scheen in 2009, ten tijde van de kredietcrisis. Met deze nieuwste editie bevinden we ons middenin de coronacrisis. Juist in deze periodes toont dit boek zijn kracht. Het brengt scherpte in investeringsbeslissingen, doordat het handvatten geeft voor het samenstellen van de businesscase van vastgoedprojecten. In dit boek wordt elke noodzakelijke stap in het vastgoedproces inzichtelijk gemaakt, inclusief alle risico’s en onzekerheden. Daarmee krijgen alle betrokkenen financieel grip op het project: van nieuwbouwwijk tot binnenstedelijke herontwikkeling. Op basis van de businesscase wordt de investeringsbeslissing gemaakt en kan de samenwerking met alle betrokken partijen financieel robuust worden ingericht.

Rekenmodel Warmte- & Energietransitie

Waar 11 jaar geleden de focus lag op de businesscase van het vastgoed, heeft een nieuw begrip snel aan populariteit gewonnen: duurzaamheid. Inmiddels staan we voor de immense opgave van de warmte- en energietransitie. Als basis voor investeringsbeslissingen over verduurzamen is naast de vastgoed-businesscase een nieuwe businesscase nodig, namelijk voor energie. Die uitdaging hebben hoofdauteur Peter Vlek en co-auteur Paul Schrama (beide werkzaam bij Fakton) op zich genomen. Naar analogie van het vastgoedrekenmodel zijn zij erin geslaagd om de businesscase van energie transparant en inzichtelijk te maken. In het nieuwe hoofdstuk presenteren zij het nieuwe businessmodel voor energie-exploitatie. Daarmee krijgt u financieel grip op de energietransitie van zowel nieuwbouw als bestaand vastgoed, als opstap naar een financieel gezonde, duurzame samenwerking met alle betrokkenen. Een mooie, nieuwe bijdrage aan ons vakgebied.

Kant-en-Klare Rekenmodellen

In dit studieboek wordt eerst de rekenmethodiek overzichtelijk uitgelegd, waarna deze rekenkennis zelf kan worden toegepast op ruim 52 vraagstukken uit de praktijk. Voor de uitwerking daarvan worden rekenmodellen in Excel online beschikbaar gesteld. De kant-en-klare rekenmodellen kunnen eenvoudig gebruikt worden voor eigen vastgoedprojecten. Deze opzet maakt het zeer geschikt voor zowel thuisstudie als opleidingen. Dit studieboek wordt bij diverse opleidingen in Nederland en België voorgeschreven, zoals de Master in Real Estate (MRE), de Leergang Projectontwikkeling en de Opleiding Vastgoedrekenen.

De auteurs

Peter Vlek is als expert director van Fakton verantwoordelijk voor het ontwikkelen, delen en borgen van kennis op het terrein van vastgoedrekenen en financiële modellen. Paul Schrama werkt als senior consultant bij Fakton Energy en is betrokken bij de ontwikkeling van het gedachtengoed rondom energie-exploitatie. Wim Rust is de oprichter van Fakton en de bedenker van financieringsproducten zoals de spaarhypotheek en de starterslening.

Het boek is online verkijgbaar via Sprygshop.

 


Deel deze pagina