Normenboek Natuur, Bos en Landschap verschenen

Dit bericht is geplaatst op 15 september 2014 in Groen & natuur, Nieuws, Beheer en onderhoud
Deel deze pagina

Normenboek Natuur, Bos en LandschapHet Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2014 is uit. Hierin staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Het Normenboek wordt al vele jaren gebruikt door terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten en particuliere terreineigenaren. Ze gebruiken het boek om de kosten van beheer te calculeren.

Ook Rijk en provincies gebruiken het boek, onder andere om de subsidiebedragen voor het beheer van natuur te kunnen bepalen. Voorts wordt het boek veel gehanteerd door ingenieursbureaus en aannemers en scholen en onderzoeksinstellingen. Eens in de twee jaar

komt er een nieuwe uitgave van het normenboek met actuele kostennormen. Daarnaast zijn er nieuwe tijd- en kostennormen opgenomen voor onder andere maaien van graslanden, begreppelen van grienden en het plaatsen van veerasters.

Er is ook een cd-rom met software om kostennormen op te vragen en zelf te kunnen berekenen op basis van eigen tarieven voor bijvoorbeeld personeel.

Informatie: www.normenboek.nl


Deel deze pagina