Ontwikkelstrategie Schiekwartier vastgesteld

Dit bericht is geplaatst op 15 november 2016 in Nieuws, Wetgeving en bestuur

04_05_afb-1De gemeenteraad van Schiedam heeft ingestemd met de ontwikkelstrategie voor het Schiekwartier, een uitwerking van de winnen- de inzendingen uit de Europan-12-competitie in 2013.

Het gebied rondom de Koemarkt zal de komende jaren een transformatie ondergaan en een ontmoetingsplek worden met wonen, werken en ontspannen aan de Schie. Schiedam heeft een bijzondere stedelijke configuratie, waarbij de historische kern en de havenindustrie vlak naast elkaar liggen. Doelstelling is de transformatie naar een levendig stadsdeel rondom het Schiekanaal tot een vitale en authentieke entree voor de binnenstad. De ontwikkelingsstrategie stelt een gefaseerde transformatie voor waarin het gehele plangebied is verdeeld in deelopgaven die zich met een eigen snelheid en prioriteit kunnen ontwikkelen. Het is een flexibel plan dat de ruimtelijke, sociale en economische ontwikkelmogelijkheden op hoofdlijnen richting geeft. Er is gekozen voor een open planproces: integrale samen- werking tussen gemeente, adviseurs en publiek.

Bron: felixx