Optimaal gebruik van stadse vierkante meters

Dit bericht is geplaatst op 3 oktober 2017 in Duurzaamheid, Nieuws
Optimaal gebruik van stadse vierkante meters

Beeld Nophadrain

Groendaken zijn in Nederland de afgelopen jaren aanzienlijk in populariteit gestegen. Logisch, want inmiddels zijn de voordelen van groen- en gebruiksdaken volop bewezen. Nophadrain, specialist op het gebied van groen- en gebruiksdaksystemen, vertelt er graag meer over.

Gebruik de ruimte

Groene daken en gebruiksdaken maken het mogelijk om daken in te richten met tuin- en parklandschappen gecombineerd met begaanbare en berijdbare verhardingen. Hierdoor wordt het bestaande omgevingsbeeld rond een gebouw doorgetrokken op het dak van de (ondergrondse) constructie. Zo gaat het dak
naadloos over in de omgeving, ontstaan er nieuwe gebruiksmogelijkheden van het dak en wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. Dit sluit aan bij de filosofie van Nophadrain “Gebruik de ruimte”. Steden verstenen steeds meer en de groene leefruimte wordt steeds geringer. Met haar groen- en gebruiksdaksystemen
brengt Nophadrain de esthetische waarde van groen terug naar de stad en geeft de ruimte die is ingenomen door gebouwen weer terug aan de inwoners.

Meer dan gestapeld ruimtegebruik

Groendaken zorgen er ook voor dat het riool minder wordt belast doordat ze het regenwater gedeeltelijk buff eren en vertraagd van het dak afvoeren. Op die manier gaan groendaken wateroverlast in de stedelijke gebieden tegen. Bovendien zetten groendaken, in tegenstelling tot grijze daken, zonne-energie om in waterdamp, wat zorgt voor een verkoelend eff ect in de stad. Dit heeft een positief eff ect op de stedelijke leefomgeving. Naast de bijdragen die groene daken geven aan de verbetering
van de stedelijke leefomgeving hebben ze ook een positief effect op het dakbedekkingssysteem. De levensduur van de dakbedekking van een groendak is aanzienlijk langer, dan dat van een grijs dak.

Ligne Sittard

Het project Ligne in Sittard is een mooi praktijkvoorbeeld dat de veelzijdigheid van Nophadrain weergeeft. Enerzijds zijn de daken van de gebouwen van dit multifunctionele gebied voorzien van Nophadrain Groendaksystemen. Anderzijds is het dak van de ondergrondse parkeergarage voorzien van het Nophadrain
Terras- en Parkeerdaksysteem. Je loopt over een plein en tegelijkertijd op het dak van een parkeergarage. Een gedeelte van het dak is zelfs toegankelijk voor vrachtverkeer.

Contactgegevens
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
+31 (0)45 535 5030
advies@nophadrain.nl
www.nophadrain.nl/ligne

Zie ook de advertentie in de speciale uitgave ‘Verkeer en innovatie’ van Stadswerk Magazine #8. Ook adverteren in onze specials? Neem dan contact op met Albert van Kuijk.