Ouder-Amstel en Uithoorn versterken handhaving op verkeerd achtergelaten huisvuil en voertuigen

Dit bericht is geplaatst op 11 februari 2019 in Nieuws

Bron Pixabay

Huisvuil dat naast de container is geplaatst en verkeerd geparkeerde voertuigen verdwijnen voortaan in hoger tempo uit het straatbeeld in de gemeentes Ouder-Amstel en Uithoorn. De gemeentes versnellen en verbeteren namelijk sinds januari de afhandeling van meldingen in de buitenruimte. Een nieuw administratiesysteem vult ontbrekende gegevens automatisch aan en vereenvoudigt de bewijsgaring. Op locatie en op kantoor levert dit een verhoogde productiviteit op en waarborgt de nieuwe werkwijze de kwaliteit van de werkzaamheden. Burgers ondervinden minder hinder van huisvuil en voertuigen die de leefbaarheid van hun directe omgeving aantasten.  

Op Orde ontwikkelde de software die Ouder-Amstel en Uithoorn gaat ondersteunen bij de controle op de buitenruimte. De gemeentes zochten een efficiënte manier om te voldoen aan de administratieve verplichtingen bij de handhaving op incorrect achtergelaten huisvuil of voertuigen. De software neemt de gemeentemedewerkers tijdrovende administratieve handelingen uit handen.

Huisvuil en voertuigen verwijderen

Wanneer medewerkers van de gemeente huisvuil naast de container of hinderlijk geparkeerde voertuigen aantreffen, vraagt het administratiesysteem aan de hand van adresgegevens of voertuiggegevens de benodigde informatie op uit verschillende databases. De software maakt namelijk een koppeling tussen de bevolkingsadministratie, de database van de RDW en bestaande systemen mogelijk. De gemeente kan daarop direct de boete aan de burger versturen, inclusief foto’s als bewijsmateriaal. Daarmee vindt duidelijke communicatie met de burger plaats en vereenvoudigen en versnellen de nieuwe administratiemogelijkheden de uitoefening van bestuursdwang: de gemeente lost problemen die ze aantreft sneller en eigenhandig op en brengt de kosten in rekening bij de veroorzaker.

Het administratiesysteem logt bovendien alle werkzaamheden, wat bijdraagt aan de verantwoording van de tijdsbesteding. “Tegenwoordig moeten publieke organisaties nauwgezet verantwoording afleggen over de besteding van hun middelen en dus over de werkzaamheden van de medewerkers”, legt Jeroen Lugte, een van de oprichters van Op Orde, uit. “Onze software maakt daarom de ondernomen stappen bij de afhandeling van meldingen in de buitenruimte inzichtelijk.” Zo kunnen burgers zien hoe hun belastinggeld wordt besteed en ontlast het administratiesysteem tegelijkertijd de medewerkers op kantoor. Waar de buitendienst profiteert van ondersteuning bij het insturen van gegevens, krijgt de binnendienst namelijk gebruiksklare dossiers aangeleverd.

Gedane investeringen benutten

Op Orde stroomlijnt de communicatie binnen en tussen organisaties door een complete en overzichtelijke administratie te garanderen. De kracht van de software is dat deze samenwerkt met programma’s die de gemeentes al in gebruik hebben en zo het beste uit al deze onderdelen weet te halen. Eerdere investeringen zijn dan ook niet voor niets geweest. “Op Orde kan uitstekend zelfstandig functioneren, maar kan ook een aanvulling zijn op bestaande software”, aldus oprichter Jeroen Lugte. “Daarmee gaat de organisatie beter presteren, zonder de bestaande systemen af te schrijven.”