Overheden besteden 600 miljoen aan maatregelen wegens klimaatverandering

Dit bericht is geplaatst op 6 december 2018 in Nieuws
blauwalg voorkomen bestrijden

Bron Pixabay

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen ondertekenden op 20 november het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptie. In dit akkoord staat dat de overheden gezamenlijk 600 miljoen euro gaan investeren in maatregelen om de schade door droogte, wateroverlast en hittestress in Nederland te beperken.

Weerextremen vragen om snelle aanpak om schade te beperken

De afgelopen maanden heerste er droogte in Nederland. Daarnaast waren er ook hoosbuien. Beide weersomstandigheden vragen om een snelle aanpak, om de schade door deze weerextremen te beperken. De gemeenten, provincies en waterschappen pakken dit aan door steden groener te maken en extra waterberging aan te leggen in de stad en op het platteland. Doordat er extra geld beschikbaar komt met dit akkoord, kunnen deze maatregelen sneller worden uitgevoerd.

Een aan-de-slag-akkoord

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen over het akkoord: ‘Dit is echt een aan-de-slag-akkoord. Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten weer liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.’